افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
همسایۀ نامرد 26 جدی 1400 15
کما فی السابق 23 جدی 1400 31
زینت تاریخ 20 جدی 1400 32
ناله های دل 15 جدی 1400 58
ساز زندگانی 13 جدی 1400 45
من در حدی نیستم که مدعی سرایش و سروده باشم. 12 جدی 1400 45
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 41
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 26
قصۀ روزگار 01 جدی 1400 71
شب یلدا 28 قوس 1400 84
خلق خسته 08 قوس 1400 104
وطن‌ام 05 قوس 1400 116
بیاد پیر عشق و خرد 05 قوس 1400 111
کاخ ظلم 02 قوس 1400 118
استبداد طالب 27 عقرب 1400 126
چکامۀ خورشید 20 عقرب 1400 135
نگارستان دل 16 عقرب 1400 132
نوای آشنا 04 عقرب 1400 140
بستر تاریخ میهن 02 عقرب 1400 155
سیاه و سپید 29 میزان 1400 137
آیین عشق 21 میزان 1400 175
دوزخ وحشت 13 میزان 1400 191
نغمۀ دل 10 میزان 1400 179
رهبران دالر 03 میزان 1400 198
و من … 27 سنبله 1400 204
همه در پی خیالات موهومیم 22 سنبله 1400 231
افراطیت دربازی بزرگ 19 سنبله 1400 224
قیام زن 17 سنبله 1400 227
غزل دربند 16 سنبله 1400 210
نور تمدن 16 سنبله 1400 215
سکوت را بشکن 12 سنبله 1400 215
خورشید وطن 07 سنبله 1400 232
قصۀ افغانستان 31 اسد 1400 239
خطاب به مردم افغانستان؛ زنان و مردان 25 اسد 1400 241
حاصل اشغال 22 اسد 1400 234
خورشيد گمگشته در سايه ها ! 16 اسد 1400 240
سرشک خونفشان 11 اسد 1400 233
خوناب دل 08 اسد 1400 275
وحشت طالب 03 اسد 1400 256
عید خونین وطن 29 سرطان 1400 260
غزل در بند 25 سرطان 1400 272
پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا افغانستان 22 سرطان 1400 275
امید و پایداری 20 سرطان 1400 295
مهد عشق و فرهنگ 14 سرطان 1400 281
نقشۀ افراطیت 07 سرطان 1400 316
عدل و مساوات 25 جوزا 1400 313
الماس سخن 21 جوزا 1400 346
تجهیز افراطیت 16 جوزا 1400 314
مستم به خدا مستم 13 جوزا 1400 332
غمزۀ مست 09 جوزا 1400 314