افغان موج   

شب مولانا در ونکوور

به سلسله فعالیت های فرهنگی و هنری خانـۀ فرهنگی "مولانا، شام پانزدهم  جنوری برنامه ای تحت عنوان "شب مولانا" به اشتراک عده ای از عارفان، شاعران، ادیبان و پژوهشگران فرهنگی و ادبی افغان و ایرانی مقیم ولایت برتش کلمبیا برگزار گردید.

در این محفل، محترم مجید قیام، رئیس خانۀ فرهنگی "مولانا" تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته و با به خوانش گرفتن قطعه شعری از مولانا

 (ای خدا این وصل را هجران مکن    ----   سرخوشان عشق را نالان مکن) ،

دوستی و همبستگی فرهنگیان را در راه تحکیم هر بیشتر پایه های فرهنگ و اندیشه مولانای بزرگ آرزو نمود.

سپس، شاعر ذواللسانین کشور ما، محترم اسحاق ثنا، مسؤول کمیتۀ شاعران و نویسندگان خانۀ فرهنگی "مولانا" با بخوانش گرفتن قطعه شعری از سروده های اخیرش، در رابطه به لفظ پرمعنی و شیرین و اشعار بدیع مولانا صحبت نموده و آنرا سر شار از ادب، هنر و فرهنگ  تعبیر کرد.

متعاقباً، خانم نسرین جمالزاده، شاعر و دکلماتورخوش آواز با صدای شورانگیز خود گردانندگی پروگرام را بدست گرفت.

سپس، شاعر مستعد کشور ما، محترم بشیر رحیمی نخست برای آگاهی و آموزش متون شعری در باره عناصر اولیه شعر، محتصراً صحبت نموده و چند پارچه از سروده های تازه خود را به خوانش گرفت.

در این محفل، محترم میر ملک رحمانی، یکتن از ارادتمندان مولانا، داستان موسی وشبان را به تحلیل گرفت و نقاط اوج هنری چند گانۀ مولانا که شریعت، طریقت و حقیقت را با زیبایی کلام و شعله عشق در آمیخته، با توضیحات به خوانش گرفت.

متعاقباً، محترم م. ب. فاضلی، یکتن از مریدان مولانا به ادامه صحبت ها قبلی اش از شروع مثنوی ابیات چند را به تحلیل گرفت.

سپس محترم بهرام "حیدری" از خانقای ایرانیان شهر ونکوور صحبت نموده گفت ( اشعار مولانا او را جاودانه ساخته و یک چهره ماندگار در دلها گذاشته که تمام فارسی زبانان جهان از آن فیض میگیرند و آنرا چون تحفه با فخر خویش با ترجمه به دیگر زبانها به دنیا هدیه میدارند .)

سپس امان "معاشر" مدیر مسوول جریده" قیام" نشریۀ خانۀ فرهنگی مولانا مقاله  تحت عنوان (نگاهی به مولانا جلال الدین بلخی و تاثیر پذیری او از شمس) با استفاده از "خط سوم" به خوانش گرفت که در قسمتی از آن آمده: "شمس موسیقی را تا حد (وحی ناطق پاک )و نوای چنگ را تا حد قرآن فارسی)بالا میبرد و میستاید و مکتب مولوی میراث این آموزش و ستایش را به بهای همه تعصب ورزی ها و کار شکنی ها قرنها بجان میخرد و تا به امروز آنرا همچنان زنده میدارد.)

متعاقبا محترم صبا تبار، یکتن از پژوهشگران  اندیشه مولانا جلال الدین ازانجمن ایرانیان با بخوانش گرفتن قطعه شعر اهدا به( کودک آوارۀ افغان) عرفان مولوی را یگانه منبع وصل به معشوق هستی یعنی خدا دانست.

سپس شاعران افغانی در شهر ونکوور در حالیکه استاد مجید" قیام" با  نوای رباب روح پرور، اشعار شاعران را همراهی میکرد، هر یک محترمین انجینیر یونس عثمانی،کبیر فرخاری،  سراج الدین سراج، حاجی طاهر امیری، خواجه ذبیح الله، خدایار فیاض، حبیب یوسفی و رحمان سدید به نوبه  خویش اشعار و سروده های انتخابی شانرا به خوانش گرفتند.

در اخیر استاد محمد کریم "صافی" یکتن از متنقذین جامعه افغانی صحبت نموده  برگزاری چنین محافل  شعر خوانی ، سخنرانی و اجرای موسیقی اصیل سنتی را یک برنامه ارزنده در حیات فرهنگی هموطنان مهاجر دانست.

محفل با پخش غزلیات مولانا با اجرای آهنگ های دلنشین استاد مجید قیام ، حامد یعقوبی و حبیب یوسفی  و صرف چای در اوج صمیمیت و یکرنگی  و در غنا بخشی خانۀ فرهنگی "مولانا" خاتمه یافت.

امان معاشر، خبرنگار آزاد

  www.houseofmawlana.com

Image

Image

Image