افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 210
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 708
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 856
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1366
صدیق افغان 18 دلو 1396 3080
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4163
ابوبکر 09 حوت 1394 4504
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5207
افغان موگ 16 حمل 1394 4491
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5286
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6617
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6769
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 6921
طنز هفته 22 قوس 1388 8552
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6262
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6454
هموطن سلام 24 جوزا 1387 8860
فکاهی 11 حمل 1387 12040
مهمانخانه 15 اسد 1385 9540
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7551