افغان موج   

گردهمائی اعتراضى در برابر پارلمان ايالت نيو ساوت ولز- استراليا

درپی اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران، فراخوانی از طرف تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- كومله واحد استراليا، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا، اتحادیه کارگری CFMEU و فعالین سیاسی منفرد مبنی بر برپائی تجمعی اعتراضی در روز پنجشنبه 13 ماه می و همزمان با اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان صادر کرد. از دل این فراخوان کمیته ای به نام " کمیته موقت علیه اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی در ایران " تشکیل و روند چگونگی برنامه را به عهده گرفت. فراخوان این حرکت اعتراضی در سطح وسیعی به‌ کلیه‌ احزاب و نیروهای چپ و کمونیست و نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه ایرانی و عراقی و استرالیائی، افراد سیاسی منفرد، اتحادیه‌ های کارگری، اتحادیه‌ معلمان، پارلمان ایالت نیو ساوت ولز، رادیو صدای نو و رادیو ٢٠٠٠ اف ام بزبان فارسی و کردی و همچنین به دوستداران جنبش انقلابی کردستان رسانده‌ شد.

روز پنجشنبه‌ ١٣ ماه‌ مه‌ ساعت ٤ بعدازظهر در مقابل پارلمان ایالت نیو ساوت ولز آکسیون و تظاهرات ایستاده ای‌ آغاز که‌ دهه ها نفر از فعالین سیاسی و مردم آزادیخواه‌ در آن شرکت نمودند. حضور فعالین و پیشمرگان قدیمی و مبارزدر جنبش انقلابی کردستان، زندانیان سیاسی سابق که‌ سالهای متوالی از عمر گرانبهايشان در سیاه‌ چالها‌ی رژیم مستبد دینی ایران فرسوده شده، توانسته‌ بودند از اعدامهای گسترده‌ دهه 1360 به سلامت و سربلندى گذر كنند و نیز کلیه‌ فعالین سیاسی چپ و سوسیالیست و نیروهای دمکراتیک و منفرد، صحنه‌ برگزاری محل آکسیون را با دردست داشتن پلاکارد، پوستر، باندرول و شعارهائی بزبان انگلیسی و فارسی مزین و توجه‌ صدها نفر از عابرین پیاده‌ را بخود جلب نمودند. فعالین سیاسی احزاب و نیروهای چپ و کمونیست ایرانی، استرالیائی، عراقی، نیروهای دموکرات و آزدایخواه و کمیته‌ برگزاری مراسم صدها ها نسخه‌ از اطلاعیه ‌خود را در خصوص محکوم نمودن رژیم ایران مبنی بر اعدام ٥ نفر از زندانیان سیاسی را در بین عابرین پیاده‌ و شرکت کنندگان در مراسم پخش نمودند.

رأس ساعت ٤ مجری برنامه‌ با اعلام خوش آمدگوئی به‌ حضار و تشکر از اینکه‌ به‌ اعتراض علیه‌ رژیم اسلامی ایران پیوسته‌ اند، توضیحاتی در مورد برپائی این آکسیون و لیست برنامه‌ را بزبان انگلیسی اعلام نمود. از سوی نمایندگان چندین اتحادیه‌ و احزاب سیاسی منجمله‌ : سیلویا هال (Silvia Hale) نماینده‌ حزب سبزها و عضو پارلمان ایالت نیو ساوت ولز، جان گادی (John Gaudi ) عضو مدیریت اتحادیه‌ آموزگاران نیو ساوت ولز، سوزان پرایس (Suzan Price) عضو هیئت مدیریه‌ اتحادیه‌ آموزش عالی نیو ساوت ولز، مال تولك (Mal Tollach) معاون دبیر ایالتی اتحادیه‌ کارگران معادن و ساختمانی و جنگلبانی و انرژی CFMEU، پیپ هینمن (Pip Tinman) از سوی ائتلاف سوسیالیست آلاینس، سخنرانی شد که‌ کلا ضمن محکوم نمودن رژیم ایران، خواستار پایان دادن به اعدام فعالین سیاسی و کارگری، ارسال نامه‌ های اعتراضی به‌ ایران و سفارت رژیم شدند.

