افغان موج   

مداری

خانهِ بی صاحبِ

مپنداری که دردم  بی  نشان  است

ضمیر کوهِ  دل  آتشفــشان  است

میــــان  خـــانهِ بی  صــاحبِ   ما

شده دیری که مهمان میزبان است

سفر

پی  فریاد  مردی  پا گــذارید

به میدان نبردی پا گــــذارید

سفر بد نیست اما تکسواران

به کوی رهنوردی پاگذارید

ایدز نژاد

پزشک کوچه ی ما کج نهاد است

پی   تزریق  ویروس  فساد  است

بخون این  گذر ســـــوگند   یاران

نگاهــــــش ناقل  ایدز  نژاد  است

بچهِ  فلم

درین کانال سریالی   که جاری است

سراپاصحنه های  شرمسا ری است

بیا  تا لُخــــت  و عــریانت   بگویم

که نا م بچهِ   فلمش مداری است

کانال داغ

هوای شهرآه من چه سرد  است

سر هرکوچه طوفانی بگرد است

صـــدا   بردار  فریادِ  نگاهــــم

زکانال  جها نِ داغ  و درد است

گشتی کج

کج  اندازان  سرِ لج را گرفتند

سراغِ  کُشتی  کـج  را  گرفتند

مشو غافل زپی لنگی که دستی

فریبِ  نامُــــروج  را  گرفتند

چرخ و چنبر

بیا تا سینه  را  سنگر  بسازیم

برای  این همه تن سر بسازیم

سرودی آنچنان از دل برآریم

که چرخ ناله را چنبر بسازیم

چشم مزرع

تو را  از نو هـــوای  امتیاز  است

دودستت پیش مردوزن دراز است

دَرَو  کُن  آنچه  را دیروز کِشتی

که چشم  مزرع  ما  بازباز    است

جنایت یا عدالت

جنایت را  عــــدالت  نام  کـــردیم

وطن  را صحنهِ  اوهام  کـــردیم

چه کس خواهد فرود آورد روزی

الاغی  را  که  ما بربام کــــردیم

تردستان

وطن را  ازته جان  می پرستم

که  مدیونم  بدو  تا زنده  هستم

ولی ترسم که تر دستانِ ناپاک

بریزند  آب  پاکی  روی دستم

وجدان جهان

درینــجا  دور  باطل  یکه  تاز  است

به جز حق آنچه میخواهی مجاز است

تریبـــــــــــونِ   دلـــم   دارد   پیامی

که وجدا نِ جهان  درخواب ناز است

نورالله وثوق

13/4/88

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید