افغان موج   

اینان یک لشکر منحوس با بینش تنگ‌نظرانه و قبیله‌سالاری پشتونیسم اند که هرگز تغییر شخصیت و ماهیت نه می‌کنند. تنها در نام و شکل و روش سیاسی تغییر دارند.

انسان‌‌نماهای خاین و وطن‌فروش در هیچ گاهی از ویرانی برای وطن و ضربه زدن به مردم وطن سیرایی نه دارند. کرزی و فنی و در مجموع پشتون اقتدارگرا هم‌چو وحشیان درنده‌خو تنها چهره بدل می‌کنند و در اصلیت شان همان بدکنش‌ترین مردمان این سرزمین اند که کاهی مسلمان‌نمایی دارند و گاهی آزاد‌اندیش‌نما. برای آنان بحث های شهروندی و حقوق انسانی و مردمی، انکشاف و‌ ترقی ارزشی برابر همان سرگین‌های چهارپایان شان نه دارند که با آن‌ها می‌خوابند. داشتن ثروت، مکنت، قدرت، پوشیدن نکتایی، زنده‌گی در قصر‌های مرمرین و بودن با انسان های متمدن هرگز از ماهیت آنان نه می‌کاهد.‌ پشتون اقتدارگرای کشور ما همین‌گونه است. در هیچ نوعی زنده‌گی تغییر ماهیت وحشی‌گری و وحشت‌آفرینی و مزدوری به دربار بی‌گانه و استبداد بر ضد اقوام غیر پشتون نه می‌دهند. اینان تنها در جغرافیای بدبختی به نام داده‌ شده‌ی باداران شان یعنی افغانستان، تداوم وحشت قبیله‌سالاری خود نه دارند. شما در این گزارش می‌خوانید که کرزی پلید و ایادی دگر پشتون کشورهای غربی چه‌گونه به پا بوسی اربابان شان می‌روند ‌و چه‌گونه ذلیل می‌شوند، مگر شرمی هم نه‌دارند. این‌سو‌، در اروپا و آمریکا و غرب افرادی مانند صمدازهر و برادرانش و صدها تا جاسوس و وطن فروش هم‌چو اینان از آرامش در بودش‌گاه های شان، پیام‌ها و روش های ظلمت بر غیر پشتون ها به برادران تروریست خود یعنی طالبان می‌فرستند. در اصل، تروریست همین صمداظهر گونه ها اند که نکتایی تمدن را به گردن آویخته، مگر خوی و عادت وحشت ساز قبیله‌یی را فراموش نه کرده اند. و هی می‌نویسند که طالبانو ته مشوره، طالبانو ته این و طالبانو ته آن. خدا بشرماندتان کرزی و غنی و ذلیل‌زاد و صمدازهر و علی احمدجلالی و انوارالحق احدی و صدها جاسوس وطن‌فروش پشتون. دست از سر این ملت بی‌چاره برداشتنی نیستید، این چه‌گونه روح شیطانی از پدر پدر برای تان میراث مانده است؟

من این گزارش را بدون کم ‌و کاست آن‌چه به دست من رسیده برای تان بازرسانی می‌کنم تا بدانید که پشتون هرگز از کشور من و‌شما نیست و با اینان غیر از تجزیه کار دگری صواب نیست.

 

(زاخیلوال و حکمت کرزی در لندن و واشنگتن  در پی چه بودند؟ 

 

https://t.me/JANVITTAG/4271

 

آندری یه سیرینکو  (Andrei Serenko) مدیر "مرکز پالیسی های افغانستان" (روسیه) با نقل قول از منابع که شخص او به آن دسترسی دارد اخیراً مطالب دلچسپی را در رابطه به ماموریت های جداگانه‌ی حکمت کرزی (قبلا معین سیاسی وزارت خارجه) و عمر زاخیلوال (قبلا وزیر مالیه) در رسانه‌ های  روسیه به نشر رسانده که در ذیل برگردان آن به خوانندگان عزیز کانال - تلگرام My Version ارائه می گردد.

 

سیرینکو می نگارد : 

"منابع خبر می دهد که حکمت کرزی، قبلا معین سیاسی وزارت خارجه اخیراً سفری به ایالات متحده امریکا داشته و حین اقامت اش در آنجا از مقامات امریکائی تقاضا نموده تا برای نهاد اش (Found) کمک مالی مبذول دارد. امریکائیها درخواست حکمت کرزی را رد نموده اند."(اینکه حکمت کرزی دقیقا با کدام مقامات دیدار نموده، نام برده نشده است)

 

منابع به آندری سیرینکو خبر داده : 

"حکمت کرزی حین ملاقات با مقامات امریکائی خاطر نشان ساخته که بدیلی برای رژیم طالبان وجود ندارد. او پیشنهاد نموده که همکاری با حاکمان فعلی [طالبان] افغانستان حفظ شود و تمویل آن منجمله از طریق نهاد (found) او ادامه یابد. لیکن امریکائیها استدلال حکمت کرزی را نپذیرفته و تقاضای او را مبنی بر تخصیص پول به " نهاد حکمت کرزی" رد نموده است.

