افغان موج   

دیدگاه من برای غنا مندی پیشنهاد شما

در هفته گذشته نبشته ای از نام محترم داکتر سلیم مجاز در سایت وزین آریایی توجه ام را به خود معطوفداشت که آن را درخور تأمل و شگفت انگیز یافتم. درین نبشتار، تقاضاکرده بودند تا کاربران و هموطنان پیشنهادات شان را برای غنامندی هرچه بیشتر برای ایشان بفرستند، این کمینه نیز با انشاء چند سطری ذیل، نظر شخصی خویش را عنوانی ایشان احتراما مینگارم.

سلام ‌و درود‌ خدمت جناب داکتر سلیم مجاز، عضو‌ارشد و  سابقه دار  "ح. د. خ. ا" و یکی از اعضای تدوین قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری   داکتر نجیب الله !

 

سلامتی فزیکی  و به ویژه روحی و روانی آن جلالتمابی را‌ از بارگاه ایزد متعال در حمایه از طالبان جنایت کار و وحشیان قرن، این پروژه انگریزی- امریکایی و امروز، ابزاری در دست های کریه استخبارات جهنمی پاکستان، تمنا دارم.

اما بعد:

  

من، با خواندن متن پیشنهادی آن جلالتمابی زیر عنوان اصلی

" پیشنهاد بمنظورشکست بنبست دوحه نخسین مسوده"و عنوان فرعی « طرح توافقنامه صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان وتحریک اسلامی طا لبان»* و دریافت آدرس ایمیل ایشان خرسند شدم.

راستش به تعجب عمیق فرو‌رفته‌ ‌و در بحر مکاشفه مستغرق شدم. گمان‌ کردم  چه نعمت بزرگی نصیب مردم به خاک وخون غلطیده ای افغانستان شده ‌ که از عالم بالا معجزه ی ملکوتی برای حل بحران در ذهن حقوق دان ارشد جناب داکتر سلیم‌ مجاز تداعی شده است؛ که  پیشنهاد رفع  بنبست مذاکرات «صلح !؟»دوحه  متضمن صلح و امنیت سرتاسری وانمود شده است.

  

به بی خبری خود تاسف کردم. از نادانی خود سخت متاثر شدم. تا کنون ندانستم اینکه:

 طالبان چگونه  تولد یافته اند؟

 پروژه مختص به کی بوده است؟

 مدیریت ایجاد آن را کی ها کرده اند؟

 هزینه ی مالی آن را کی ها پرداخته اند؟

پس از حذف از قدرت چطور وچرا  بار دیگر احیا ،تقویه و مطرح ساخته شدند ؟

  پدران  و  مادران شان کی ها بوده اند ؟

 پدر شان ملا عمر کورو معوج  به قول انتشارات شبکه های اطلاعاتی در میدیا، از قندهار ظهور کرده است. و یا از ایزار پدرانی همچو کرنیل امام، نصیر الله بابر، مولانا فضل الرحمان، حمید  گل،... واز دامان  مادرانی همچو رابن رافل، بینظیر بوتهو،... زائیده شده اند.

اگر این پیشنهاد شما احتمالن کاری بیافتد، تسریع سپردن سرنوشت مردم افغانستان به پاکستان است.درست تحقق همان طرحی که انگلیس و امریکا با پروژه و برنامه ی طالبانیزه ساختن افغانستان از سال های 1980 مطمع نظر دارند.

 آن والاشان محترم با چنین پیشنهاد خویش ،به نقل از چندین دوستان و همرزمان  سابق شان ،  تمام ‌رفقای حزبی پیشین خویش را به خشم درآورده اند.من شخصا به آن کاری ندارم.

 به تکرار مینویسم: آیا متوجه این رویکرد خویش شده اید  که طالب ابزار تحقق دراز مدت انگلیس- امریکا در تبانی با پاکستان برای تسلیمی افغانستان به پاکستان است؟

 

طالب وسیله ایست  برای تداوم جنگ نیابتی برای تاراج و‌ چپاول  ذخایر  زیر زمینی و روزمینی کشور مان. رسانه های اجتماعی هزاران سند و مدرک تاراج منابع را به صورت ویدیویی و تصویری در میدیا منتشر کرده اند.

آیا در وجود وروی کار آوردن دهشت افگنان( استخبارات پاکستان) صلح برقرار می شود؟

آیا واقعن نیرو‌ های اشغالگر ایالات متحده ی امریکا و‌متحدین جنگی آن برای تامین «صلح و امنیت!» به افغانستان و منطقه آمده اند؟

آیا شعار صلح نیابتی امریکا و پاکستان ، توطیه مداوم خلیلزاد و تفرقه قومی ارگ نشینان ، افغانستان را پیوسته به جنگ داخلی نه می کشاند؟ اظهارات اخیر جنرال میلر، نگرانی محب مشاور امنیت ملی و ناراحتی برخی از اعضای پارلمان گویای این واقعیت نیست؟

بدون شک، خلیلزاد دلال ادامه جنگ و بربادی در افغانستان و تسلیمی کامل کشور به پاکستان زیر شعار صلح نیابتی با دهشت افگنان است.

البته نظر و‌ پیشنهاد  من را  که‌ بازتاب دهنده اندیشه اکثر روشن فکران دور بین و‌روشن بین و وطندوست وغیر وابسته است و در رد ادعا و به قول آقای درایفوس "بازی های شیطانی" نوکران و اجیران کهن کار، تازه ‌‌و نو امریکا ‌- پاکستان و‌خدایی خدمت گاران مزد بگیر در تعمیل پروژه انگریزی – امریکایی و پاکستانی را به افشا میگیرد؛ برای شان در  لینک زیر احترامانه گسیل می دارم. تا باشد که، از رمز و راز تداوم بازی بزرگ در قرن بیست و یک، در وجود طالب های وحشی و حامیان خارجی و طرفداران  ارگ شاهی کابل زیر عنوان صلح  آگاه شوند. از اتحاد گلبیدین، تنی، غنی، کرزی، یوون، اجیرکی به نام دکتور عبدالله عبدالله و سایر فاشیست های پشت پرده و‌پیش پرده آگاهی حاصل نمایند.

 

با احترام

فاتح سامع

 

***

این هم لینک مورد نظر:

 

http://www.ariaye.com/english/images/sami9.pdf

 

*

http://www.ariaye.com/dari17/siasi3/mojaz.html