افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
طرح برنامۀ ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان 03 حوت 1398 1440
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 28 دلو 1398 840
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 09 دلو 1398 838
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 1075
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 806
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 846
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 949
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 881
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 938
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 875
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 1016
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 1659
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 1036
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 963
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 923
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 1168
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 1041
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 976
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 995
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 981
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 985
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 1199
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 994
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 1139
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 1056
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 1044
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 1077
خط سوم 07 جوزا 1398 1132
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 1180
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 1032
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 1164
ره آورد من 10 ثور 1398 1001
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 1413
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 1417
هوویت چیست 19 حمل 1398 1214
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 1336
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 1358
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 1131
ایدئولوژی 09 حوت 1397 1304
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 1588
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 1405
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 1352
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1615
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 1562
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1609
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 1367
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 1922
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1574
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1458
آوای آزادی 21 عقرب 1397 1535