افغان موج   

محمد‌عثمان نجیب

گزارش نامه‌ی افغانستان منتشر کرد.

بنده که این گزارش را نقل می‌کنم نگاه هم‌سانی برای رهایی ملت و مردم عام در دو سوی خط پشتونیزم اقتدارگرا و  تمامیت‌ خواه و پارسی‌ گویان و ‌پارسی زبانان با آقایانِ دانش‌مند برای ایجاد افغانستان شمالی و جنوبی دارم و سپاس از همه‌ دوستان رسانه‌یی برون‌ مرزی که آن را زیر نام « باید نبرد کنیم یا سه صدسال دیگر‌ هم در اسارت  سیاسی بمانیم؟ فقط تجزیه راه حل است نه فدرال و نه نسخه‌ی دیگر » به طور گسترده نشر و بازرسانی کردند.

راه چاره همین است و همین است و همین. نسل امروز و دی‌روز باید بدانند که آرمان‌گرایی‌های میان‌تهی و خودفریبی دیگر نه‌تنها رنگ‌ باخته اند که از اعتبار ساقط اند. ما چی‌زمانی نَفَسِ راحت خواهیم کشید؟ فقط زمانی که خودمان و کشور مستقل مان باشیم. حتا صدسال بعد یا امروز. اما از یک جایی باید آغاز کرد. بیائید این بحث‌ها را همه‌گانی، مستمر، هدف‌مند و برای یک دورنمای وسیع بسازیم. ترس و جُبن و مصلحت و گویا وطن‌واحد به درد ما و نسل های آینده‌ی ما نه‌می‌خورد. چنانی که مردمان سه‌صدسال پیش را نقد می‌کنیم فرزندان و نسل‌های آینده‌ی ما هم روزی ما را هم نقد و توبیخ خواهند کرد که چی اقدامی کردیم و چندگام برداشتیم تا برَهیم؟ محمدعثمان نجیب.

 

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

تجزیه و جدایی درافغانستان/ نظریه دو کارشناس و پژوهشگر 

 درجریان گفتمان دیگر در کانال جمهوری پنجم با شرکت فیاض بهرمان نجیمی، کارشناس امور جهانی و دکترفرید یونس کارشناس سیاسی و اسلام شناس مقیم امریکا به این نتیجه دست یافتیم که افغانستان دارد آرام آرام در مسیر جدایی و تجزیه نزدیک می شود. مهمانان قطعاً به این باور بودند که طالبان یک پدیدۀ طراحی شده برای اهداف خاص پاکستان است؛ امکان تغییر آن ها وجود ندارد و حوزه فارسی زبان قطعاً به سوی تشکیل یک جمهوری خود شان اقدام خواهند کرد.

فیاض بهرمان نجیمی

• منابع استخباراتی بریتانیایی و روسی به این نظر اند که ملاهبت الله دیگر زنده نیست و صدا و سیمای وی موقع دیدار از یک مدرسه جعل بوده است. ارواح هبت الله به مثل ملا عمر حکم می راند!

• ملا حسن آخوند پیر مرد کهن سال بیشتر بازیچه دست حقانی ها است، تا یک حاکم قدرت درانی، چرا؟

چون گفته می شود حامی وی به نام ملا هبت الله دیگر وجود خارجی ندارد.

 

با وصف پنهانکاری ها، مبارزه قدرت میان غلزایی ها و درانی ها وارد دور جدید می شود.

این مبارزه را اشرف غنی به راه انداخت. غنی و باندش به مثل امان الله و بعد نجیب الله  فرار نکردند که قدرت به دست تاجیک ها بیافتند، بلکه فرار کردند تا   قدرت غلزایی ها تداوم یابد و درانی ها هم برای همیشه از حاکمیت به دور نگهداشته شوند.

آن سناریو اکنون وارد مرحله جدید می شود. ائتلاف جدید ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع و جلال الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارت طالبانی بر علیه ملا برادر و سایر ملا های درانی نشانه از ایجاد شکاف در عمق مناسبات طالبان است که دیر یا زود به سطح خواهد آمد و  تشدید تا مرز رویارویی خواهد یافت. 

باند های مافیای مواد مخدره طالبانی نیز از نظر مالی بیشتر حقانی و یعقوب را نسبت به ملا برادر حمایت مالی می نمایند.

رژه های نظامی اخیر در کابل و سایر شهر ها و مناطق تحت کنترول غلزایی ها نشانه از  نشان دادن زور نه به مردم و ترساندن آنها بلکه به رقیبان درون گروهی به گونه روشن درانی ها است.

برای تصاحب قدرت کامل قطعه ویژه ۵ هزار نفری بدر یعنی نیروی ضربتی حقانی تشکیل شده که گویا وظیفه تأمین ایمنی مقام ها را دارد، اما در اصل گرفتن دست بالا بالای کسانی در درون گروه است، که هنوز مشکل کنترول مطلق بر آنها فراهم نشده است.

از سوی دیگر جنگ قدرت در درون طالبان در ظاهر فرصت گسترش داعش را فراهم آورده است اما در اصل تمرکز بیشتر نیرو های طالبان در اطراف جغرافیای مقاومت و نیز جابجایی در شهر های بزرگ باعث شده، که گروه حاکم حقانی عمدی می خواهد تا دست نظامی آن داعش  بر مناطق روستایی و اکثریت شهرستان ها زیر نام داعش خراسان مسلط شوند. 

ایجاد خلأ  نظامی یک برنامه برای گسترش داعش است که با اسلام سیاسی ستیزه جو ولی فراقومی به راحتی می تواند به ویژه در حوزه غیر پشتونتباران هم خالیگاه ها را  به سرعت پر نماید و هم به حیث دست دراز شبکه تروریستی حقانی مردم ساده دل روستایی فارسی زبان را تحمیق نمایند. همین اکنون حضور آنها از شکر دره تا پروان رو در حوزه فارسی زبانان به سرعت در حال  افزایش است.

 

ـــــــــــــــــــــ

دیر یا زود زخم خونین دیرینه درانی و غلزایی عود خواهد کرد و دور جدید از جنگ های قدرت میان این دو قبیله پشتونتباران آغاز خواهد شد.

کسانی که هنوز هم حکومت همه شمول را داد میزنند، باید بدانند که راهی شان به سوی ترکستان است!

فارسی زبانها آگاه باید مترصددگرگونی های آینده بوده ، نگذارند رهبران سیاسی خود خوانده و تسلیم طلب فارسی زبان بار دیگر  بخاطر اشتراک در گوشه یی از دسترخوان قدرت همچو مجریان تداوم  افغانستان بالای استخوانهای مردم ما معامله کنند!

 نسل جوان به حیث بدیل رهبران  رمان زده و آناکرونیک باید فرجام و ضعیت را به سود حق تعیین سرنوشت خویش تغییر دهند!

 

ــــــــــــــــــ

، عکس مربوط به یکی از آموی های بازمانده از عساکر آمریکایی است که در یکی از رژه ها قدرت نمایی طالبی در کابل برداشته شده است.