افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1467
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1374
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 1455
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 1495
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 1445
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 1484
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1614
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 1475
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 1488
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1700
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1670
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 1422
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1668
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 1585
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1757
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1691
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1637
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1554
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 2188
آزادی علمی 06 ثور 1397 1651
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1610
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 1596
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1623
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 1754
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1779
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1836
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1757
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1865
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1727
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1700
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1882
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1621
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1840
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1856
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1947
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1894
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 2833
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1887
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 2042
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 2114
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1978
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1976
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 2574
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1988
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 2183
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 2175
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 2134
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 2336
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 2163
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 2000