افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 349
شب یلدا 30 قوس 1394 1063
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5769
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5220
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7639
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4993
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4597
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4694
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4814
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4897
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4525
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4444
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4848
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5546
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5323
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4450
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4948
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5542
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4408
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8676
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4522
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4235
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6235
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4384
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6640