افغان موج   

Image

سخنی با فوزیه ارال: برنامه ساز  پروگرام

راه ابریشم (ایپک ایولی) تلویزویون "نور"

چندی قبل برنامه تلویزیونی(ایپک یولی) راه ابریشم سه سال نشرات خود را پشت سر گذشتاند. این برنامه در  بازشناسی مشاهیر کشور  و باز تاب ارزشهای فرهنگی، زبانی و تاریخی میهن عزیز مان به همت عالی ژورنالست مستعد و گوینده ی خوش آواز کشور ما محترمه فوزیه جان ارال موفقیت های چشمگیری را بدست آورد. در رابطه مصاحبۀ نمودم  خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم

Image

فوزیه ارال در افغانستان

- سوال :محترمه فوزیه جان ارال این برنامه به اراده  کی  ایجاد شده و از کدام بودجه مصارف آن تامین میشود؟

جواب:این برنامه به ارده و خواست خودم ایجاد گردیده درآغازکارمصارف آن از بودجه شخص خودم تأمین میشد و بعدآ هموطنان کمکم نمودند.البته هیج وقت کمک ها کافی نبوده د.نظر به علاقۀ ی که به زبان، تاریخ و فرهنگ کشور به خصوص ترکان افغانستان و جهان داشتم با مشکلات اقتصادی زیاد برنامه های خود را ادامه دادم.چون شناخت همدیگردر زندگی مشترک  رول بس مهم را دارا می باشد. وبعد از دو سال در اثر نداشتن کمک های مالی ،  برای چهارماه برنامه هایم توقف نمود.وقتیکه به صفت کارمند به اداره تلویزون نور شامل کار شدم ، مصرف برنامه ام را از معاش خود میپرداختم .فعلآبرنامه راه ابریشم از شروع  سپتمبر 2010 از طرف اداره تلویزون نور حمایه مالی میشود.. باآنهم پشتبانی هموطنام بخاطر تقویه مالی تلویزون نور ضروری می باشد.

سوال :    مقصد شما ازانتخاب نام برنامه( ایپک ایولی )راه ابریشم چه بود ؟

جواب :بخاطر اینکه هویت خویش را  نهفته در این راه میدانم  .درباره تاریخچه راه ابریشم باید گفت که این راه نه تنها یک راه تجارتی بوده ، بلکه راه ارتباط تبادلۀ فرهنگ ها بوده این راه در گذشته های دور  بنام (کوک یولی ) در میان مردمان ترکستان و چین یاد میشد.(تورانیان) اما بعد از سفر یک سیاح آلمانی بنام (  SILK ROad) یاد شد.البته اگر بخواهیم در رابطه مفصل صحبت کنیم ساعت ها را در بر میگیرد.

سوال: بنندگان که امکان تماشاه تلویزون نور را در اروپا یا کشور های دیگر ندارند چطور میتواند پروگرامهای شما را تماشاه کنند؟

جواب: بیندگان محترم در هر گوشه دنیا که باشد میتوانند از طریق ( GLWIZ ) و دیگر سایت های انترنیتی تماشا میکنند. و امید وارم روزبرسد که تلویزون نور جهانی شود.

سوال :قسمیکه در افغانستان شنیدم  برنامه وزین ( ایپک یولی ) و بنیاد( ایپک ایولی )کمک هایی را درداخل کشور نموده است در رابطه معلومات بدهید.

