افغان موج   

مقالات

فیلتر
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 15
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 33
خط سوم 07 جوزا 1398 72
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 112
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 71
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 67
ره آورد من 10 ثور 1398 104
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 201
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 124
هوویت چیست 19 حمل 1398 138
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 189
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 178
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 160
ایدئولوژی 09 حوت 1397 196
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 344
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 259
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 258
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 418
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 325
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 402
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 348
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 398
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 372
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 325
آوای آزادی 21 عقرب 1397 368
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 352
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 324
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 439
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 394
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 379
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 409
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 448
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 425
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 447
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 593
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 597
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 491
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 565
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 548
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 638
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 662
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 595
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 631
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 929
آزادی علمی 06 ثور 1397 659
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 648
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 660
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 715
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 681
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 775