افغان موج   

داستان

فیلتر
درهای بسته 07 سنبله 1391 5102
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 5138
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 5540
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 6152
خانها 24 جوزا 1389 8026
سنگ 07 جوزا 1389 8434
كيسه بُر 04 ثور 1389 5710
دزد 03 ثور 1389 7799
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 5384
باغ کهنه 17 حمل 1389 6044
توهم 19 حوت 1388 7973
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 5044
انگشت ششم 05 دلو 1388 5116
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 7836
موسیه 15 قوس 1388 6905
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 5636
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 4859
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 5679
یادی از استاد 28 میزان 1388 6211
خدا قبول کند 22 میزان 1388 5121
خنده و گریه 22 میزان 1388 5262
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 5211
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 5152
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 5316
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 5227
آیـنـــــه 07 میزان 1388 7446
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 11730
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 6193
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 6029
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 4886
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 17231
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 6092
بابه موسی 13 سرطان 1388 5457
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 5176
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 4761
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 6798
فصل پنجم 21 ثور 1388 4986
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 5160
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 4959
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 6155
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 5050
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 5477
راه وچاه 09 جدی 1387 5106
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 5532
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 5830
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 4764
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 6016
دشمن 05 عقرب 1387 6378
برگریزی 25 میزان 1387 6337
روز اول عید 07 میزان 1387 5186