افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 3436
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 3283
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 3380
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 3427
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 3170
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3577
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 3270
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3575
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3798
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 3491
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 3356
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 3292
جشن مهرگان 01 میزان 1392 3153
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 3608
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 3286
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 3362
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 3412
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 3204
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 3389
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 3274
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 3253
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 3162
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3785
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 3420
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3376
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3612
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 4350
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3821
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3667
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 5165
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 3458
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 3310
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3579
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 3507
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 3200
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 3272
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3623
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 3176
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 3143
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 3104
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 3118
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3639
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3402
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3607
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 4599
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3781
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 3249
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 3305
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3565
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 3394