افغان موج   

مقالات

فیلتر
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 91
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 77
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 97
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 205
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 140
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 192
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 161
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 169
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 170
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 135
آوای آزادی 21 عقرب 1397 188
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 173
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 146
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 231
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 217
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 198
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 226
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 255
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 259
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 263
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 396
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 395
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 309
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 338
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 359
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 460
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 409
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 414
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 442
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 704
آزادی علمی 06 ثور 1397 462
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 466
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 493
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 560
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 519
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 601
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 656
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 612
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 635
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 615
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 601
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 633
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 588
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 682
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 635
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 764
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 755
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 935
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 750
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 826