افغان موج   

داستان

فیلتر
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 5420
معلم زبان دری 27 اسد 1387 7091
داستان امتحان 05 سرطان 1387 4655
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 5902
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 5009
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 6618
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 5867
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 4424
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 4745
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 6238
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 4896
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 6859
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 5507
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 6816
روز سیه سر 15 حوت 1386 5252
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 4479
باد آورده 22 دلو 1386 5169
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 5378
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 5954
همدم خانم 16 جدی 1386 5124
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 5381
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 4845
فردای موهوم 08 میزان 1386 4810
من کرد هستم 20 سنبله 1386 4588
عشق موتور 24 اسد 1386 6056
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 4369
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 5307
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 5726
طعمه (داستان 08 جدی 1385 6239
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 7420
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 5317
خفاشان 06 میزان 1385 6929
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 5747
عروسک 27 سرطان 1385 7703
خشـکسالی 08 ثور 1385 7200
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 5352
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 6806