افغان موج   

فرا رسیدن فصل زیبای بهار و آغاز سال 1393 خورشیدی را خدمت هموطنان عزیزو گرانقدرم تبریک و تهنیت عرض نموده ، امیدوارم سال نو سال استقرار صلح وآرامش درکشور ما قرار گیرد،انشأالله.                                        

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

بیست و نهم حوت 1392

آمد بهار و  فصل  خروش  طبیعت  است

دشت ودمن زلاله وگل غرق رحمت است

بویی که  از  تراوش   گل  های  روزگار

همواره  بر مشام  رسد  با  طراوت است

برخیز  که نو  بهار رسید  سبزه سر زند

ای هموطن به کشور ما  دم غنیمت است

هرچند  که  حق   مردم  آزاده  زندگیست

اما به کوچه های وطن رنج ومحنت است

برخیزید  ای   جماعت   غمخوارِ کشورم

دست عدوبه وسوسه ونقض حرمت است

امروز که  فصل سرد زمستان بسر رسید

آنکس که روسیاه شود دست ظلمت است

غمگین  مباش هموطنم   حق  گرفتنیست

این  روزگار  خاتمه ی فصل دهشت است

این بار برای کشورِ  خود بر گزین  کسی

فردی  که  همنوا   و  وفادارِ  ملت  است

آمد  بهار و  سال  نیکو میرسد« بشیر»

مژده  بده  که  ختمِ غم و دردِ ملت  است