 

قابل یاد آوریست که عمر زاخیلوال یکی دیگر از مأمورین عالی رتبه نظام جمهوریت، تقریبا موازی باسفر حکمت کرزی به واشنگتن، به لندن رفته و درخواست مشابه را از برتانوی ها کرده بود. دلچسپ تر آنکه ظاهرا برتانوی ها به زاخیلوال نیز جواب رد داده‌ اند. عده ای از ناظرين روش امریکائیها و برتانوی ها را نشانه آمادگی برای تغییر ستراتیژی واشنگتن و لندن در جهت طالبان می پندارند."

 

به باور سیرینکو، "امریکائیها و برتانوی ها در حال حاضر، در روابط با طالبان هرچه بیشتر از " تکتیک کلچه" به مرحله محروم ساختن طالبان از کلچه گزار می نمایند. واشنگتن و لندن احتمالا در حال حاضر از استعمال "تکتیک خنجر" نیز اجتناب ورزند. این اقدام (محروم ساختن طالبان از "کلچه") می تواند وضعیت مالی - اقتصادی طالبان را شدیدا ضربه زند.

شکست ماموریت های حکمت کرزی و زاخیلوال، در حقیقت ناکامی دیگریست برای  حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان. بدین وسیله نیازمندی طالبان به حامد کرزی هرچه بیشتر کاهش میابد."

 

آندری سیرینکو در ادامه همین مبحث، در نوشته ای دیگری تحت عنوان "زاخیلوال تلاش می کند، تمویل طالبان را توسط برتانوی ها حفظ نماید" می نگارد : 

 

" عمر زاخیلوال، سفیر اسبق افغانستان در اسلام آباد و قبلا وزیر مالیه این‌کشور چندی قبل سفری به انگلستان انجام داد. منابع مسلط بر اوضاع خبر دادند که زاخیلوال به هدایت  حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان به لندن رفته بود.

 

عمر زاخیلوال حین اقامت در لندن، با عده ای از مأمورین وزارت خارجه و "تمویل کنندگان" برتانوی (بدون ذکر نام)  ملاقات های انجام داده است. منابع خبر می دهند که زاخیلوال به دستور حامد کرزی به انگلستان سفر کرده بود. زاخیلوال از مقامت زیربط انگلستان نقاضا نموده تا تمویل پروژه ها را در داخل افغانستان کاهش ندهند. شایعات حاکیست که کاهش تمویلات می تواند طی سال ۲۰۲۴ صورت بگیرد."

 

به قول منابع که آندری سیرینکو از آن نام نمی برد، ایالات متحده امریکا و برتانیه کبیر عملا از طریق برخی از مؤسسات خیریه و پروژه های سرمایه گزاری، در واقعیت رژیم طالبان را تمویل می نمایند. در واقعیت، گروه حاکم طالبان از برکت همین حمایت های مالی از خارج به حاکمیت شان تا اکنون در افغانستان ادامه داده، انفلاسیون را دفع نموده و به تطمیع عده ای از اقشار کشور پرداخته است. بنابرین، هرگاه تمویل طالبان کاهش یابد، در این صورت رژیم حاکم با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. 

 

به قول منابع، "حامد کرزی که در حال حاضر در یک نوع قید خانگی بسر می برد به احتمال زیاد تلاش دارد تا از طریق ماموریت های حکمت کرزی و عمر زاخیلوال  در واشنگتن و و لندن در رابطه به طالبان به تفاهم برسد. حامد کرزی امیدوار است که طالبان به تلاش های او بخاطر جلب و دوام کمک ها و حمایت های مالی از واشنگتن و لندن به دیده قدر خواهند نگریست.

با وصف تمام این تلاش ها، حامد کرزی هنوز نتوانسته دل طالبان را به دست آرد؛ به او اجازه ندادند که برای تداوی به آلمان برود. به نظر می رسد که "ماموریت های حکمت کرزی و عمر زاخیلوال" به هدف "پول کشی" برای رژیم طالبان چندان مؤثر نبوده است. 

 

https://t.me/JANVITTAG/4271)

 

محمدعثمان نجیب

 

Sent from my iPad