افغان موج   

داستان

فیلتر
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 9457
موسیه 15 قوس 1388 7419
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 6496
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 5687
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 6577
یادی از استاد 28 میزان 1388 6798
خدا قبول کند 22 میزان 1388 6027
خنده و گریه 22 میزان 1388 5971
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 5974
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 5899
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 6151
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 6301
آیـنـــــه 07 میزان 1388 8184
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 12879
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 6875
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 6695
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 5599
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 18057
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 7434
بابه موسی 13 سرطان 1388 6592
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 5615
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 5728
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 7822
فصل پنجم 21 ثور 1388 5403
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 5962
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 5566
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 7060
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 6025
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 6105
راه وچاه 09 جدی 1387 6050
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 6120
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 7159
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 5493
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 6866
دشمن 05 عقرب 1387 7109
برگریزی 25 میزان 1387 7291
روز اول عید 07 میزان 1387 5605
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 5887
معلم زبان دری 27 اسد 1387 8085
داستان امتحان 05 سرطان 1387 5060
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 6671
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 5863
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 7222
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 6528
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 4927
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 5635
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 6814
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 5287
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 7580
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 5883