جواب:برنامۀ ایپک یولی (راه ابریشم) کاملآ جدا از بنیاد  اجمتاعی راه ابریشم  می باشد. البته در راس هر دو خودم قرار دارم. بنیاد اجتماعی راه ابریشم تقریبآ چهار سال است که به طور رسمی کار خود را پیش می برد در اصل سالهاپیش به طور غیر رسمی یعنی شانزده سال قبل در اروپا به این کار خیر شروع نموده بودم . هیج گونه کمک های دولتی و  مرجع را دارا نمی باشد ، بعضی از اعضای خانواده و هموطنان یاری میکنند. من مقداری پول را از سالهای قبل به این راه اختصاص داده بودم . بخاطر معرفی فرهنگ غنی ترکان افغانستان لباس و شالهای ابریشمی و دست دوزی های شمال افغانستان رابه امریکا وارد میکنم  و ازفروش این متآ به یاری هموطنان  در کشور می شتابم . از این مدرک چندین خانواده تا به حال خود کفا شدند و به چندین خانواد ماهانه کمک فرستاده میشود. بعضآ به محصلین  و متعلمین یاری می رسانیم و همچنان درایام عید و نو روز هموطنان را فراموش نمی کنیم . باید گفت به کمک انجمن عاطفه در نیویارک فعلآ چهار کتابخانه و چاه های نمیه عمیق ایجاد نمودیم. سال گذشته در چندین ولایت به سیلاب زده گان کمک های مالی و مواد خوراکه وپول نقد به اشترک خودم به مردم آسیب دیده توزیع شد . نا گفته نباید گذاشت برای اولین بار بنیاد راه ابریشم  به خانواده های آسیب دیده در بغلان بعد ازوقوع (حادثه بغلان)  کمک های نقدی نمودیم . و همه ساله در مکاتب اندخوی ،مزارشریف و آقچه برای شاگردان وسایل مکتب توزیح می نماییم و در حدود سی خانم صاحب ماشین های خیاطی شده اند و به کودکان بیماروخانواده های فقیر کمک های خود را میرسانیم . به کودکستانها در کابل یاری رسانیدیم و نشر و چاپ بسیاری از کتابها به عهده داشتم .  برای اولین بار سمینار علمی و آموزشی را به یاد بود ایرگش اوچقون شاعر حماسه سرا  در کشور دایر نمودیم.  خلاصه ی بود از کارهای راه ابریشم که به طور مختصر بیان نمودم . فعالیتهای دیگری نیز در ساحات مختلف داشتم به امید اینکه بتوانیم به مصدر خدمات شایان شوم .

Image

فوزیه ارال در افغانستان

سوال :علاقمندان در کدام تایم ها میتوانند برنامه های شما را مستقیم تماشا نمایند؟

برنامه های راه ابریشم درهفتۀ یک روز، روزهای دوشنبه  به وقت کلفورنیا از ساعت شش و سی الی هفت وسی دقیقه نشرات دارد. که تکرار آن به روز های سه شنبه از ساعت ده وسی الی یازده و سی دقیقه می باشد. فوزیه جان : در رابطه کارهای مطبوعاتی خود معلوات دهید.

جواب: زمان مکتب تا ختم تحصیلات همیشه با مطبوعات همکاربودم. در رادیو های اوزبیکستان همکاری می نمودم و مطالب من  در سایت ها ، روز نامه ها و جراید افغانستان گاگاه به نشر می رسد.

سوال: فوزیه جان در اخیر  راجع به حیات شخصی خود و فامیل محترم تان مختصرآ معلومات داده ولطف نموده بگویید که در کجا تو لد شده اید؟، در کجا تحصیل نموده اید؟، چند اولاد دارید؟ و در کجا اقامت دایمی دارید؟

جواب:من متولد شهر باستانی اندخوی می باشم . تعلمیات خود را تا صنف دوازده در شهر اندخوی در لیسۀ ابو مسلم خراسانی پیش بردم .بعدآ برای مدت کوتاهی در اندخوی به صفت معلم وظیفه انجام داده و مدتی هم در مزار شریف ایفای وظیفه نمودم. بخاطر ادامه تحصیل در کابل کاندید بورس  های تحصیلی شدم تا اعلان نتایج در دالمعلمین کابل درس می خواندم و بعد از ظهر  به صفت معلم در مکتب مسعود صد وظیفه  انجام می دادم.  بعد از مدت کوتاهی از کابل عازم اوزبیکستان شدم در شروع  دانشگاه تقریبآ یکسال  آمادگی را  در رشته طب خواندم و بعدآ نظر به علاقه به زبان و ادبیات تغییر رشته دادم، پس از شش سال تحصیل اسناد درجه ماستری را از دانشگاه دولتی اوزبیکستان گرفتم و همچنان دیپلوم در قسمت زبان روسی را بدست آورد م و هم در جریان تحصل کلاسهای عکاسی و ژورنالزم راتعقیب نمودم و مدت  در المان مدت یکسال در رشته ژورنالزم تعلیمات دیدم . دو فرزند دارم شوهرم عزیزالله ارال رییس تلویزیون  آریانا در افغانستان و دخترم تهمینه سیور ارال و پسرم ابوعلی  سیناسیزر ارال می باشد.من مدت زیاد در اروپا بودم و مدت چهار سال میشود که دوباره به امریکا آمدم.

خبرنگار : تشکر از اینکه حاضر شدید به سوالات من جواب بدهید.

فوزیه ارال : تشکر از شما

امان معاشر، خبرنگار آزاد