افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
استبداد قومی طالب 03 سرطان 1401 14
جهان پرآشوب 25 جوزا 1401 30
بزم میمون 19 جوزا 1401 38
این " پیام شهید " مردم من 16 جوزا 1401 64
جرگه بازی 15 جوزا 1401 42
باید یکی شویم 09 جوزا 1401 57
زنجیر شکن 07 جوزا 1401 74
گوهر انسان 03 جوزا 1401 66
عید سوگواران 11 ثور 1401 81
بازی‏های انتحاری 31 حمل 1401 104
راه نجات 27 حمل 1401 104
مهاجر چیست؟ 21 حمل 1401 117
احساس پاک 15 حمل 1401 194
جنگ طالب با فرهنگ 04 حمل 1401 164
سوغات بهار 27 حوت 1400 238
قلزم خونین 23 حوت 1400 256
اژدهای سرمایه 19 حوت 1400 167
دنیای دل 13 حوت 1400 147
شام دراز 30 دلو 1400 251
نقش خیال 20 دلو 1400 168
بینش تاریخ 14 دلو 1400 194
فغان سکوت 05 دلو 1400 181
پند نغز 03 دلو 1400 195
همسایۀ نامرد 26 جدی 1400 211
کما فی السابق 23 جدی 1400 228
زینت تاریخ 20 جدی 1400 209
ناله های دل 15 جدی 1400 249
ساز زندگانی 13 جدی 1400 226
من در حدی نیستم که مدعی سرایش و سروده باشم. 12 جدی 1400 218
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 220
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 193
قصۀ روزگار 01 جدی 1400 237
شب یلدا 28 قوس 1400 258
خلق خسته 08 قوس 1400 269
وطن‌ام 05 قوس 1400 287
بیاد پیر عشق و خرد 05 قوس 1400 280
کاخ ظلم 02 قوس 1400 282
استبداد طالب 27 عقرب 1400 292
چکامۀ خورشید 20 عقرب 1400 312
نگارستان دل 16 عقرب 1400 314
نوای آشنا 04 عقرب 1400 308
بستر تاریخ میهن 02 عقرب 1400 317
سیاه و سپید 29 میزان 1400 309
آیین عشق 21 میزان 1400 344
دوزخ وحشت 13 میزان 1400 354
نغمۀ دل 10 میزان 1400 356
رهبران دالر 03 میزان 1400 360
و من … 27 سنبله 1400 380
همه در پی خیالات موهومیم 22 سنبله 1400 393
افراطیت دربازی بزرگ 19 سنبله 1400 390