افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 259
شب یلدا 30 قوس 1394 1016
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5681
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5143
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7512
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4920
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4513
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4587
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4740
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4835
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4454
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4369
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4765
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5473
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5233
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4387
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4865
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5462
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4332
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8467
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4461
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4169
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6143
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4322
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6534