افغان موج   

کلاس هوش

ســری مشق بـد آمـــوزی نداریم

سر و کاری به هر موزی نداریم

کلاس هوش ما بالای  با لا ست

هوای    آتش افروزی     نداریم

......................................

عرفان فنا

فقیرانیم   و  حیرت را    نواییم

خود آموزی   ز  عرفان   فناییم

بلای جا ن سحر هرچه فرعون

کف   اعجاز موسی را عصاییم

…...............................

ضابط دور احتیاط

تهی از هرچه آ هی در بساطیم

به موج   گریه    گرم اختلاطیم

ملبس   با لباس   داغ    فــریاد

که ما   از ضا بطان  احتیاطم

…............................

موسیقی آتش

شب و روز همنوای وای واییم

رفیـــــق    کاروا ن   انزواییم

مقامی   غیر خاکســتر نپوییم

که مـــــوسیقی آتش را نواییم

…............................

گردی ولگرد

ز دانشگاه دل مطـــرود تا چند

جدا از درس مهر آ لود تاچــند

چر ا معتاد گرد واژه ای جنگ

چنین ولگــرد بوی دود تا چند

…............................

جواب آشنایی

ا ســـیر زنده باد و مرده بادی

اساس زندگی را کج نهــــادی

سوال همدلی را کردی از غیر

جواب   آشنایی     را ندادی

…..............................

گودی کوکی

سخنگــــوی شب مشکوک گشتی

ز آغوش   سحر   متروک گشتی

به سان  گـــــودیی دردست آتش

برای رقص ظلمت   کوک گشتی

…...............................

بمب ناز

ز بند   ما و مـــــن مستانه رستم

به قصد چشم تو  احــــــرام بستم

نهادی  بمب نازت را   به راهم

ربودی پای هــــوشم را ز دستم

…...............................

مفردات منزوی

دلی کو    مثــــنوی معنوی بود

به تفسیر محبت ها قـــــوی بود

در یغا در میا ن   این جماعت

ز جمع  مفردات    منزوی بود

…..................................

پیر دین

سیاست را کسی مـــرد قـــوی بود

که دست آموز اوضــاع جوی بود

و لی  من    پیر  دینی  را بنازم

که ویرانساز  کاخ خسروی   بود

….....................................

بوی لیلامی

خبر  از   بوی  لیـــــــلامی جان است

سری هــــرکوچه ای   ورد زبان است

تن   بیـــــگانه را    تن پوش   گشــتند

چه می پرسی که مفت شان گران است

…..........................................

نورالله وثوق

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید" target="_blank">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید.

پانویس

موزی:  واژه اصطلاحی برای انسانهای مضر

ضابطان  دور احتیاط: افسران آماده باش

گودی:  در بیان مردم عادی کنایه از اسباب بازی وعروسک است

پیر دین:  دین به فتح دال به معنی مرشدی که اطاعت او بر مریدان لازم است

لیلامی   لباس دست دوم