افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

جلسه نمایندگان پارلمان آلمان در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی به افغانستان

محمود منجم زاده برلین آلمان

 

قبل ازظهر روز چهار شنبه 10 فبروری 2010 میلادی طرح جدید استراتیژی دولت آلمان به منظور کسب حمایت اعضای پارلمان مبنی از افزایش نیروهای بیشتر آلمانی به افغانستان با سخنان آقای گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان آغاز گردید .

وزیرخارجه آلمان گفت : دراستراتیژی جدید کمک ها از 230 ملیون یورو به 420 ملیون یورو افزایش میباید وبیشتر این کمک ها به پروژه های ساختار زیربنای غیرنظامی درافغانستان به مصرف خواهد رسید ، از قبیل اعمار مکاتب بیشتر درشمال افغانستان ایجاد پروژه های کوچک برای اشتغال کاربرای زنان و جوانان ، فرستادن استادان آلمانی بیشتر برای آموزش پولیس افغان و سرعت بخشیدن در این زمینه از اهداف مهم دولت آلمان خواهد بود .

وزیرخارجه آلمان گفت : ما ازسال 2011 به اخراج تدریجی نیروهای آلمانی ازافغانستان آغازخواهیم نمود و این پروسه تا سال های 2014 و 2015 ادامه خواهد داشت .

وزیرخارجه آلمان از تاریخ دقیق و ختم خروج نیروهای آلمانی درافغانستان چیزی نگفت .

ازآقای ( راین هارد بک ) سخنگوی پارلمانی حزب دموکرات مسیحی و مسؤل بخش سیاست دفاع این حزب در پارلمان پرسیدم چه تغیراتی دراستراتیژی جدید آلمان بوجود آمده است ؟

وی گفت : سه  عنصری که کاملا نو نمیباشد و درحقیقت همان استراتیژی موجود است که باید تقویت و سرعت بیشتری به آن داد شود و از طرفی کمک های خود را دو برابر سازیم خصوصا در پروؤه های باز سازی غیر نظامی و ما باید به مردم این احساس را بوجود آوریم که با پروژه های جدیدی که روی دست هست برای مردم زمینه های بهتر کار فراهم خواهد گردید تا به آینده خوش بین باشند  .

دوم : به عقیده من بسیار مهم بنظر میرسد که از دولت افغانستان انتظار آنرا داشته باشیم که دولت افغانستان وظیفه خود را در قسمت تحکیم پایدار ، بازسازی و به اصطلاح حکومت داری خوب انجام دهد و تمام تلاش خود را بکار برد تا اعتماد مردم را به حکومت جلب نماید.

آقای فرانک شتاین مایر وزیر خارجه سابق آلمان و رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات در پارلمان آلمان گفت : تلاش آلمان در باز سازی و تربیت پولیس و ارتش ملی افغانستان  و سایر پروژه های بازسازی در 8 سال گذشته در افغانستان خوب بوده ولی کافی نبوده است که دراین زمینه سرعت بیشتری به آن داده خواهد شد .

آقای شتاین مایر افزود : اگر بدون فکر و بدون در نظرداشت شرایط موجود درافغانستان این کشور را ترک کنیم وضعیت افغانستان به سال های 2001 میلادی بر خواهد گشت ما مردم افغانستان را در چنین شرایط دشوار نمیتوانیم تنها بگذاریم ما به عنوان حزب سوسیال دموکرات برنامه امنیت و بازسازی را درافغانستان آغاز نموده ایم و تا حد امکان آنرا ادامه خواهیم داد .

از آقای ( کونیگ هاوس ) مسؤل بخش کمیته دفاع حزب دمکرات آزاد آلمان که درپارلمان سخن میگفت در رابطه به نقش پاکستان درقبال طالبان پرسیدم  وی دراین رابطه چنین گفت : پاکستان یک دولت مستقل است و ما تلاش میکنیم با دولت پاکستان در این رابطه جدی صحبت کنیم و بدین وسیله روی آنها تاثیر گزار باشیم .

پاکستان این مشکلات را به خوبی میداند و دراین زمینه طوریکه اطلاع دارید فعال میباشد و ازطرفی اماده است با ما دراین زمینه مذاکره نماید ما هم  ذریعه کلاس های آموزشی و سیمینارها  خصوصا بالای شخصیت های با نفوذ که درمناطق خود حایزاهمیت میباشند وهمچنین درمدرسه ها میتوانیم تاثیر گزار باشیم و ازطرفی  آنها نیز مشکلات اقتصادی دارند که ما دراین زمینه با ایشان همکاری داریم .

تمام اعضای کابینه و نمایند گان پارلمان به علت مهم بودن بحث امروز پارلمان درجلسه حضور داشتند و اکثریت  اعضای پارلمان از طرح پیشنهادی دولت در قبال افغانستان حمایت نمودند .

 فقط حزب چپ ها که مخالفت خود را با این طرح آلمان درمورد افغانستان ابراز نموده خروج فوری نیروهای آلمانی را از افغانستان در خواست نمودند .

آقای گیدووستر وله وزیر خارجه آلمان برای اولین بار ازحضور نیروهای آلمانی درافغانستان نه تنها برای امنیت و بازسازی بلکه برای مبارزه مسلحانه علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن گفت .