افغان موج   

Image 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روز همبستگی جهانی زنان

کابل، حوت 1388 برابر با مارچ 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------

نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، از دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی میطلبند تا به تأمین صلح و امنیت توجۀ جدی نموده و راههای برون رفت از منازعات جاری را شناسایی نمایند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان، روز ارزشمندی برای تمام زنان جهان شمرده میشود. بزرگداشت از این روز، نشانگر توجه دولتها و نهادهای جهانی به نقش زنان در جامعه و همسانی مشارکتی آنها در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تلقی میگردد.

زنان افغانستان، به مثابۀ جزئی از جامعۀ افغانی و جهانی، از این روز با اهمیت تجلیل به عمل آورده و به مناسبت همین روز، دیدگاههای خویش را از طریق نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها، به گوش دولت و جامعۀ جهانی میرسانند.

سال جاری، سال دشواری برای زنان افغانستان بوده است. درین سال، زنان کشور، از کمبود امنیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رنج فراوانی برده اند. تحقیر، اهانت به کرامت انسانی زنان، تجاوزهای جنسی به زنان افغان، کم بهادادن به نقش با اهمیت سیاسی زنان، نبود توازن جنسیتی در زمینه های فرهنگی ـ اقتصادی و سوء تعبیر از ارزشهای مقدس، در پیوند به نقش زنان، از جملۀ دشواریهای مهم اجتماعی زنان کشور به حساب می آید.

درین اواخر، برنامه های مهم نظامی در افغانستان، از سوی نیروهای ملی و بین المللی آغاز گردیده، که باعث تلفات شهروندان غیرِنظامی شده است. طالبان و سایر گروههای دهشت افگن نیز، از یکسو از شهروندان بیگناه افغان و محلات رهایشی، به مثابۀ سپر دفاعی در برابر نیروهای ملی و بین المللی استفاده مینمایند، که در نتیجه افراد بیگناه، که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، به خاک و خون کشانیده میشوند و از سوی دیگر، برای انتقامجویی، دست به عملیاتهای خطرناک کشنده، در داخل شهرهای بزرگ افغانستان زده و محلات مزدحم را نشانه میگیرند. این تشنجات باعث تشویش فراوان مردم کشور گردیده و سبب خلق روحیۀ بدبینانه نسبت به آینده گردیده است.

شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ، که نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ نهاد های جامعۀ مدنی در کشور هستند، انزجار عمیق شان را نسبت به گسترگی تشنجات در کشور ابراز داشته و به مناسبت روز جهانی زن، نکات زیر را طی این اعلامیه، مطرح مینمایند:

ما، استفاده از شهروندان غیرِ نظامی و بیگناه را به عنوان سپر دفاعی، خلاف تمام موازین حقوق بشر و حقوق بشرخواهانۀ بین المللی دانسته و تمامی برخوردهای تشنج آمیز در برابر شهروندان به ويژه زنان، کودکان و موسفيدان را شدیداً تقبیح میکنیم و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان جداً میطلبیم، تا برنامه های مفیدی را برای تخلیۀ محلات جنگی از افراد بیگناه، فراهم آورد.

از نیروهای جامعۀ جهانی در افغانستان جدا میطلبیم، تا در جریان عملیاتهای نظامی خویش، از تکرار اشتباهات تخنیکی و اجرایی خود بیاموزند و نگذارند که این اشتباهات مکرر، به گناه نابخشودنی مبدل گردد. دیگر مردم افغانستان، از شنیدن اعلامیه های عذرخواهانۀ نیروهای بین المللی، خسته شده اند؛

ما از پولیس و نهادهای تطبیق کنندۀ قانون مصرانه میطلبیم، تا امنیت فزیکی و اجتماعی زنان کشور را به مهمترین اولویتهای برنامه های خویش مبدل ساخته و متخلفین و جنایتکارانی را که به کودکان و زنان کشور تجاوز مینمایند، به پنجۀ قانون بسپارد و از کرامت و عزت زنان و کودکان کشور، صیانت و پاسداری نمایند؛

ما از توشیح قانون منع خشونت علیۀ زن، استقبال نموده، از تمامی نهادهای زیربط در کشور، میطلبیم تا در تطبیق این قانون ارزشمند، تلاشهای مصرانه را به خرج دهند.

ما از شورای ملی کشور تقاضا مینماییم، تا به تصویب قوانین ارزشمندی که همسانی جنسیتی در کشور را تقویت بخشد، تلاشهای همه جانبه نمایند و هم چنان در تصویب قانون منع خشونت تلاش جدي نمايند.

