افغان موج   

تشکر اکبر صاحب، تشکر ملت بزرگ تاجیکستان

یکی از شاخصه‌های جنگ‌های متعارف ‌غیر متعارف و به ویژه جنگ های هویتی و مذهبی آن است که ماهیت انسانان را آشکار می‌سازد و این مرحله درست نقطه‌ی انقطاب و انقلاب در بازشناسی افراد است.

جنگ اخیر و نسل کشی اسرائیل در برابر مردم غزه‌ چهره‌ی یکی از سرشناس‌ترین یهودان انسان نما را در کنار سایر مدعیان دروغ انسانیت، حقوق بشر و حقوق آزادی های بیان و انسانی رسوا ساخت. یوال هراری یهودی هم‌جنس‌گرا و خالق کتاب های پر فروش ‌و پر خواننده‌ی انسان خردمند و خدا‌گونه و ۲۱ درس به قرن ۲۱ بسا کتاب ها و آثار دیگر «علمی!؟» استاد دانش‌گاه و از چهره های مطرح بیش‌آکادمیک و علمی جهان یکی از این افراد است که بر خلاف انتظار و توقع ماهیت شخصیتی آمیخته با بغض و کینه و نفرت خود نسبت به مسلمانان غزه را هویدا ساخت. من اخبار روی‌داد‌ها و حوادث اخیر غزه از نخستین ساعات درگیری، ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ پیوسته ‌و کمتر گسسته دنبال می‌کنم. اولین گفت و شنود هراری را با بی بی سی شنیدم که گرداننده‌ی برنامه با لفاظی و تعریف و‌ توصیف زایدالوصفی از او، دیدگاه هراری را پیرامون جنگ غزه جویا شد. من توقع داشتم که هراری حد اقل برای انسانیت هم که شده، اقدامات نسل کشی اسرائیل در غزه را محکوم کند. نه تنها این مورد از وحشی‌گری اسرائیل را تقبیح نه کرد که فراموش کرد او چه کتاب‌هایی نوشته است و از هم‌دردی با غیر نظامیان غزه، اطفال، کودکان شیرخوار و‌ گهواره‌یی، بیماران زخمی در بیمارستان ها، زنان و کهن سالان سخنی بر زبان نیاورد و هی حماس را سرزنش کرد. حماس که گروه جنگی است و با اهداف رهایی‌بخشی که اعلام می‌دارد می‌جنگد، ما در جنگ حماس با اسرائیل کاری نه داریم و نه در جنگ اسرائیل با حماس، ولی ما در نقطه‌ی اوج جنایات ضدبشری ارتش اسرائیلی در برابر نسل کشی عمدی شان، انتظار داشتیم که دانش‌مندی هم‌چو هراری به شدت آن را انتقاد و محکوم کند که نه کرد. هراری در مصاحبه‌ی دیگر، تا آن‌جا پیش‌رفت که به ارتش اسرائیل غیر مستقیم نقل داد تا گزینه‌ی کاربرد بم اتم را نیز در برنامه داشته باشند. ولی هراری نه دانست که با استعمال بم اتم در برابر غیر نظامیان غزه، تهدیدات و‌مابودی های آن تنها منحصر به غزه می ماند یا دامن اسرائیل را هم می‌گیرد؟ هراری در این گفت و گو های زیاد، چهره‌ی اصلی خودش را نمایان کرد که دانش‌مند بودن هم برای یهود در حفظ هژمونی قدرت یهودیت مطرح نیست. یهودی که پیام‌برانش را کشته رفت، یهودی که تورات را به نفع خودش تغییر داد، یهودی که آقایی جهان بخشی از سرود ملی اش است. ارچند هراری بعدها متوجه شد که کم و بیش از بنیامین نتنیاهو هم انتقاد کند که زیر پرسش نه رود، ولی انسان خردمند جامعه‌ی بشری می‌داند که خالق کتاب انسان خردمند بسیار نابخردی ها کرد. من که یکی از منابع کاربردی برخی نوشته هایم کتاب های هراری را قرا می‌دادم، حالا نزد خودم می‌سنجم که چه کار ناصوابی کردم. مگر دوباره خودم را دل‌آیایی می‌دهم که انسان با نوشتن و گفتن شناخته نه می‌شود، مگر با عمل‌کرد. هراری هم از آزمون زمان ناکام برآمد و در حالی که من از کاربرد کتاب هایش به عنوان منبع در نوشته های پیشین خودم نادم نیستم،‌ ولی حالا که او را شناختم تا زنده ام از او چیزی را مطالعه نه می‌کنم. چون دیدم که هراری هم مانند بقیه سیاسیون جهان غرب و اسرائیل انسان است ولی خردمند نیست،‌ واقع‌گرا نیست،‌ راست نگر و راست گفتار نیست. معادلات ام‌روز فلسطین درست ماننده‌ی حالات غیر پشتون ها در زمان های مختلف تاریخی کشور ما به دست برادران پشتون هراری در کشور ماست که سه قرن است این مظالم را به حمایت انگلیس و حالا آمریکا و اروپا بالای مردم ما تحمیل می‌کنند. مقاومت های مردمی ما هم در مقابل آنان کم‌تر از مقاومت های مردم فلسطین نیست. تاجیکان و ‌پارسی گفتاران کشور ما همیشه در خطوط نخست نبرد های عدالت خواهی علیه هژمونی پشتون و حالا