افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی 01 سرطان 1401 20
سخنی چند بر چرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان! 31 جوزا 1401 23
جنگ در اوکراین، پایان قرن آمریکاست 23 جوزا 1401 36
حکومت طالبان در گذرگاه زمان 23 جوزا 1401 37
بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیستهاست! 07 جوزا 1401 71
سخنی چند بر چرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان! 19 ثور 1401 118
Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of Crisis Situation 19 ثور 1401 86
موعود در ادیان ابراهیمی 08 ثور 1401 96
بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیست هاست! 16 حمل 1401 125
دکتر رضا براهنی در افغانســتان 06 حمل 1401 245
هشدار های تاریخی متفکران سیاسی جهان به توسعه ناتو 27 حوت 1400 154
ندای زنان افغانستان 03 حوت 1400 266
در آستانه ی همایش تسلیمی افغانستان به پاکستان! 02 حوت 1400 162
چرسنامه 02 حوت 1400 228
دزدی پول فقیرترین مردم دنیا توسط بزرگترین امپراطوری جهان 25 دلو 1400 174
نیاز تاریخی به مهندسی سیاسی ساختار نوین نظام: 18 دلو 1400 184
سرنوشت تراژیک افغانستان 11 دلو 1400 220
طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ 07 دلو 1400 198
نگاه اجمالی پیرامون آمار جمعیت افغانستان ادعای واقعی، اسطوره ای یا واهی 05 دلو 1400 207
ژرف اندیشی های قرآنی و پوست انگاری گروه های افراطی 15 جدی 1400 214
دین ملامت است یا دین‌دار 01 جدی 1400 237
حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم 29 قوس 1400 224
حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم 22 قوس 1400 265
مدینه فاضله، از افسانه تا واقعیت؟ 05 قوس 1400 282
تفاوت‌های فکری طالبان، القاعده و داعش و آینده جریان‌های اسلامگرا 23 عقرب 1400 332
" پارسی "، زبان یک حوزه‌ی تمدنی بزرگ است! " 14 عقرب 1400 315
راهکاری بسوی نجات افغانستان 14 عقرب 1400 318
بحران افغانستان و فروپاشی قدرت، کنفرانس مسکو و کنفرانس تهران 09 عقرب 1400 317
مقاومت کنیم ورنه تباه می شویم. 27 میزان 1400 330
گاه‌ ) و ( جاه ) و همه را سیاسی ساختند‌ ) 23 میزان 1400 341
طالبان ابزاری در دست اژدهای تروریسم 12 میزان 1400 352
جنبش حق زن در افغانستان؛ معضل مشترک غرب و طالبان 07 میزان 1400 355
فساد مالی و اقتصادی در افغانستان 24 سنبله 1400 382
افشاگری در ارگ ، دامی برای سقوط جنبش زنان 21 سنبله 1400 417
در جنگ منفعت ما نیست! 16 سنبله 1400 381
نقش مخرب پاکستان دربحران افغانستان 01 سنبله 1400 411
څوک چې ډاریږي، هغه ورکیږي! 31 اسد 1400 407
مسؤولیت جنایت ها وکشتار های گذشته و آیندۀ... 29 اسد 1400 424
در مقابله با طالبان خیزش‌های مردمی را سازمان دهیم! 23 اسد 1400 527
نقش مخرب پاکستان دربحران افغانستان 19 اسد 1400 426
اجاره ای ها و اجاره دار ها!!! 18 اسد 1400 533
چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟ 12 اسد 1400 403
مردم جهان متحد شوید 08 اسد 1400 453
غرب در افغانستان تسلیم شد و در آخر به آلمان نیز چاره ای دیگری باقی نماند! 27 سرطان 1400 436
نه به طالبان، نه به حکومت فاسد، ‌زنده باد قدرت اعتراض مردم 25 سرطان 1400 444
«ستون پنجم» جاده صاف کن لشکر نیابتی پاکستان! 14 سرطان 1400 451
هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا... 30 جوزا 1400 466
افغانستان در پرتگاه بزرگترین طوفان سیاسی 25 جوزا 1400 488
انطباق رفتارشناسی گروه افراطی داعش با قرآن و سنت پیامبر اسلام 14 جوزا 1400 500
«حکومت اسلامی به مثابه‌ی پیراهن عثمان» 10 جوزا 1400 503