خانم سيلويا هال از حزب سبزها، كه بارها در مراسم مختلف اعتراضى ايرانيان و در پشتيبانى از آنان شركت داشته، با اطلاعات بسيار زيادى كه از جنبش آزاديخواهى مردم دارد، به ستايش اين جنبش پرداخت و حاكمان ايران را بخاط 30 سال فقر و بدبختى و شكنجه و اعدام فرزندان مردم، محكوم كرد. خانم هيمين نيز با توجه به همبستگى جهانى مبارزين چپ از اين جنبش اعتراضى، حاضرين را به شركت هر بيشتر در اين گونه اعتراضات تشويق كرد. خانم سوزان پرايس با توجه به موقعيت شغلى و همچنين فعاليت گسترده و پرشورش در اغلب تجمع هاى اعتراضى، فرزاد كمانگر را همكار خود خواند كه به همراه ديگر جانباختگان، بى رحمانه و ناعادلانه به جوخه هاى مرگ سپرده شدند. آقاى جان گودى كه بسيار از تجمع ايرانيان آزاديخواه در اعتراض به اعدام ها به وجد آمده بود، پيگيرى گسترده و همواره اتحاديه آموزگاران از همكار خودشان فرزاد كمانگر را يادآورى كرد و خواستار آزادى تمامى زندانيان سياسى شد. رفيق مال تالك از اتحاديه كارگرى  CFMU كه يكى از فعالترين اتحاديه هاى كارگرى در سراسر استراليا است، با يادآورى اين كه فرزاد كمانگر عضو اتحاديه معلمان كردستان و عضوى از جامعه جهانى جنبش اتحاديه هاست. ضربه به يك عضو را ضربه به همه اتحاديه ها دانسته و خواستاد اتحاد و همبستگى هر چه بيشتر كارگران و فعالين سياسى در محكوميت رژيم جمهورى اسلامى گرديد. سخنرانان با تشویق حاضرین در محل روبرو شدند.

صبح روز پنجشنبه‌ در تماس با کمیته‌ برگزاری مراسم از سوی نماینده‌ حزب سبز در پارلمان ایالتی  آقای جان کی  اعلام داشت که‌ شورای قانونگذاری پارلمان به‌ اتفاق آراء اعدام فرزاد کمانگر معلم ایرانی و فعال حقوق اتحادیه‌ ای و سایر اعدام شدگان را  همچنین آزار، زندان و اعدام مسئولان اتحادیه‌ های صنفی و بدرفتاری با خانواده‌های آ‌نها را که‌ بطور فزاینده‌ عمومی و همه‌ گیر شده‌ است را محکوم نموده‌. همچنین مجلس سنای ایالت نیو ساوت ولز به‌ اتفاق آراء قطعنامه‌ ای را که‌ حزب سبز خواستار آزادی فوری همه‌ اعضای اتحادیه‌ های کارگری و دیگر زندانیان سیاسی شده‌ بودند را محکوم و خواستار پایان دادن به‌ بدرفتاری و آزار و اذیت خانواده‌ های آنان شد. از رئیس شورای قانونگذاری خواسته‌ شده‌ که‌ این قطعنامه‌ را برای سفیرایران و ر‌هبر جمهوری اسلامی ارسال کند همچنین خواستار بازسازی حقوق کارگران ایرانی بر اساس استانداردهای پذیرفته‌ شده‌ بین المللی برای سازماندهی اتحادیه‌ های کارگری میباشد. در زمان برگزاری مراسم تعدادی از نمایندگان پارلمان ایالتی به نزد معترضین آمده و متن لایحه و نامه رسمی پارلمان را تسلیم رفیقى از اعضاى شركت كننده در مراسم  کردند.

از سوی رفیق رشید امین زاده يكى از اعضاى كميته برگذارى، متن قطعنامه‌ تجمع اعتراضی علیه‌ اعدام و سرکوب در ایران قرائت که‌ درچند بند این قطعنامه‌ آمده‌ است : اعدام ٥ فعال سیاسی را قویا محکوم و از اعتصاب سراسری در کردستان پشتیبانی و خواهان لغو فوری احکام اعدام و لغو قانون اعدام، آزادی کلیه‌ زندانیان سیاسی و فعالین کارگری، محاکمه‌ سران جمهورى اسلامى ايران در یک دادگاه‌ بین المللی بجرم جنایت علیه‌ بشریت، ارسال نامه‌ های اعتراضی از سوی کلیه‌ نهادهای‌ حقوق بشر و اتحادیه‌ های کارگری و دولتها به‌ رهبران رژيم اسلامی ایران و تصویب یک طرح پارلمانی در پارلمانهای ایالتی و فدرال در محکومیت اعدامهای اخیر و قانون اعدام در ایران شد.

در پایان، شرکت کنندگان با تشویق مکرر بندهای این قطعنامه‌ را مورد تائید قرار دادند.  در فواصل برنامه‌ مکررا شعار مرگ بر حكومت جمهوری اسلامی ایران بگوش مى رسيد. در پایان مراسم ضمن تشکر مجدد از حاضرین و پارلمان ایالت نیوسالت ولز بخاطر اقدام سریع مبنی بر محکوم نمودن رژیم اسلامی و فرستادن نامه‌ اعتراضی به‌ سفارت رژیم ایران و خامنه ای، درمیان کف زدنها‌ی مکرر، مراسم خاتمه‌ یافت. بخشی از شعارهای مراسم بدین قرار بود

اعدام و شکنجه را متوقف کنید

مرگ بر جمهوری اسلامی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

جمهوری اسلامی ننگت باد، مرگت باد

"کمیته‌ موقت علیه‌ اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی در ایران "