افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

ایمان

تمام عمر از دین اش زند لاف

سخن گوید برایت روشن و صاف

ولی در آخرش  بینی  همیشه

او را ایمان بود پائینتر از ناف

خنده

بساط خنده را بر چیده شیطان

فغان و ناله  را  آورده  آسان

ندانم تا کجا این فتنه راهیست!

برای مرگ و میر نسل انسان

وای

عصا از کور ها دزدیده اند وای

نبود  و بود ما  دزدیده  اند وای

به  نام  مذهب و  قوم  و قبیله

زحلقوم ام صدا دزدیده اند وای

حسن زبان

برادر با  برادر جنگ  دارد
یکی راکت یکی تفنگ دارد
خوشا حسن زبان ما که گوید
دلم از آنچه گفتی ننگ دارد

 چور زمین

 زمین  و آسمان را  چور کردند

ز بلبل  آشیان  را  چور  کردند

درین  مُلک پُر از  دزدان  لایق

ز گوشتم استخوان را چور کردند

 

نعمت الله ترکانی