ما از رییس دولت افغانستان، مانند همیشه تقاضا مینماییم، تا از نقش با اهمیت زنان در سیاستگزاریهای ملی و بین الملی استفاده نموده و در سیاست کادری و کابینۀ خویش، از زنان برجسته و متخصص افغان، استفادۀ شایانی به عمل آورد؛

ما از اعلامیۀ خانم ناوی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، که به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان، در پیوند به توجه بیشتر دولتهای جهان به امور زنان، پخش گردیده، استقبال مینماییم و از دولت افغانستان میطلبیم، تا به تعهدات جهانی خویش، از جمله به معیارهای مطرح در کنوانسیون جهانی رفع هر نوع تبعیض علیۀ زنان، عمل نموده و قوانین ملی کشور را با معیارهای مذکور منطبق سازد؛

ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصرانه می طلبیم تا فیصله های قطعنامۀ شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را که شامل حقوق بین المللی میباشد، جداً مورد استفاده قرار داده و مفاد آن را جز برنامه های ملی، به ویژه در تقویت نقش زنان  در پروسۀ صلح و امنیت،  مورد استفاده قرار دهد.

ما از رسانه های ملی و بین المللی میطلبیم، تا در حمایت از زنان کشور، جهت روشن سازی ذهنیتهای اجتماعی و بین المللی، برنامه های تأثیرگذاری را در پیوند به نقش زنان افغان، راه اندازی نمایند؛

ما از جامعۀ جهانی و حامیان افغانستان میطلبیم، تا در تقویت برنامه ها و نهادهای حقوق زن در کشور، توجه بیشتر نموده و در ظرفیت پروری این نهادها، نقش با اهمیت شان را ادا نمایند.

  شبکۀ زنان افغان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ، روز جهانی زنان را برای تمام زنان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان و به ویژه برای زنانِ میهن به بلا کشیدۀ خویش تهنیت و مبارک باد گفته، آرزومندند تا امنیت و صلح در کشور بر قرار گردد و زمینه های فعال سازی بیشتر زنان در کشور، که یکی از مهمترین عناصر پیشرفت اجتماعی را تشکیل میدهد، فراهم گردد.

شبکۀ زنان افغان                شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان                    

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دمارچ اتمې د ښځو د یوالي نړیوالې ورځې په مناسب دافغان ښځو شبکې او دافغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې ګډه اعلامیه

کابل، ۱۳۸۸کال ،کب- د ۲۰۱۰ کال ،مارچ

--------------------------------------------------------------------------------------------

دافغانستان دمدني ټولنې د مارچ په اتمه چې د ښځو د یوالي نړیواله ورځ ده، دافغانستان له دولت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي تر څو د سولې راتک او امنیت ټینګولو ته دې جدي پاملرنه وکړي او له اوسنیو منازعاتو څخه دې د وتو لاره پیدا کړي.

--------------------------------------------------------------------------------------------

د مارچ اتمه چې د نړۍ د ښځو د یوالي نړیواله ورځ ده، په نړۍ کې ټولو ښځو لپاره ترټولو با ارزښته ورځ ده. دغه ورځ په ټولنه کې د هغوۍ ونډې او په ټولنیز، سیاسي،اقتصادي او فرهنګي ژوند کې دهغوۍ مشارکتي یوالي ښکارندوي بلل کیږي.

د افغانستان میرمنې د افغاني او نړیوالې ټولنې د یوې برخې په توګه دغه با ارزښته ورځ لمانځي او ددغې ورځې په مناسبت خپل لیدلوری د مدني ټولنو او رسنیو له لارې دولت او نړیوالې ټولنې ته رسولی.

 روان کال د افغانستان ښځو لپاره ستونزمن کال وو. په دغه کال کې د هیواد ښځې د ټولنیز، اقتصادي،فرهنګي او سیاسي امنیت څخه ډیرې زوریدلي. دښځو انساني کرامت ته اهانت،تحقیر، پر افغان ښځو جنسي تیری، د ښځو سیاسي ونډې ته کم ارزښت ورکول، په فرهنګي- اقتصادي برخو کې د جنسیتي انډول نشتوالی او له مقدسو ارزښتونو څخه د ښځو په اړه ناوړه تعبیر، په هیواد کې د ښخو له مهمو ټولنیزو ستونزو څخه شمیرل کیږي.

په دې وروستیو کې د ملي او نړیوالو ځواکونو له خوا مهم پوځي پروګرامونه پیل شوي چې دغه پوځي فعالیتونه د افغان بیګنا وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي. طالبانو او نورو طرهګرو ډلو هم له بیګناه افغان وګړو او د هغوې د اوسیدو له ځایونو څخه دملی او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه کار اخیستی چې په پایله کې بیګناه وګړي چې ډیری ېې ښځې او ماشومان دي، مړه یا ژوبل شوي. طرهګرو ډلو هم دغچ اخیستنو په پایله کې دافغانستان په سترو ښارونوکې په خطرناکو او وژونکو عملیاتو لاس پورې کړ او د ګڼې ګوڼې ډک ځایونه ېې په نښه کړل. دغه تاوتریخوالي د هیواد د وګړواندیښنه راپاره ولې او د راتلونکې په اړه د بدبینانه روحې لامل شوی.

دافغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه او د افغان ښځو شبکه چې په هیواد کې د مدني ټولنو سترې همغږې کونکې ټولنې دي، په هیواد کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه خپله ژوره خواشینۍ څرګندوي او د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت لاندې ټکې په دغې اعلامیه کې، مطرح کوي:

موږ سولې او امنیت ته د لاس رسۍ په خاطر د ټولو ښکیلو ډلو څخه غواړي ترڅو له ملکي او بیګناه وګړو څخه د سپر په توګه کار وانخلي او دهغوۍ په وړاندې هرډول تاوتریخجن چلند په کلکه غندو او د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه په علیحده توګه غواړو ترڅو له جګړه ځپلو سیمو څخه د بیګناه وګړو په ځانګړې توګه د ښځو،ماشومانو او سپینږیرو ته له هغو سیمو څخه د وتو ګټور پروګرامونه رامنځته کړي.

په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له ځواکونو څخه په بیله توګه غواړو ترڅو د خپلو پوځي عملیاتو په لړکې د خپلو تیرو تخنیکي تیروتنو له تکرار څخه تجربه ترلاسه کړي، او پرې نږدي چې دغه د بښنې نه وړ تیروتنې په سترې ګناه بدلې شي. دافغانستان خلک د بیګناه وګړو له بمباردمان وروسته د غذر غوښتونکو اعلامیو له اوردیو څخه ستړي شوي.

موږ له پولیسو او د قانون ساتونکو ټولنو څخه په ډیرې خوښۍ سره غواړو ترڅو د هیواد دښځوو فزیکي او ټولنیز امنیت ساتلو ته د خپلو پروګرامونو په لومړي توبونو کې ځاي ورکړي او هغه سرغړونکي او جنایتکاران چې په ماشومانو او ښځو تیری کوي د قانون پنجې ته وسپاري او د ښځو عزت او کرامت څخه ساتنه وکړي.

موږ د ښځو په وړاندې د تاورتیخوالي په اړه د قانون له توشیح څخه ستاینه کوو او په هیواد کې له ټولو اړوندو ټولنو څخه غواړو،ترڅو ددغه ارزښتمن قانون په پلي کولو کې زیاته هڅه وکړي. موږ دهیواد له پارلمان څخه غواړو ترڅو د داشان ارزښتمنو قوانینو په تصویب کې چې په هیواد کې جنسیتي انډول پیاوړی کوي  په اړه ېې زیاته هڅه وکړي.

موږ د افغانستان له ولسمشر څخه د تل په څیر په کراتو غوښتنه کوو ترڅو په ملي سیاستونو کې د ښځو له با ارزښته ونډې څخه ګته واخلي او د خپلو کادري او د کابینې په سیاستونو کې له متخصصو او پیاړو ښځو څخه ګټور کار واخلي.

موږ د ښځود یو ووالي نړیوالې ورځې په اړه د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنیرې میرمن ناوې پیلي له اعلامیې څخه چې په کې د نړۍ زیاتو هیوادونو دښځو چارو ته ډیره پاملرنه شوې ستاینه کوو د افغانستان له دولته غواړو ترڅو په نړویوالو تړونو له هغې ډلې څخه د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو کنوانسیون عمل وکړي او خپل ملي اصول او قوانین له دې سره سم جوړ کړي.

موږ د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت څخه په درناوي هیله کوي ترڅو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ۱۳۲۵ پریکړه لیک چې د نړیوالو حقونو لرونکي ده، د ترجدي کارونې لاندې ونیول شي او د هغې ګټې د ملي پروګرامونوږ یوه برخه په ځانګړې توګه د ښځو د ونډې په پیاوړتیا او د سولې او امنیت په لړۍ کې وکاروي.

موږ له ملي او نړیوالو رسنیو څخه غواړو ترڅو په ټولنه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې او په ملي او نړیوالو ذهنیتونو کې دښځو د اغیزمنې ونډې د روښانه کولو په برخه کې ګټور پروګرامونه جوړ کړي.

موږ له نړیوالې ټولنې او دافغانستان له حامیانو څخه غواړو ترڅو په هیواد کې د ښځو د ټولنود  پیاوړي کولو په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي او دهغوۍ په ظرفیت روزنه کې د اهمیت وړ ونډه واخلي.

