افغان موج   

 ای وای مردم!

موفقیت تصامیم در دوحه، موفقیت پروژه ی تسلط و حاکمیت "انگریز-آی ایس آی" بر افغانستان است!

 در اینجا میخوانید:

- همه امیدوار صلحی اند که پیامد آن تسلیمی کشور به دست پاکستان و ادامه جنگ و تاراج و غارت به دست اشغال است.

- جنایات غرب ادامه دارد (یورش هوادارن ترامپ به کنگره ی امریکا که با مرگ پنج تن منتج شد، همه رهبران جهان را تکان داده و آن را حمله را شرمآور به دیموکراسی خواندند. اما در کشور من و تو همین آقایان، هم اکنون مرتکب جنایات جنگی - بشری شده به این جنایات ادامه میدهند).

- چه باید کرد؟

ای آن کسانی که خود را نخبه گان می شمارید!!!

ای آن کسانی که خود را دیپلومات های کارکشته ی پیشین و یا امروز در امور دیپلوماسی افغانستان میدانید!

ای آن کسانی که خود را مبصر و تحلیلگر اوضاع  و احوال جامعه ی افغانستان، منطقه و یا جهان میدانید!

ای آن کسانی که خود را وطندوست میدانید!

آی آن کسانی که خود را عالم دین میشمارید!

ای آن همه کسانی که در برنامه های تلویزیونی ی مربوط به اشغال، حضور یافته و در مورد افغانستان و تامین صلح چرند سرایی میکنید!

آیا میدانید، کشور افغانستان، عنقریب، آبستن یک تغییر و تحول غیر متعارف محیرالعقول خواهد بود که تاریخ، شبه آن را در قرن بیست و بیست و یک به حافظه ندارد؟ 

آژیتاسیون محرک امپریالیزم جهانخوار، با تمام نیرو، آنچه در کشور " سیاه بخت" مان افغانستان میگذرد، از آن چشم پوشی نموده؛ همه وقایع خونبار و فجایع ضد انسانی شبکه ی تروریستی طالبان، حقانی، داعش خودساخته و حزب اسلامی حکمتیار؛ این همه پروژه ی انگریزی را، خواسته است تا از چشم عامه ی جهانیان پنهان دارد.

افغانستان در آستانه ی یک انفجار خونبار تاریخی برای به قدرت رسانیدن تروریسم طالبانی، به وسیله ی الیگارش اقتصادی جهانی قرار گرفته است. آن الیگارشی ایکه  بر مبنای پروژه ی انگریزی، مدیریت و سردمداری امریکایی، تمویل اقتصادی شیخ نشینان کشورهای حاشیه ی عرب خلیج فارس و شرکای تاریخی ی غربی، پاکستان ـ پاکستان، این سردمدار، این درفشدار سیاه نامدار و ناجی و حامی اصلی تروریزم بین المللی ـ که تمامی ی باشگاه های تربیه و آموزش، تجهیز و تمویل مراکز آموزش تروریزم جهانی در آن استقرار یافته است هرآن در در دست اجرا است.

قوای امریکا و غرب از افغانستان بیرون میشوند، اما پایگاههای آنان در کشور باقی میمانند. غرب تعداد زیادی پایگاههای خویش را در افغانستان حفظ میکند. امپریال با دریافتن منابع و ذخایر عظیم زیرزمینی و روزمینی، کشور مان را ترک نمیگوید. امنیت کشور را به پاکستان و نیروی فعال و جنگی سازمان آی ایس آی یعنی طالبان تسلیم میدارد. پژوهشگران دریافته اند که که غرب در تفاهم با خالق و تولید انگریزی (پاکستان)، و استفاده از بلک واتر پاکستان ( طالبان)، در حفظ پایگاههای خویش توافق نموده است. از همین اکنون مسؤولین پاپلاین گاز تاپی مامور شده اند. امنیت ایشان نیز به طالبان سپرده شده است. باید هوشیار و بیدار بود. فریب بازی های اشرف ها، عبدالله ها... و سایر اجیران اشغال را نباید خورد.

