افغان موج   

درباره ملاله یوسفزی در جستجوگر گوگل رفتم. خیلی چیز های زیادی خواندم و شنیدم. از جمله به نوشته ای از جناب احمد سعیدی برخوردم که خیلی مسخره و غیر منطقی بود.

به خاطر آنکه بهتر توانسته باشم افکار تاریک  قرون وسطی آقای احمد سعیدی را به نمای یک روشنفکر ارزیابی کنم به این تبصره بگویم و یا مقاله شان در سایت جام غور میپردازم.

این به اصطلاح روشنفکر کمونیست دوران ح.د.خ.ا و عصر مبارزات جهانی دو ابر قدرت امریکا و شوروی در نوشته ای به نام (درامۀ ملاله یوسف زی سرقت افتخار ملالی میوند)  با پیشکش نمودن لاطایلات  کودکانه  شخصیت یک نو جوانرابه تمسخر گرفته و به اصطلاح مردم, خود را حاکم اندیشه های قرن بیست یک در افغانستان جای زده است.

ملالی یوسفزی کودک چهارده ساله ای است که در سوات پاکستان و پاتوق طالبان جهالت به دنیا آمده است و در همین سن بر خلاف عمر آقای سعیدی که بعد از سردی ایام سالمندی گرمی سیاست را چشیده و در مراتب بالای حزبی قرار گرفته...  ملاله یوسفزی خوانده آنچه را که دوست داشته... اتفاقن از طرف پدر و مادر اش ملالی اسمی کمایی کرده است. او هرگز نمیدانسته که به نام او کسی افتخار معنوی را علیه هجوم انگلیس صد سال قبل از تولد او در افغانستان  نصیب شده است. و حتا اگر ملاله افغان این شجاعت و دلاوری را در افغانستان کمایی کرده باشد این نام بالای یک کودک و ان هم در پاکستان یک تصادف بوده نه یک پلان شوم انگلیس ها.

از آقای سعیدی باید این پرسش طرح شود: بفرمائید آنچه در تاریخ افتخار دارید غیر از وطنفروشی چیست. مگر شما یکی از اعضای بلند رتبه و مسوول ناحیه اول حزب دیموکراتیک خلق نبودید که از برکت استقرار نیرو های شوروی  دستور صادر میکردید و قبر های دستجمعی مرد و زن را سازمان میدادید. مگر شما نبودید که افتخارات تاریخی خود را به نام انترناسیونالیزم کارگری به کمونیست های شوروی میفرختید. و هنوز هم در زیر پرچم امریکا و ناتو در تیلویزیون ها ظاهر شده و افاده های من درآمد تحویل میدهید. ابلیس جهان را حالا شناخته اید که با توطعه و دسیسه میز های گرد را سازمان میدهد و یک قوم را علیه قوم دیگر میشوراند.

آقای سعیدی به این برنامه توجه کنید. سخنان این کودک جهارده ساله به نام ملالی یوسفزی  را بشنوید و بعد با وجدان بیدار اعتراف کنید که حتا در چند سال دیگری که از عمر شما باقی است نخواهید توانست اینچنین عالمانه استدلال کنید

 http://www.youtube.com/watch?v=gjGL6YY6oMs

آقای سعیدی شما یکبار دیگر به این باور های دور از انصاف نظر اندازی کنید. «... وشما فراموش نکنید که دیگر نام ملالی افغانی که افتخارش رزمیدن با قوای اشغالگر انگلیس بود طور تدریجی حذف ونامی ملاله یوسف زی جا یگزین نام وی میشود چنانچه جائزۀ شجاعت به ملاله یوسف زی اختصاص داده شد وحالا روز جهانی ملا له.او اصلا ملالی بوده است اما بخاطریکه دیگر نام از ملالی گرفته نشود آن را به ملاله شهرت دادند...» این طرز تبلیغات نشانه ای از کدام سمت و سوی سیاسی شما شمرده میشود. ملاله افغان در تاریخی روایتی ما ثبت شده است و کسی نمیتواند از سویه تعلیمی، خاندانی و تصویری از او بیاورد. ولی ملاله یوسفزی بهتر از شما در این سن و سال سخنرانی، تحلیل و افاده میکند او کتابی به نامش مینویسد. حالا میتوانید بگوئید این کتاب را هم بارک اوباما برای او نوشته اما سرعت تحلیل های منطقی و سخنرانی هایش را در همین سن و سال نمیتوانید به دیگری نسبت دهید.

آقای سعیدی! شما از شخصیت هایکه در مورد ملاله یوسفزایی تعریف میکنند فقط به خاطر همین موضع تصادفی آنان انتقاد میکنید. خبر دارید که همین مردم هم در مرگ بزرگترین جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق مرد و زن این خاک گریه سرداده اند و کاذبانه آب به آسیاب امریکاـ انگلیس ریخته اند. البته ذوق سرشار حامد کرزی به حیث یک شاه شجاع ثانی نه ملاله یوسفزی است بلکه سیاست میکند. شما پدر ملاله یوسفزی را با استخبارات امریکا انگلیس به کدام اسناد منتشر شده در اخبار و یا رسانه های انترنتی نسبت میدهید. خیلی شرم است که یک پدر را که با خانواده اش به خاطر ظلم و جهالت خانه و کاشانه اش را ترک میکند. برای بیداری مردم سوات جان خود, دختر و خانم را به خطر میاندازد جاسوس میگوئید.

آقای احمد سعیدی درین نوشته که عنوان خاصی دارد یکبار از کوبیدن کودک دوازده ساله که از مرگ حتمی نجات یافته و علیه فتنه طالبان جهالت با نورم های سیاسی و انقلابی میجنگد به مسلۀ پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان میکوچد و به اصطلاح مقصد اصلی خود یعنی مخالفت باسیاست های حامد کرزی را پیش میکشد. حالا هر کسیکه این نوشته ای بی سرو تهی این مبصر کمونیست را بشوند خنده اش میگیرد که حامد کرزی چرا ملاله یوسفزی را تائید و بستن پیمان نظامی با امریکا را با تردید مینگرد. به این میگویند سیاستی که آقای سعیدی به کیف و کان بهتر رسیدگی میکنند و به اصطلاح سر خود را بین سر ها بلند مینمایند...

برای دوستانیکه با داستان زندگی ملاله یوسفزی به حیث یک کودک بیگناه و عاشق آزادی و اموزش علم و فرهنگ  آشنایی کمتر دارند خواهش میکنم این ویدیو را ببینند و بشنوند.

 

http://www.youtube.com/watch?v=9F5yeW6XFZk

 

قضاوت خیلی آسان است. اگر قاضی نباشی. این هم نوشته ای احمد سعید:

http://www.jame-ghor.com/archive/farhangi/ahmad_saidi/0004_21112012_saidi.htm#.U10NjldpSos

 

فریدون

فرانگفورت ـ المان