افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 188
شب یلدا 30 قوس 1394 950
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5579
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5046
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7429
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4845
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4446
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4501
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4668
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4756
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4389
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4288
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4684
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5414
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5161
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4310
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4758
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5381
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4270
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8321
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4376
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4096
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6032
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4255
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6442