طالبان تروریست شان قرار دارند که از سوی آمریکا و متحدان شان بر کشور ما آورده شده اند. آشفته بازارِ پراکنده‌گی تاجیک در نبودِ یک آراینده‌‌گی جدید نگران کننده است. به خصوص که نبودِ مدیریت مدبرِی در روالِ مبارزه‌ی عدالت خواهی تاجیک در بیست‌ سال و اندی پسین درست مانند جمجمه های خالی از مغزِ ۹۵ درصد نخبه‌ نما های آن بود. حالا همین مقاومتِ دوم و یا مقاومت های شکل گرفته‌ی مماثل در چهار سوی کشور نشانه‌های آن اند که برضد ظلم تروریستی فاشیسم مدرن جنگی یهودی،‌ پشتونی، آمریکایی، انگلیسی،‌ اروپایی و شرکای جهانی طالبان باشیم و همه حمایت و با اقوامِ عزیز دگری که مدام تحتِ ستمِ فاشیستی پشتونِ سیاسی قرار داشتند و دارند هم نگاه و هم‌ صدا و هم آوا گردیم. پشتونِ سیاسی اقتدارگرا از من و تو نه می‌شود، حتا اگر به جای قبله سوی او سجده کنی. مبارزه برای حق گرفتن، پاسخ خون را با خون دادن است. نه کم نه زیاد. یک گلوله سویت پرتاب کردند، هزار گلوله‌ی مسلسل را به دهانِ شان رها کن. این‌جاست که عدالت به سوی تو می‌آید. ما می‌دانیم که چند تا هویت نه شناس پارسی گفتار و به خصوص تاجیک‌تبار همه‌ی ما را کودکانه به پشتون فروختند.وقتی برای کودکی اسبابِ باز خریدی، دگر کسی را یارای دوباره گرفتن از او نیست. برای نگهداری آن تا که توان دارد با تو می‌جنگد. اما ۹۵ فیصد نخبه‌ نمای با قدرتِ تاجیک این خرد را نداشتند. زراد‌خانه‌هایی را که در منطقه نظیر نداشت، با دست و پای خود از همه جا به خصوص پنجشیر بیرون کشیده و به دستِ دشمن سپردند. اینان حتا آن همه جان‌فشانی های مسعود قهرمان ملی برای ذخیره سازی آن تسلیحات را هم فروختند.‌ آیا اینان مسعود را دوست داشتند؟ حالا همان تسلیحات است که توسطِ شان ما را می‌کُشند. چنانی که اسرائیل فلسطینیان را در نسل کشی آشکار و به حمایت آمریکا و متحدانش به شهادت می‌رساند، هر یکِ ما باید و باید و بدونِ حسِ جنسیت یک چریک باشیم و هر جا باشیم و مثل برگ های بهاری و پائیزی اما گلوله‌ های گلوگیرِ دشمن. همه‌ی ما حتا آن سه تا پنج فیصد پشتونی که واقعاً آزادی را در اندیشه دارد با هم شویم. وقتی همه یکی شدیم و به گونه‌ی واقعی یکی شدیم نه شعاری و نه دروغ. آن‌گاه‌ست که غُرِشِ رعد شده طوفانی برپا کرده مانند زمانِ برگ‌ریزان هر یکِ ما گلوله‌یی می‌شویم و هم‌زمانِ تکانه‌ی سنگینی پائیزی برفرقِ اهریمن می‌شویم و زنده‌گی را جهنمی می‌سازیم. بیایید تا آزادی وطن همه‌ی، چریک های بی سنگر و با سنگر اما کوبنده باشیم. گر چه حالا ما را می‌کُشند،‌ مگر حتا خود طالب پشتون که پاکستانی است، زودتر از حکم‌روا ساختن خودش توسط بادارنش بالای ما و جابه‌جا‌سازی پشتون شان در کشور ما پشیمان خواهند شد. چون همه، تنها با مرگ و زخم خنجر راهی کشور شان و خیبر و جنوبی می‌شوند، دیر یا زود. من از جبرِ زمان چند سال‌است به فرزندانم گفتم تا خویشتن هم برای دفاع و ارائه های عقلانی و آموزشی و هم برای قوی شدن و هم برای کوبیدن به دهنِ هر زور‌گویی، حتا در مناسباتِ شخصی عیار سازند. در کشور ما ديگر سلاحِ خرد بدونِ داشتنِ سلاحِ دفاع از خود کارا نیست. پس برای آزادی هم با قلم، هم با قدم و هم با تفنگِ مدام آماده و هجوم‌آور هم‌راه شوید. تشکر از آقای ظاهر اغبر سفیر کشور ما در تاجیکستان و آن ایستایی شان برای پاره کردن به اصطلاح حکم وزار ت خارجه‌ی طالبانی. شرم‌باد به گویا جنرال قنسل کشور ما در خارو که عمل‌کرد سفیر کشور ما را به نفع طالبان و تروریستان مانند خودش نقد کرد. سپاس از دولت و مردم گرامی تاجیکستان برای نشان دادن حمایت های برادرانه‌ی تاجیکی از ملت و مقاومت تاجیکان و پارسی زبانان و اوزبیکان و هزاره ها و دگر اقوام شجاع وطن ما که برای عدالت و رهایی از سلطه‌ی فاشیسم پشتونیستی و هژمونی تک روی غربی ها می‌رزمند. بدانید که:

 استثمار یعنی:

یوال هراری+طالب+اسرائیل+ آمریکا و انگلیس حامیان

اروپایی شان= تروریسم مدرن غرب.

 

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب