افغان موج   

داستان

فیلتر
خروس من { داستان كوتاه} 06 جوزا 1402 13
طالب موی کشال 29 حوت 1401 76
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 64
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 71
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 70
آخر شب 30 دلو 1401 71
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 124
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 222
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 2188
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 161
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 203
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 201
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 215
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 182
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1687
نیاز 15 سنبله 1401 247
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 278
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 274
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 299
خاک 07 سرطان 1401 454
یادی از عشق 12 ثور 1401 678
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 445
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 712
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 558
فرار 20 عقرب 1400 628
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 816
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 1001
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 1068
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1148
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1229
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 3097
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3296
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 4046
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3499
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3412
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3271
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4505
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4533
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4518
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 4119
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 4066
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 4202
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4448
نیش عقرب 19 ثور 1395 4687
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 5205
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4538
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4869
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4754
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4707
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 5398