افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نغمۀ خوش 11 دلو 1401 15
به بانوان نازنین میهنم 10 دلو 1401 15
اهورای خرد 07 دلو 1401 24
دشمن زن 01 دلو 1401 26
دریچۀ دل 24 جدی 1401 39
جــــذر و مــــد 22 جدی 1401 44
دام طلسمات 20 جدی 1401 48
دل گم شده 17 جدی 1401 45
سال نو 2023 شما مبارک     بر شما هم مبارک!!!     12 جدی 1401 54
گریستم 11 جدی 1401 52
سوغات طالبان درسال نو 10 جدی 1401 55
بادۀ فرهنگ و تمدن 05 جدی 1401 65
ظلم امریکا 05 جدی 1401 67
عشق حقیقی 29 قوس 1401 67
عشق حقیقی 29 قوس 1401 37
اندیشۀ عالی 25 قوس 1401 72
سرگردان 14 قوس 1401 88
آیین وفا 05 قوس 1401 84
انقلاب بزرگ خرد 23 عقرب 1401 98
زندان زنان 17 عقرب 1401 114
اعتراف 15 عقرب 1401 102
رنگِ دیگر 09 عقرب 1401 106
رویای شیرین 04 عقرب 1401 271
گرگ را چوپان کنند 25 میزان 1401 133
غزل 18 میزان 1401 129
صدای دادخواهی 15 میزان 1401 144
قتل عام 09 میزان 1401 140
آزادی و حق زندگی 07 میزان 1401 154
تکامل عشق 04 میزان 1401 151
شوروغوغای تمدن 31 سنبله 1401 159
شمیم خیال 28 سنبله 1401 155
آه مظلوم 26 سنبله 1401 149
وطن 20 سنبله 1401 189
غزل در بند 16 سنبله 1401 161
غزل 03 سنبله 1401 188
چشم عشق 15 اسد 1401 354
موج نگاه 09 اسد 1401 236
پسند دل 06 اسد 1401 252
پنجرۀ دل 26 سرطان 1401 283
دُردانۀ آتش 16 سرطان 1401 247
جرگۀ سربریدن 10 سرطان 1401 244
استبداد قومی طالب 03 سرطان 1401 341
جهان پرآشوب 25 جوزا 1401 246
بزم میمون 19 جوزا 1401 271
این " پیام شهید " مردم من 16 جوزا 1401 440
جرگه بازی 15 جوزا 1401 249
باید یکی شویم 09 جوزا 1401 414
زنجیر شکن 07 جوزا 1401 423
گوهر انسان 03 جوزا 1401 543
عید سوگواران 11 ثور 1401 312