من طی بیشتر از پانزده سال تمام هی مینویسم و هی مینویسم و با استناد و مدارک هم مینویسم؛ اینکه طالبان دست پرورده و لشکر نیابتی سازمان جهنمی پاکستان" آی ایس آی " پاکستان است. چرا هیچ کسی آوازم را نمیشنود؟ بارها مدارک متقن و انکارناپذیر ارایه داشته ام.

طالبان پروژه انگلیس است و پاکستان خود، همچنان زاده ی انگلیس. استخبارات پاکستان،استخبارات انگلیس است. فراموش نباید کرد که پس از ایجاد پاکستان به وسیله ی انگلیس، اولین رییس استخبارات پاکستان انگلیسی بوده است. آیا به این زاد و ولد، باز هم شک دارید؟ هر آنکه شک دارد، به آدرس الکترونیکی این کمینه مراجعه فرمایند. بدون شک همه میدانند که خالق طالبان پاکستان، و خالق پاکستان همانا حاکمیت جهانخوار انگریز است و بس؛ (کانون توطیه های جهانی و حاکمیت جهانوار جهانی)؟

 - دلقک های اشغال

همایشی با حضور طالبان و نماینده هایی از افغانستان همچو حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان (برادر ناتنی و یکی از حامیان درجه یک بومی طالبان در افغانستان مزدور سر سپرده ی چندین جانبه ی بیشترین شبکههای اطلاعاتی که سالها به صورت فامیلی در خدمت سازمان آی ایس آی بوده اند و این رابطه را آقای ستیو کول نویسنده و ژورنالیست شهیر امریکایی در اثر مشهور خود زیر نام جنگ اشباح یا فعالیت سازمان های جاسوسی سیا، کی جی بی، آی ایس آی، سازمان استخبارات سعودی خود موشگافیی تمام و ارایه ی اسناد ثقه و متقن به تحلیل گرفته است؛ و چنین به نظر میرسد که آی ایس آی اسناد و شاید هم ویدیو های سخت ناهنجار و بدنام کننده از ایشان تهیه نموده باشند تا خود [جناب لگام خویش را نگسلد و اطاعت از فرمانِ آقا و بادار اصلی اش بکند. چونانیکه اسناد بدنام کننده جناب دکتر عبدالله تازه به میدیا درز کرده است.]2

- جنایات غرب بازهم ادامه دارد

با یورش طرفداران دونالد ترامپ به کنگرس امریکا (نمایندگان بیش از هفتاد و چهار میلیون از مردم امریکا)، که در نتیجه حدود پنج نفر کشته شد، تمام رهبران جهان از جمله آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا آنچه را "صحنه های شرم آور" خواند محکوم کرد. جالب تر از همه آقای بوریس جانسون اظهار داشت که:

" ایالات متحده به دمکراسی در اطراف جهان متعهد است و حیاتی است که انتقال قدرت مسالمت آمیز و قانونمند انجام شود". 

 چه اظهارات مضحکی! در افغانستان هجوم آوردند، به اصطلاح دیموکراسی نیم بندی را که طی بیست سال با تاراج و غارتگری به تمثیل گرفتند؛ امروز آن را زیر پاشنه های خشماگین شبکه های تروریستی ای که خود شان به وجود آورده اند، آن را منکوب و لگدمال مینمایند.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت که مردم کشورش "عمیقا از این حمله به دمکراسی تکان خورده و غمگین شده اند"،

او در توییتی نوشت: "خشونت هرگز در زیر پا گذاشتن اراده مردم موفق نخواهد شد. دمکراسی در آمریکا باید حفظ شود و خواهد شد."