دافغان ښځو شبکه او د افغانستان دمدني ټولنې اوبشري حقونو شبکه دښځو نړیواله ورځ د نړۍ ټولو ښځو ته په ځانکړې توګه دهیواد رنځیدلو ښځو ته د زړه له کومې مبارکي وايو او هیله لرو ترڅو په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي او د ښځو لازیات فعالیدلولپاره چې د ټولنیز پرمختګ یو مهم عنصر جوړوي زمینه برابره شي.

د افغان ښځو شبکه

دافغانستان دمدني ټولنې اوبشري حقونو شبکه سمیرا حمیدی

محمد نعیم نظری

 

 

 

In the name of God

 

 

A joint statement of Afghan Women’s Network and Civil Society Human Rights Network and on the occasion of 8th of March International women’s day

 

March 2010

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the occasion of 8th of March International Women’s Day, the Afghan civil society organisations demand the Afghan State and international community to pay serious attention to Pease and security and find way of tackling of current violence.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The 8th of March is recognised as the International Women’s day. International Women's Day is a global day celebrating the economic, political and social achievements of women past, present and future. To celebrate this important day is distinguished as international advocacy for human rights of women, gender balance and social-economic and cultural security of women across the world.  

 

The Afghan women as a part of the Afghan and international community annually celebrate 8th of March as an important day for Afghan society. During this day the Afghan women raise their voice and inputs on the role of women through civil society organisations and Afghan media.

 

During the current year the Afghan women is practicing very difficult time. During this year the Afghan women badly suffered from lack of security and stability. Along with the security the Afghan women suffered from lack of economic and social security. Main social problems of Afghan women were the following issues: Domestic violence, rape and abuses, abduction of young girls, humiliation of women by warlords and criminals, lack of gender balance, misinterpretation of religious values concerning women and deterioration of the role of Afghan women.

  

Lately the international and national military forces organised a series of heavy military operations where a number of civilians were killed and a big number of them were injured. The Taliban and other terrorists use the civilians and their hoses as their safe shelters. Consequently the number of casualties especially amongst women and children enhanced severely. The terrorists conduct military terrorist horrible and bloody actions in the crowded areas of the big cities of Afghanistan. These actions badly damage the security situation in Afghanistan and increase the pessimistic approach of Afghan population on the current situation. 

 

The Afghan Women’s Network (AWN) and the Civil Society and Human Rights Network (CSHRN) are the umbrella organisations of Afghanistan civil society. Both institutions express their deepest concerns about broadening of violence in the country. On the occasion of International Women’s Day both networks would like to express the following elements:

 

We condemn the use of civilians and their hoses for military purposes. We believe such actions are against all basic human rights and International Humanitarian Law conditions.

 

We would like to follow up the previous statements to demand the Afghan state to organise useful strategies to protect civilians and making useful plans to evacuate innocent civilians in the conflict areas.

 

We seriously ask the international military forces to avoid all kinds of mistakes during their operations that result civilian casualties. We ask them do not repeat the mistakes. The Afghan people are tired of hearing repeatedly statements of apologies of the NATO forces to Afghan citizens.

 

We would like to demand the Afghan police and other law enforcement organs to prioritize physical and social security for Afghan women. We ask them to provide justice for any crime against women and children abuses.  

 

We would like to welcome the approval of new legislation on reduction of violence against women. We would like to ask all the involved organisations to do all their plans to implement the new approved legislations.

 

We would like to ask the Afghan Parliament to tackle and approve legislations relating gender balance and secure the role of women in the Afghan society.

 

We continuously would like to demand the President of Afghanistan to use the capacity of Afghan women in the political structure of Afghanistan. We ask President of Afghanistan to appoint more Afghan women in the new cabinet of Afghanistan.

 

We would like to welcome the latest statement of Ms Navi Pillay, the United Nation High Commissioner for Human Rights on the occasion of 8th of March to attract attention of United Nations member states to encourage the role of women and support gender balance. We demand the Afghan State to show more commitment to The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and organise national programmes to implement it.

 

We would like to ask the Afghan State to implement and integrate the UN Security Council resolution nr 1325 especially on the role of women in the Afghan national legislation. We emphasize that the Afghan state respect the role of women in policy making process especially in Pease and security building. 

 

We would like to ask the national and international media to cover the Afghan women problems and make useful programmes to raise women awareness.

 

We would like to ask the international community in Afghanistan to support and strength the programmes, activities and organisations working for women’s role in the society.

 

The Afghan Women Network and Civil Society and Human Rights Network would like to congratulate all women and human rights actors across the world and especially Afghan women on the occasion of International Women’s Day. We wish Pease, security and stability in Afghanistan.

 

The Afghan Women Network          

The Afghanistan Civil Society and Human Rights Network

 

Best wishes

Samira Hamidi

Chairperson

The Afghan Women Network (AWN)

Mohammad Naim Nazari

Executive Coordinator

Civil Society and Human Rights Network (CSHRN)