محمدعثمان نجیب نوشت:

این یادداشت از گذشته ها در بای‌گانی‌های فیسبوکِ من است و خودکار بازنشر شده. پیش از برنامه سازی باردیگر شما را به خواندنِ آن دعوت می‌کنم.این نوشته از من نیست.  با آن که نگارنده اش معلوم نیست اما خواندن آن زحمت نویسنده ی گرامی را می ارزد.

 

 غني بخواند!

غني در چاه قدرت و ثروت:

جناب ريس جمهور !

خواستم قبل از پايان عمر سياسي تان اين ياد داشت را بخوانيد، چندي كه تاريخ زندگي شما و پنج سال قدرت تان را براي نسل هاي آيندهء افغانستان، به تفصيل نوشته ام.

عوام الناس جناب شما را به صفت مغز متفكر جهان ، اقتصاد دان ، حل كننده ء بحران هاي جهاني و صاحب چندين دگري و دپلوم مي شناسند ، اما حقيقت چنين نيست. مرجع كه شما را مغز متفكر جهان خوانده است تا حال معلوم نيست، حتي براي يك روز تحصيلات اقتصادي هم نداريد و دگري هايتان هم اكثرا افتخاري و بعضي استخباراتيست. 

شك ندارم كه شما در دروغ گفتن ليسانس، در عوام فريبي ماستري و در جاسوسي داكتراي حقيقي داريد!

 صرف نظر از آنكه شما فرزند شاه جان خان مشهور به شاه جان چوتار  و نواسه غني كوچي كه در زمان امان الله خان يكجا با پدر كلان داكتر نجيب فقير محمد،  توسط امان الله خان به جرم جاسوسي به انگليس ها دستگير كرده شده بود و تمام جايداد شما توسط حكومت وقت مصادره گرديده بود، هستيد،

عضويت استخبارات جهاني را نيز داريد و در اخير حكومت كرزي از جانب دفتر مشترك استخباراتي سيا، انگليس و آي اس آي مامور شديد. فكر نكنيد كه كسي نمي داند و شما بر شانه هاي خلق داريد سواري ميخوريد!

آخر مردم نان ميخورند!

در اولين روز هايكه كانديد رياست جمهوري شديد، زمانيكه هنوز خانم شما بي بي گل جان مصروف تنظيم برنامه هاي شركت خطيب العالمي بود، سازمان استخباراتي پاكستان مسووليت تمويل مالي شما را بدوش داشت.

٤ مراتبه به مبلغ يك يك مليون دالر از پاكستان دريافت كرديد و اين پول توسط حاجي نذير احمدزي به شما ميرسيد و در كمپاين تان مصرف مي شد . حاجي نذير كه غالبا حالا در ريسمان حريف شما داكتر عبدالله بسته است، دعواي نصف اين پول را داشت كه سر انجام با أخذ يك و نيم مليون دالر رفاقت شما بر هم خورد و از اين پول امريكايي ها آگاه شدند.

شما اين پول را در خفا از پاكستان در بدل شرط هاي پاكستان و تعهدات مخفي تان در يافت مي كرديد. تقاضاي پاكستان از شما رسميت شناختن خط ديورند( كه چند روز پيش با افتتاح تورخم تحقق يافت)، رهايي زندانيان مطلوب پس از بقدرت رسيدن تان و حفظ رابطه با گروپ حقاني بود، كه شما در زمان قدرت تان چند بار ملاقات ها و همكاري هاي داشتيد و آقاي نبيل نيز در زمانش از اين حقيقت پرده بر داشته است.

جناب شما بخاطريكه مردم و شركاي امريكايي تانرا فريب دهيد و از پول هاي پاكستان طفره رويد، منزل مسكوني تانرا واقع در دارالامان ،با أخذ شش لك دالر امريكايي به ميوند بانك در ضمانت گذاشتيد و قباله آنرا بنام شخصي بنام محمد ولي مسكونه سنفرانسكوي امريكا كرديد. شما پول ميوند بانك را بعد به قدرت رسيدن در اولين روز ها پرداختيد. از قضا محمد ولي نام فوت كرد و قباله خانه شما بنام وي باقي ماند، چندين بار از ورثه وي تقاضا كرديد تا وكالت خط جهت انتقال اسناد برايتان بدهند اما خانم دوم محمد ولي از شما تقاضاي يك و لك چهل هزار دالر كرد كه بي بي گل نپذيرفت، شما با استفاده از قدرت تان تلاش كرديد كه تا اسناد خانه را دوباره بنام خانم تان انتقال دهيد اما قاضي طالب فرمان فوق العاده شد و اينكار را بدون وكالت خط ورثه محمد ولي و يا فرمان شما ناممكن دانست. 

تمام اسناد اين ماجرا كه تا حال تمام نشده است ، در ميوند بانك و محكمه ناحيه شش موجود

 مي باشد .

بعد از آنكه شركت خطيب العالمي  كه خانم شما بي بي گل جان بالاترين سهم دار آنست (٤٢ فيصد)فعال شد، يك شبكه آن بنام شركت الكوزي كه فعلا ١٢ فيصد سهم دار خطيب العالمي است ، مصارف كمپاين شما را بدوش گرفت.

