افغان موج   

سید موسی عثمان هستی ناشرو سردبیر ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریو- کانادا

دزدان و قاتلین همدست  سرای  شهــزاده

سرشار از نشۀ صرافان پول  شوی بیباده

باقی سمندر چو ملنگان تشنۀ مقام و قدرت

بنام اعضای مدنی  در خیمه  و در جـــاده

"هاحی"

آن  شب کهساران و دره های بدخشان ساعت دوبچه شب لباس سیاه ماتم در تن کرده بودند، قومندان کندک یکروز قبل با نماینده های امنیت ملی جهبه را به سران داعش در برابر سه صد هزار دالر امریکایی فروختند و رهسپار سرای شهزاد گردیدند.

 دزدان کابل بانک ، رهزنان فاسد دولتی ، قاتلین شب خون زن، خزانه داران طالب ، مجاهد، القاعده، داعش و دیگر تروریستان قماش های رنگا رنگ و جنایتکاران اختطاف چی با مسؤولین بانک های افغانستان در فرار سرمایه های باد آوردۀ سرای شهزاده سالهای طولانی است بشکل ستون ششم که سر ستون پنجم را خاریده در بربادی ویرانی و به خاک وخون کشیدن اقوام افغانستان نقش دارند، سردستۀ این بازی کنان از زمان شاه تا امروز، رئیسان و اشخاص بلند پایۀ دولتی و خصوصاً دستگاه جاسوسی بوده و به همکاری بانکهای خصوصی پول های دستگاه های جاسوسی  را به نام ستون ششم جاسوسی  زمان نادرشاه ، احمدشاه اولین رئیس ضبط احوالات وقت ، جنرال رسول رئیس ضبط احوالات زمان شاه، جنرال اسماعیل رئیس مصؤنیت ملی زمان داوود، اسدالله سروری رئیس اکسا، اسدالله امین رئیس کام، داکترنجیب الله در زمان دولت ببرک کارمل فقید!و در زمان دولت نجیب الله فقید! جنرال یعقوبی، فهیم قسیم در زمان استاد ربانی فقید!عارف و صالح ، آقای نبیل در زمان کرزی، خدا او را زنده داشته باشد! و آقای نبیل تا حال در ریاست امنیت حرف اول را می زند، در پول شویی و کشیدن سرمایه های افغانستان با همدستان صرفان سرای شهزاده و در دادن پول به نام قبایل ، بنام مجاهد، به نام طالب ، به نام القاعده ، به نام داعش به دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان داده اند و می دهند و در پول شویی با همکاران صرافان سرای شهزاده سالهاست که افراد نقش کلیدی داشتند و دارند. این روش از زمان نادرخان که به نام قبایل دوطرف خط دیورند پول می دادند تا امروز به شکل میراث شوم به دستگاه های جاسوسی مانده و کارکنان دستگاه های جاسوسی از زمان نادرشاه تا امروز سالانه ملیاردها افغانی و دالر به دشمنان افغانستان می دهند و یا در جیب خود میزنند و از طریق سرای شهزاده به خارج انتقال می دهند.

شاپوربختیار، نه شاپوربختیاری که از اعضای حزب تودۀ ایران بود، بعد از رفتن شاه ایران زمام مملکت ایران را بدست گرفت و از آنچه کزده بود خط بینی کشید، و با آمدن آخوند های ایران ، زمانیکه خمینی از فرانسه  به ایران آمد او به فرانسه فرار کرد و در فرانسه ترور شد.

مقصد ما از شاپور بختیار، برنامه ساز تلویزیون طلوع است که چند بودنه باز سیاست دور یک حلقه یک میز به نام میزگرد جمع کرده بود و در بین این بودنه بازان سیاست میرداد خان نجرابی مسؤول دفاع در کمیتۀ دفاع پارلمان افغانستان هم حضورداشت. شاپور بختیار برنامه ساز میزگرد از میردادخان پرسیده گفت: والی پکتیکا پوست کنده گفت: دوصد هزاردالراز طرف مقامات امنیتی این ولایت توسط مسؤولان ریاست امنیت  به داعش ارسال شده، در کم شدن مردم افغانستان ابتکار بم گذاری را سر دست بگیرند و کلیپ آواز والی پکتیا در نزد ما موجود است. میرداد خان نجرابی گفت: من واعضای پارلمان خبرنداریم و مانند لافوک های سرچوک کابل گفت : اگر حقیقت باشد من این طور و آن طور میکنم. شاپوربختیار دید که میردادخان نجرابی هم از کسانی است که دودی زما خوری توتو په صلاح خانه کوی، کلیپ آواز والی پکتیا را بر روی تلویزیون انداخت، میردادخان وارخطا شده گفت: مردم افغانستان مسلمان است نباید مجاهدین را دور از دولت ساخت. معلوم شد همین شخصی کارمند امنیت ملی قبلاً مجاهد بوده و با برادران دینی خود داعش کمک اخلاقی کرده،

