افغان موج   

مقالات

فیلتر
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 2146
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 2564
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 2334
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 2457
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 2217
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 3879
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 2398
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 2612
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 2550
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2715
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2911
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 2494
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2535
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2558
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 2483
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2827
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 2565
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2760
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 2706
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2635
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2566
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 2394
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2538
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2701
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 2373
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2742
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2717
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 2638
علم چیست؟ 24 دلو 1395 2688
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 2692
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 2484
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 2982
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 2833
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 2746
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 2604
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 2977
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 2663
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 2482
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 2599
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 2551
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 2789
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 2638
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 2887
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 2781
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 2646
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 3169
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 2722
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 2591
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 2593
باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی 02 میزان 1395 2667