افغان موج   

داستان

فیلتر
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 5338
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 6733
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 5690
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 5855
راه وچاه 09 جدی 1387 5733
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 5829
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 6639
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 5261
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 6558
دشمن 05 عقرب 1387 6746
برگریزی 25 میزان 1387 7042
روز اول عید 07 میزان 1387 5398
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 5641
معلم زبان دری 27 اسد 1387 7493
داستان امتحان 05 سرطان 1387 4869
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 6443
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 5584
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 7048
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 6302
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 4646
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 5115
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 6484
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 5105
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 7324
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 5696
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 7196
روز سیه سر 15 حوت 1386 5622
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 4695
باد آورده 22 دلو 1386 5566
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 5569
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 6311
همدم خانم 16 جدی 1386 5531
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 5596
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 5061
فردای موهوم 08 میزان 1386 5046
من کرد هستم 20 سنبله 1386 4817
عشق موتور 24 اسد 1386 6248
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 4595
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 5804
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 6090
طعمه (داستان 08 جدی 1385 6735
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 7832
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 6177
خفاشان 06 میزان 1385 7262
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 6517
عروسک 27 سرطان 1385 8001
خشـکسالی 08 ثور 1385 7474
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 5724
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 7500