افغان موج   

بیانیه سیامک ستوده

در مورد خشونت علیه افغانهای مقیم یزد در ایران

 

دوستان و مردم شریف افغانستان و ایران

همانطور که اطلاع دارید، اوباش اسلامی از دوشنبه 5 تیر در یزد در دسته های صدها نفره خانواده های کارگر و مهاجر افغان را با سنگ و چوب زیر حمله گرفته اند و خانه های مسکونی آنها همراه با زن و فرزندان شان را  به آتش کشیده، دهها خانه را با بنزین طعمه حریق و ویران نموده اند. بسیاری از خانواده ها ی افغان به خانه های امن دوستان و آشنایانشان فرار کرده در آنجا مخفی شده اند.  بسیاری نیز  آواره بیابان و صحرا گشته اند. تاکنون تعدادی بزرگسال و کودک در آتش سوخته و جان باخته اند. بسیاری نیز در اثر آتش و پرتاب آجر و سنگ سوخته و مجروح شده اند. این مجروحین از طرف بیمارستان ها به عنوان اینکه افغانی هستند رد شده اند. در یک مورد زن و شوهری افغانی  را که همراه کودکشان با موتور در حال عبور از خیابان بوده اند، با پاشیدن بنزین بروی انها آتش زده و سوزانده اند.  در حال حاضر بجز کسانی که خانه و زندگی شان طعمه حریق شده است، دیگران نیز در خانه های خود محبوس مانده و جرات بیرون آمدن را ندارند. چرا که دسته های اوباش و ارازل اسلامی در خیابان ها هر افغانی را که مشاهده می کنند، با برگ اقامت یا بدون آن، مورد حمله قرار می دهند. در این میان مامورین انتظامی علیرغم مراجعه و شکایت  قربانیان از هر اقدامی برای تامین امنیت آنان احتراز کرده و حتی دیده شده که در مواردی در پشت جمعیت ارازل و اوباش در حال حرکت و همراهی با آنان بوده اند. همه این اطلاعات توسط شاهدان عینی و خود قربانیان، چه آنها که به بیابان ها فرار کرده و چه انها که در خانه های هنوز اتش نزده شده ی اقوامشان پنهان شده اند، در برنامه زنده تلویزیونی بطور زنده به ما گزارش شده اند و می توانید آنها را در سایت و فیس بوک زیر شخصا مشاهده کنید.

من از همه انسانهای شریف، کارگران، سوسیالیست ها و آزادیخواهان افغانی و ایرانی در خواست می کنم که نسبت به این دور جدید سرکوب کارگران افغان بی تفاوت ننشینند. چه بسا که این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی مقدمه یک قوم کشی وسیعتر در شهرهای دیگر باشد و اگر بموقع و در همینجا جلوی آن گرفته نشود، به فجایع بزرگتری منتهی گردد. من از همه شما می خواهم بهر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به این جنایات که به سرکوب چندین ساله ی کارگران افغان ابعاد کاملا جدیدی داده است، در فیس بوک، اینترنت، رادیوها و تلویزیون ها و جراید و از طریق تلفن و اعتراض به مقامات عفو بین الملل هر چه رساتر بلند کنید. هم اکنون کسانی از ایرانی ها و افغانی های خارج از کشور در صدد برگزاری می تینگ های اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا در اعتراض به این جنایات می باشند. اولین میتینگ اعتراضی در این مورد چهارشنبه 14 تیر (4 جولای) ساعت 3 بعد از ظهر در برابر عفو بین الملل در تورنتوی کانادا سازمان داده شده است که من از همه شما دعوت می کنم که بهرطریق ممکن در آن شرکت و همبستگی خود را با کارگران و مهاجرین افغان در شهر یزد اعلام دارید. 

سیامک ستوده                                                                          

29 جون 2012 / 8 تیر

                                                           

Amnesty International Toronto Office

1992 Yonge Street, 3rd floor

Toronto, Ontario, M4S 1Z7 • CANADA

Wednezday july 4th 3pm.