افغان موج   

مقالات

فیلتر
بالاتر از یک پروپاگند محض 09 قوس 1402 14
زلزله هرات و دلایل وقوع زلزله در افغانستان 02 قوس 1402 28
طالبان و استراتژی پسا قدرت 29 عقرب 1402 21
سبک و ساختار سروده‌ های استاد بیتاب 29 عقرب 1402 38
مارکس و مذهب و کشمکش بی‌پایان بر سر "افیون توده‌ها" 20 عقرب 1402 73
«اولین بار در جهان کشف داروی سکته قلبی» 15 عقرب 1402 49
افغانستان سرزمین درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان 05 عقرب 1402 58
امارت اسلامی سرمایه، اوضاع جاری و جنبش‌های اجتماعی 23 میزان 1402 87
طالبان، ترکیبی از فاشیزم مذهبی - قبیلوی و فراتر از آن 10 میزان 1402 214
افزایش متون درسی بنیادگرایانه 09 میزان 1402 61
مناظره ی فیلسوف و عارف 05 میزان 1402 53
تازه‌گی‌ های مجموعه‌ی شعری ( در ازدحام تنهایی ) 27 سنبله 1402 104
تازه‌گی‌ های مجموعه‌ی شعری ( در ازدحام تنهایی ) 27 سنبله 1402 88
گابریله سوشون، ملکه‌ی فیلسوف زنان مبارز 16 سنبله 1402 67
راست و دروغ‎‌های شیرمحمد خان 06 سنبله 1402 68
نگاهِ مختصر به عصر امانی 03 سنبله 1402 115
ازمردان سرنوشت ساز دیروزی تا مردان منتظر به سرنوشت امروزی 30 اسد 1402 60
( خوبان فرهنگ ) 18 اسد 1402 125
دو حنجره از يک پنجره، شعر در زنجير مقاومت 14 اسد 1402 80
نه! به روایت " طالبان بدیل ندارند" مسوولیت همه است! 12 اسد 1402 103
تعهد نامه دوحه زمینه ساز راهبرد بازموازنه امریکا از امنیت زدایی تا امنیتی سازی 05 اسد 1402 148
سرخابی شاعر خوش قریحه ی وطن ما 05 اسد 1402 106
زبان در مسیر زمان بازیهائ سیاسی با هویت زبان 03 اسد 1402 151
آمیختگی های اندیشه ی سنتی با شعر مدرن احمد شاملو 02 اسد 1402 91
مذهب سعادت و مذهب شقاوت 21 سرطان 1402 93
پیامد حضور امریکا برای افغانستان و منطقه 19 سرطان 1402 76
(چرا ما ، ما، نشده ایم؟) 13 سرطان 1402 108
نگاهی کوتاه به زبان رسمی و کاربردی اداری و دولتی و مردمی در پشاور و وزیرستان جنوبی 05 سرطان 1402 106
به بهانهء بازتاب برخی عقده گشایی ها در “پروندهء ناپدید” 30 جوزا 1402 118
جنگ در اوکراین، پایان قرن آمریکاست 27 جوزا 1402 120
شعر آهنگ «مکتب ماست جای استقلال» از کیست؟ 05 جوزا 1402 207
قومیت گرایی - ریشه ها، راه حل ها 04 جوزا 1402 149
شهنامه و هویت شنایی 27 ثور 1402 140
اسـاس گزاری در تياتر افغانستان 25 ثور 1402 219
عزیزی که عصای مجید لقب یافت 20 ثور 1402 203
معنی پوهاند، پروفیسور است، نه دانشمند! 22 حمل 1402 185
امروز با بیدل 11 حمل 1402 169
عصبیت از دید ابن خلدون 08 حمل 1402 139
فرازهای ژئوپلتیک نزدیکی ایران - عربستان سعودی و بازتاب آن برای افغانستان و پاکستان 29 حوت 1401 113
حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟ 29 حوت 1401 185
یاد بود مرگ غم انگیز فرخنده 27 حوت 1401 137
حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟ 22 حوت 1401 122
آیا جنگ ما با مردان است؟ 18 حوت 1401 181
خطرناک‌ترین جای جهان؛ مرزهای بی‌قانون پاکستان 16 حوت 1401 110
هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. 14 حوت 1401 118
آتشفشان شعر 11 حوت 1401 147
بلشویزم، تقلب عملی سنترالیزم دموکراتیک 10 حوت 1401 191
تاجیکان گم شده‌ی پاکستان! 08 حوت 1401 152
بزرگداشت از روز جهانی زبان مادری 03 حوت 1401 371
نویسنده و زندگی 25 دلو 1401 191