و ده ها رهبر دیگری که به حکم و دستور حاکمیت سایه در جهان مامور و کار میکنند، اظهارات همگونی ارایه داشتند. اما رهبری کشور وینزویلا در واکنش به یورش طرفداران ترامپ به کنگرس امریکا چنین اظهارات منطقی، متقن و صادقانه ای داشت:

دولت ونزویلا گفت که "با این حادثه قابل تاسف، ایالات متحده دچار همان سرنوشتی شد که با سیاستهای تهاجمی بر دیگر کشورها اعمال می کند".7

خوب، وینزویلا با دیپلوماسی نرم این چنین اظهاراتی را در مورد نموده است؛ اما نفس اظهارات جانب وینزویلا اینست که این گویا غرب در راس امریکا، خود چنین سیاست را در سایر کشور ها با جبر و اکراه تعمیل میکنند. همچو کشور مان افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا، یمن، و ده ها کشور دیگر همه جنایتبارانه و خونبار در گستره ی جنایات بشری شمرده میشود. این اهریمنان و تجاوزگران به اصتلاح مدافعین دروغین صلح و دیموکراسی در تلاش و اهتمام برای آوردن یک حاکمیت توتالیتار خشن مذهبی قرون میانه ای امارتی طالبانی (پروژه انگلیس- لشکر برونمرزی پاکستان) در یک سنگر واحد در برابر مردم مظلوم افغانستان قرار گرفته اند. بلی هموطن با رویکر همین امپریالیزم جهانخوار و خوناشام است که بیشتر از چهل سال در کوچه ها و پسکوچه های کشور مان خون جاری و جاری است.    

همه روزه ده ها و صد ها تن از اهالی ملکی و نیروهای مسلح افغانستان از جانب طالبان تروریست که حمایت انگلیس و امریکا را دارد و همچنان نیرو های اشغال، به عناوین عدیده به خاک و خون کشانیده میشوند. این در حالیست که غرب از حاکمیت امارتی طالبان حمایت کرده به جنایت تاریخی متوصل میشود.8

امروز استفاده از ابزار تروریزم به پیروی از انگلیس، امریکا، پاکستان کاملا مود شده است. هر کشور طالب خو در را دارد. حتا کشور های منطقه (سعودی، امارات، قطر، روسیه، ایران،...). حتا شایعاتی تازه در رسانه های اجتماعی درز کرده است که گویا امروز، سران قومی و تنظیمی نیز طالبان مسلح خود را در مناطق خود دارند.

چه باید کرد؟

تحرکات ویرانگر، خزنده و گسترده ی زیر زمینی ارتجاع سیاه و ویرانگر امپریال در کشور بدبخت مان در حال گسترش و توسعه است.

موفقیت نشست های دوحه، تسلط عام و تام حاکمیت آی ایس آی بر افغانستان است.

مهره های فعال در حمایت از نشست دوحه را بایست افشا و در صورت امکان به دور افکنیم. زیرا"برنامه دوحه" برنامه انداختن حلقه اسارت دایمی بر گردن تک تک از مردم کشور مان به وسیله کارتل های اقتصادی و نوکر منطقوی آنان (پاکستان) است.

به هیچ همسایه ای نباید باور داشت. فقط به منافع ملی کشور و ارزش های سیاسی، اقتصادی- فرهنگی، اجتماعی، شهروندی...و آزادی از دست اشغال.

باید همپا، هم آوا و با یک صدا بر ضد توطیه ی دوحه نی بگوییم.

 همه از توطیه های شوم اشغال در رابطه با حاکمیت و تسلط پاکستان بر افغانستان آگاه باشیم!!!

این پیام را به همه ی کافه مردم مظلوم و درد دیده ی افغانستان برسانیم تا با مهره های اشغال آشنا شده آن ها را از مسیر راهکار مبارزه برای تامین صلح، عدالت و برابری و آزادی و رهایی از بند اشغال از سر راه خود دورسازیم!  

1

https://www.facebook.com/watch/Kabul-Days-112713900444538/

2

 http://www.razaqmamoon.com/2021/01/blog-post_67.html

 

3

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-47129178

4

https://www.etilaatroz.com/72369/women-and-moscow-meeting-women-can-not-become-president/

5

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/03/100306_k02-kofi-failed-terror

6

https://www.yjc.ir/fa/news/7458028/%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

7

https://www.bbc.com/persian/world-55570199

8

https://middleeastpress.com/international//%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/

سلیمان کبیر نوری

آرشیف شخصی نگارنده