افغان موج   

داستان

فیلتر
بازينگر (داستان کوتاه) 10 قوس 1402 5
زلزله "داستان کوتاه" 07 قوس 1402 13
من تورا نه! کسی دیگری را دوست دارم 04 قوس 1402 21
زنی در نبرد سخت با زندگی؛ پرستارِ شوهر، مادر و کارگر 22 عقرب 1402 28
تاریکی های مهاجرت! 02 عقرب 1402 94
مســافـــر ( داستان کوتاه ) 06 میزان 1402 79
برو و بمیر... 06 میزان 1402 87
افسانه های قديم هرات 02 میزان 1402 97
رهبر ویاور( داستان) 12 سنبله 1402 78
دست‌بندی از پسته (داستان کوتاه ) 07 سنبله 1402 90
فاطمه چرا خودکشی کرد؟ (داستان کوتاه) 31 اسد 1402 112
تپش‌های قلب یک دختر 26 اسد 1402 111
رهبر ویاور( داستان كوتاه) 25 اسد 1402 92
شکار در جنوب (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 107
تا بدخشان (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 75
فرزندِ صالح ( داستان کوتاه ) 13 اسد 1402 105
پرونده ی پیدا؟ داستان کوتاه 26 سرطان 1402 110
خروس من { داستان كوتاه} 06 جوزا 1402 109
طالب موی کشال 29 حوت 1401 176
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 132
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 141
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 136
آخر شب 30 دلو 1401 139
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 218
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 304
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 2275
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 252
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 297
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 326
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 317
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 246
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1800
نیاز 15 سنبله 1401 339
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 375
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 364
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 385
خاک 07 سرطان 1401 550
یادی از عشق 12 ثور 1401 961
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 507
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 801
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 678
فرار 20 عقرب 1400 729
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 909
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 1166
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 1137
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1235
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1334
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 3186
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3397
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 4282