در اولين قدم ١٣٢ موتر زرهي، ١٢٠ موتر پيك اپ ،يك كانتير موبايل هاي آي فون ٦، يك كانتير كامپيوتر هاي لپ تاب و غيره از دبي خريداري و در خدمت شما قرار گرفت. بعدا شركت الكوزي مواد خوراكه، بيسكيت، چاي، نوشابه ، خرما و حتي كاغذ تشناب و دستمال كاغذي افراد مورد نظر شما، اعم از وزيران ، معين ها و حتي ريس هاي شما را تهيه مي كرد،

حتي خانماي هاي كمپاين كننده هاي شما نيز از تحفه هاي چون زيورات و لباس هاي قيمتي مستفيد مي شدند ، بر علاوه يكه وسائل خوشگذاراني نزديكان و متعهدان شما از طرف اين شركت در دبي و ازبكستان نيز  مهيا مي گرديد.

ماجراي زمين ها و ديگر حرفهاي اين شركت و شما حاجت به شرح نيست.

شما به قدرت رسيديد، بي بي گل خانم ، كه همان رولا سعد عيسوي است توانست شركت اتصالات را با  (٨فصيد سهم)، شركت اريبا را با (٦فصد) سهم و شركت هاي داوودزي ، سلطان زوي و ديگران با اسهام كم و بيش گرد خود جمع كند و به قدرت اقتصادي تكيه بزند. از آن بعد  بي بي گل جان كه لباس خانم اول را در بر داشت، پروژه پروموت را حيف و ميل كرد،  ٣٧٥ مليون دالر براي انكشاف زنان افغان بباد فنا رفت و ٧٠ فيصد پول پروژه حيف بخش مديريتي گرديد.

جناب ريس جمهور ! 

شما هم آرام ننشستيد، قيوم كوچي كاكاي تانرا كه در مسكو تحصيل كرده بود و سابقه فعاليت در كي جي بي داشت، وارد صحنه ساختيد و پسر كاكاي تان اجمل خان غني را برياست تداركات برگزيديد.

اجمل غني كه هويت خودش و خانواده اش در پست هاي قبلي ذكر شده است ، ٨٥٠ مليون دالر پروژه بدست آورد و شما توانستيد توسط وي به مليون ها دالر سرمايه  دستيابي پيدا كنيد.

پول هاي سياه اجمل غني و شما كه تا حال انتقال آن به خارج از كشور ادامه دارد، از طريقه هاي مختلف بيرون مي شد كه از جمله روزانه يك مليون دالر به دبي انتقال مي گرديد.

آقاي ريس جمهور فكر ميكنيد 

مردم از هيچ چيز خبر ندارند؟؟؟!!

همين سه ماه قبل  محمد أيوب نام مسكونه ولايت لوگر كه شخص اعتمادي شما و اجمل غني بود و وسائل عياشي اجمل خان را نيز مهيا مي كرد ، مبلغ ٣٠ مليون دالر از پول هاي سياه و خيانت شما را بعد از انتقال به دبي فرار داد و شما با امر تان بالاي رياست امنيت ملي ، ١٠ تن از اعضاي خانواده او را  اعم از برادر ، كاكا ، پسر كاكا و دوستان نزديك وي را به زندان انداختيد و از هيچگونه ظلم بالاي آنها دريغ نكرديد،  حتي زندانيان شخصي تانرا تهديد به مرگ كرديد و توسط آقاي استانكزي كه جاسوس معلوم الحال بين المللي است ، چه شكنجه هايكه بر آنان تحميل نكرديد!

فعلا زنداني هاي شما در زندان امنيت ملي بسر ميبرند و تمام اسناد در رابط در رياست امنيت موجود است.

جناب ريس جمهور! 

دهليز هاي هوايي و پروژه تاپي كه شما هميشه در چيغ زدن هايتان از آن ياد مي كنيد و مي لافيد و مردم عوام را فريب مي دهيد ، ابتكار شما نه بلكه برنامه هاي پاكستان و كشور هاي آسياي ميانه است كه با سرمايه و پروپوزل و تيم كاري در خدمت شما قرار گرفته است و جناب شمااز جزئيات آن بي خبر و از تطبيق آن عاجزيد.

اگر شما كدام برنامه ميداشتيد ، حد اقل براي وزارت خانه ها تا حال پاليسي درست مي كرديد، اگر شما داكتر حل بحران مي بوديد حد اقل مشكلات تانرا در داخل حكومت دو سره تان حل مي كرديد!

لطفا چيغ نزنيد ، لاف نزنيد و جوانان بي خبر را كه تشنه ترقي و تمدن افغانستان هستند، فريب ندهيد.

چندي كه آقاي كرزي در فن جاسوسي مانند شما چند پشت تجربه دارد، اما شما دست آنها را از عقب بسته ايد.

مردم ميدانند كه شوراي امنيت ملي شما چه گل هاي را كه به آب نداده است!

هواي سياست دنيا تبديل شده و مردم ديگر همه چيز را مي دانند .

شما آخرين نفس هاي سياسي تانرا مي كشيد، نبايد تلاش نماييد افغانستان را بيشتر به بحران ببريد.

تاريخ سياه حكومت شما و شريك تان آقاي عبدالله نوشته شده است، فقط خواستم اين ياد داشت را پيش از مرگ سياسي تان بخوانيد و خياطان آرزوي هاي منحوس شما،  كمي سر در گريبان كنند و خجالت بكشند.

ما سر به فنا داديم  تا زنده شما باشيد.