گناه مسؤول امنیت ملی نیست در زمانی که مجاهد بود از طرف خاد حزب دموکراتیک خلق این نوع کمک به مجاهدین خصوصاً به افراد جمعیت اسلامی و حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار کمک های مالی و مادی می شد، بیست هزار به سران مجاهدین کبیر میدادند. در زمان حزب دموکراتیک خلق به سران مجاهد(احمدشاه مسعود)، پنجاه هزار می دادند و از آنها رسید اخذ میکردند. احمدشاه مسعود خدا بیامرز! میگفت: دولت اگر تیل داد چیزی نداشتی در دامن خود بگیرید. روان اش شاد! و از خداوند می خواهم پیروان هبران مجاهد  را توفیق اعطا فرماید تا اهداف انسانی و انسان دوستی ! رهبران خود را با استفاده از ضعف دولت تعقیب کنند.

عایشه چچنی که دختر زیبا بود در هژده سالگی با شوهر نزده سالۀ چچنی خود در سالهای اشغال روسها وارد پاکستان و بعد به وزیرستان و از آنطریق به افغانستان آمده بود، سر بیست وهشت شوهر را به خون کشیده در سر زانوی خود زنخ بسته است و آخرین شوهراش اهل ازبکستان است که در جنگ بدخشان سبب سربریدن بیست وهشت سرباز اردو و پولیس افغانستان شد، عایشه بعد از کشته شدن آخرین شوهراش با پاسپورت افغانی با پولهای گزاف از طریق قاچاقبران و باندهای مافیائی پول به امارت عربی به دبیی رفت  در امارت عربی در تلاش است که مسؤولیت مالی داعش را به عهده بگیرد. او ادعا میکند قبل ازاینکه از طریق هند به دبیر و امارت عربی برود درهند با خانم  لوراغنی بانوی اول کشور ملاقات کرده. عایشه از افشای سخنان رد و بدل شدۀ خود با با خانم  لوراغنی بانوی اول کشور، ستیزن امریکایی و لبنانی خودداری کرده تنها گفته: که من با ارتباط های مخفی باسران وسرمایه داران عربی به خاطریکه به زبان روان عربی آشنایی دارم و زبان مادری من است در تماس می شوم و از زبان مادری خود کار میگرم و به جبهات شما کمک از خر پولان عربی می گیرم تا بتوانید در خاورمیانه و آسیای میانه رخنه کنید و انتقام اوکراین را از روس باداران ما گرفته شود. خانم عایشه از بازگشت خود چیزی نگفت، ولی گفت: عنقریب دوباره به افغانستان  برمی  گردم. بعد از ملاقات با غنی به پاکستان می روم تا باشورای پشاور، شورای کویته، شبکه حقانی ببینم که چطور طالب نقش داعش را در افغانستان بازی کند. با درنظرداشت ملاقات اشرف غنی با آی اس آی میبینم .

ازعایشه پرسیده شد که از پولهای بادآورده به گفتۀ خلیل رومان که در زمان حامدکرزی در ارگ حرف اول را میزد و نقش ستون ششم را بازی میکرد به جبهات ترورستی از طریق سرای شهزاده کمک صورت گرفته، گفت: آن پول ها از ایران به جاسوسان خودشان که در ارگ وظیفه داشتند تخصیص داده شده بود که دیده که از گرگ سگ لاش گنده را بگیرد.

ازعایشه پرسیده شد که چرا به خلیل رومان این وظیفه داده شد. عایشه خندیده گفت آقای رومان کسی است که در پُر رویی ید طولا دارد و می تواند هم در میخ بزند وهم در نعل و مسؤول سایت آریائی را قناعت دهد تا نامۀ سرگشادۀ او را در سایت وزین آریایی که از نشر نوشتۀ نویسندگان طالبی و مجاهدین خودداری می کند، این افتخار را به سایت وزین خاوران در سویدن سپرده تا مقالات نویسندگان مجاهدین، خصوصاً خراسانیان را به نشر برساند. نویسندگان جاسوس و نویسندگان خاین حزب دموکراتیک خلق با مهارت خاص سایت آریایی را تحت کنترول خود قرار داده و وطن پرستان آهسته آهسته از آن سایت به حاشیه رانده می شوند.

 

طنزدر کفن واقعیت به شکل همین سبک ادامه دارد

بنویسد و بنویسد هرکی استعداد طنزنویسی و خامه دارد

"هاحی"