ایالات متحد امریکا برای ازقدرت انداختن نیروهای آلمان درشمال افغانستان

جنجال نظامی امریکا و آلمان برسر فرماندهی این نیروهای درشمال افغانستان

طبق گزارش ( کلن روند شو) المان :  آمریکا میخواهد قدرت و ابتکار عمل را درشمال افغانستان از نیروهای آلمانی بگیرد .

ایالات متحدۀ امریکا با اقدامات نیروهای مسلح آلمانی در شمال افغانستان طبق گزازش  کلن روندشو راضی نمیباشد .

بدین معنی که به طول انجامیدن بیش ازحد تصمیمات نیروهای آلمانی برای امریکایی ها بسیارطولانی میباشد به همین علت امریکا میخواهد نیروهای آلمانی را درقندوز از قدرت بیآ ندازد .

منشن : ایالات متحد امریکا میخواهد برای  وضعیت دشوار درمنطقه  قندوزمسؤلیت نیروهای آلمانی  درشمال افغانستان را براساس گزارش این روز نامه خود به عهده گرفته و نیروهای آلمانی را عمدتآ بر کنار نماید .

عملکرد نیروهای آلمانی درقندوز و تصمیمات المان دراین رابطه بقول  روزنامه  اشتوتگارت برای امریکای ها بسیار طولانی میباشد .

بقول منابع ناتو ازجایکه درالمان تصمیم نهایی ماموریت های خارجی نیروه های آلمانی، همیشه در پارلمان آن کشور مورد بررسی قرارمیگیرد واقدام این نیروها امر جنجال برانگیز و یک پروسه طولانی را دربرمیگیرد ،چنانکه بقول فرمانده نیروهای ایساف  مک کسریسال باعت تآخیر درانجام عملیات میشود که ما نمیخواهم وقت بیشتری را از دست بدهیم .

مجلس نمایندگان آلمان درهمین هفته تصمیم برافزایش نیروهای آلمانی از 4500 به 5300 نفر را  مورد بحث قرارخواهد داد .

خانم مرکل صدراعظم المان گفته است با وجود افزایش عظیم نیروهای امریکایی درشمال افغانستان، مناطق حضورنیروهای آلمانی درشمال که بیش از 5000 نیرو برای حفظ آن مناطق دارد ، درآینده نیزمسؤلیت این نیروها به عهده آلمان خواهد ماند وی افزود ما اطمینان داریم که درتمام مناطق شمال درآینده  نیز مسؤلیت به عهده فرماندهان آلمانی خواهد بود حتی اگر نیروهای آمریکایی جهت آموزش پولیس افغان دراین مناطق افزایش یابد با وجود آن هم به قول صدراعظم المان جنرال آلمانی ( فرانک لیدین بورگر ) مسؤلیت این نیروها را به عهده خواهد گرفت .

بنا به گزارش هر دو روز نامه متذکره آمده است ، که یک جنرال امریکایی گفته است ، که آنها اجازه ندارند و نمی خواهند تحت فرماندهی یک کشور دیگربوده ، و  ازآنها دستور بگیرند درجرئیات آمده است که نیروهای ایالات متحد امریکا درمنطقه قندوز خود فرماندهی تاکتیکی عملایات نظامی رابه عهده میگیرند   .

 

محمود منجم زاده برلین آلمان