افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 597
شب یلدا 30 قوس 1394 1155
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5944
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5349
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7776
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5106
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4721
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4851
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4947
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5015
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4665
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4571
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4978
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5680
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5480
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4570
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5083
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5678
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4531
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8976
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4664
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4357
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6372
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4496
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6811