افغان موج   

تبصره

فیلتر
زن زن است (تأملی به زن‌نامه کتاب یعقوب یسنا) 15 اسد 1402 302
پارادوکس در روایت تروریزم؛ امریکا با طالبان چه بازی انجام می دهند؟ 12 اسد 1402 258
از اندیش‌گاه خردورزی، ( من بیش از این نه می‌دانم ) 02 اسد 1402 153
من کَندوی اسرار هستم که خودکارم. من را مدیریت نه کنید.‌ 29 سرطان 1402 284
توصیه‌ی یک افغانستانی عادی به زلنسکی: 25 سرطان 1402 173
داستان من و یاد های من 25 سرطان 1402 235
ما، بید لرزان نیستیم : 21 سرطان 1402 187
به نام کارشناس، جامعه را به بی‌راهه نه بریم. غرب لعنتی! 19 سرطان 1402 233
کاش همه قلم به دستان مانند آقای هیکل فعال باشند 14 سرطان 1402 164
بیانیه‌ی اساسی اعلامِ حضورِ حزب دموکراتیک “مادرِ” خلق افغانستان. 12 سرطان 1402 288
مصاحبه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهوری بلاروس با استوان خبرنگار تلویزیون بی بی سی! 12 سرطان 1402 169
پروپاگاندا چی‌ست؟ 07 سرطان 1402 316
پرونده ی نا پدید” یا آتشکده ی پدیدار فرهنگ ادب و نگارش 06 سرطان 1402 180
از دریچه‌ی مکتب خرداِنگاری‌: 03 سرطان 1402 226
جنگ داعش و طالبان؛ اصل قضیه از چه قرار است؟ 29 جوزا 1402 257
چرا،‌ ما هرگز،‌ ما نه می‌شویم؟ 29 جوزا 1402 186
به بهانۀ حق آبه! 28 جوزا 1402 306
شکست هفتاد طرفه‌ی آمریکا و غرب و ناتو، از سوریه تا اوکرایین 24 جوزا 1402 229
رکورد دوستم پادشاه ساز شکستانده شد. 22 جوزا 1402 303
هیبت الله خیالی، رهبرنام نهاد طالبان 22 جوزا 1402 220
ادریس رحمانی، جاسوس زبردست آمریکا مورد کهنه‌یی را با پرداخت های جدیدتر افشا کرده است 15 جوزا 1402 289
پیروزی اردوغان، استحکام پایه های اقتدار گرایی در عصر لیبرال 08 جوزا 1402 267
چرا،‌ فلسفه‌ی، (من، نه می‌دانم)؟ 02 جوزا 1402 281
بازی زیرکانه ایران و طالبان در مسله آب 01 جوزا 1402 248
فانوســـــی در "خانه زنان شـــــــرق" 30 ثور 1402 212
جنگِ آبِ ایران در راه است. مگر، نه با طالب، بل با مهاجران افغانستان در ایران. 28 ثور 1402 182
سیری برمصاحبه ی آقای رزاق مأمون با جناب صبور الله سیاسنگ 25 ثور 1402 183
چرا طالبان نمی توانند در تعهد شان نسبت به دشمنان چین، صادق بمانند؟ 25 ثور 1402 270
پرونده‌ی پیدای سیاسنگ و: دیدِ‌ دیگری از محمدعثمان نجیب 24 ثور 1402 320
آمریکا پوتین را دستِ کم گرفته بود. سوزاندنِ اوکرایین آن‌گونه شد که گفته بودیم. 19 ثور 1402 140
بخشِ جدیدی از بررسی کتاب پرونده‌ی ناپدید. 19 ثور 1402 149
طاهر بدخشی مکتبِ هویت‌شناسی/تاجیک‌شناسی‌است. 15 ثور 1402 175
آتش خشم روسیه فوران می‌کند. 15 ثور 1402 204
نگاهی به احادیثِ مشکل‌زا وراویانِ متهمِ صحیح البخاری! 12 ثور 1402 242
جنگ و جهاد در افغانستان و کتمان حقایق 11 ثور 1402 158
سیاست زده های چپ در تیررس داود هراسی، آن سلطان خودنِگر وخود‌محور. 11 ثور 1402 206
بررسی استراتیژی ظهور و حضور داعش در افغانستان 11 ثور 1402 223
هیاهوی بسیار برای هیچ 11 ثور 1402 161
آپارتاید جنسیتی طالبان را با جریان به رسمیت شناختن تشویق نکنید 10 ثور 1402 157
فداکاری های احمدِمسعود ‌و یارانش و اندراب های قهرمان را فراموش نه کنیم. 07 ثور 1402 161
سعودی ها دیگر از امریکا نمیترسند 04 ثور 1402 165
برگشت زنان پای چوبه‌ی قالین‌بافی؛ «ما حمالی بیش نیستیم. 30 حمل 1402 230
زبان فارسی و یخن پاره‌ کردن های دیرینه و حالینه‌ی میان خودی فارسی‌گویان 28 حمل 1402 203
تاملی در گستره چگونگی فراز و فرود عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 28 حمل 1402 208
رهبرانِ اروپا و سردرگمی های تصمیم‌گیری! ماکرون طیاره فروش خوب بود ولی سیاست‌دان خوب نه. 22 حمل 1402 241
پوتین برای افغانستان چه در سر دارد؟ 20 حمل 1402 218
پَرهای برنده، چون خانه های کاغذی می افتند

 17 حمل 1402 246
بادهای‌ ویران‌گر و سوزانِ جنوب را فقط با مقاومت و قربانی مهار کنیم. 14 حمل 1402 415
آقای مشعل! شما فقط وطن‌ فروشی وجاسوسی را بلدید و بس. 13 حمل 1402 223
بازگفتار از شکنجه هایی که مو در بدن تان راست می‌کنند. 07 حمل 1402 197