افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

(اسناد محرمانه)
در سال 2004،در 15 فبروری بی بی سی مصاحبه میخایل گرباچف را پخش نمود، که در ان مصاحبه گفته شده بود، (احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد،مسعود برای ما شاهراه سالنگ را باز گذاشته بود، او برای هیچ کس اجازه نمی داد که در این مناطق بر ما حمله شود.)
این افشاگری گرباچف برای مردم ما قابل درک است و مردم ما در طول سالها جنگ و مقاومت علیه قشون سرخ این همه را خوبتر درک کرده می توانند.

از کتاب (ارواح جنگ) مشخص می شود که احمدشاه مسعود با شبکه های جاسوسی خارجی روابطی داشته و از انها درخواست کمک نموده اند.
در صحفه 118 و 119 همین کتاب چنین امده است( احمد شاه مسعود مسمم شد تا رودر رو در معامله داخل شودو او در سال 1983 در بهار با روسها اتش بس اعلام نمود. )
پرتوکولی که مسعود عقد نموده بود وی مکلف بود که مواد ذیل را اجرا نماید.
1-متوقف ساختن عملیات نظامی در سالنگ جنوبی و شاهرا کابل- حیرتان.
2-به دیگر تنظیم ها و مجاهدین اجازه داده نشود که در ساحات شامل معاهده عملیات نظامی نمایند.
3- انعده اتباع روسی که مفقود و یا توسط مجاهدین دیگر تنظیم ها اسیر شده بودند، راجع به انها جمع اوری معلومات و همکاری با کی جی بی.
4-خارج از ساحات معاهده احمدشاه مسعود حق عملیات نظامی را ندارد.
در انزمان احمدشاه مسعود با ا جنرالهای قوا از جمله به جنرال وی،ای وارینکوف و دیگران رو در رو صحبت میکرد و خون ملت در انزمان به امر این جنرالها جاری بود. بروس ریچارد سن در کتابی به نام،
)در مورد عقد اتش بس مسعود ا بس را ریس کی جی بی یوری اندروپوف در مسکو بطور رسمی امضا نموده و به افغانستان ارسال نموده بود.)
اغاز گفتگو و روابط مسعود با کی جی بی و جنرال های روسی از سال 1980 شمرده می شود.
در کتاب ( جنگ ارواح) که مولف ان " ستیف کول" است در صحفه 430 نوشته شده است( اکثریت دپیلوماتان امریکایی به مسعود منیحث یک قوت مصرفی نگاه میکرد که بوی اغشته شدن معامله ایجاد دالان اسحله و معامله وی به ایران و از درک فروش هیروین و مواد مخداره مفاد بدست می اورد)

همچنان در همین کتاب بعد از صحفه 516 چنین امده است،ریچارد کلارک ما مور استخباراتی امریکا،
(Richard Clark of the CIA counter Terrorism)
می گوید ( اتیلاف شمال همچو تشکل ندارد که داد و گرفت به انها شود، انها صادر کنندگان مواد مخدره اند، انها حقوق بشر را زیر پا نموده اند،همچنان انها از یک بخش کوچک سر بلند نموده اند که قابلیت و توان مندی ندارند که یک حکومت ملی و مردمی را تشکیل بدهند.

همچنان در کتاب اوریگون امده است( در بین سالها 1992 و 1995 احمدشاه مسعود با استفاده از شرکت اریانا افغان برای جنگجویان سومالیا اسحله قاچاق نموده که در بین این اسحله راکت نوع ستینگر نیز شامل بود، مسعود از درک این قاچاق ده میلون دالر از اسامه بن لادن بدست اورد،در سال 1993 این اسحله به ضد عساکر امریکایی بکار برده شد.برای معلومات اضافه تان به کتاب اوریگون سال 1998 صحفه 87 دیده شود.
Afghanistan, Ending the Reign of soviet Terror, Oregon, .
.1998, page 87 for additional details.
از سال 1980 تا 2001 مسعود از شبکه های مختلف جاسوسی بطور مخفی صدها ملیون دالر بدست اوردو او به هر کس معاهده عقد می نمود.
در این مورد در روزنامه واشنگتن پوست سال 2004 در دوم فبروری در یک مقاله چنین گفته شده،( در سال 1990 بین یک مامور سی آی اې و مسعود بر سر نیم ملیون دالر کشیدگی بوجود امد، این مامور که گیری شیرون نام دارد، در اسلام اباد در باره افغانستان کار می کرد، وی این مبلغ را برای برادر مسعود سپرده و خواهان حملات قواو مسعود بالای قواوی امنیتی کمونیستی در شاهرگ سالنگ شده بود که مسعود به بهانه اب و هوا از عملیات نظامی خود داری نمود، این مامور امریکایی می گوید که به داره ماری،و فریب این مبلغ را حصول نمودندو احمدشاه مسعود به صورت کل از حصول نیم دالر منکر شد در این روزنامه سوالی طرح شده که چی عوامل باعث خواهد شد که بالای اینها امریکا، منیحث یک متحد باور و دل ببندید؟
باریس گروموف در سال 1994 در کتاب خود بنام (قطعات محدود) که در مسکو چاپ شده چنین گفته است(ما ترس داشتیم که احمدشاه مسعود به نفع خود از معاهده استغاده نماید، لیکن وی براساس مواد معاهده کار کرد و تا 1998 که اخرین سرباز ما از افغانستان خارج شد برای ما کدام مزاحمت از طرف وی و قواوی مربوط به وی خلق نشد)

 

نویسنده : شیراحمد نظری