افغان موج   

تاریخ انتشار: 01.09.2021!

ضمن عرض تسلیت به عزیزان افغانستانی به مناسبت ظهور طالبان... نکاتی تجربی را یادآوری میکنم.

در1357 ایران همین تجربه را داشت. به روحانییت اعتماد داشت. تفاوت جامعه امروز افغانستان با ایران1357 همین است. ما و جامعه ما مثل گوسفند به روحانییت اعتماد کرد و فکر میکردیم نفت مفت میاورند سر سفره... بعد فهمیدیم گلوله مفتی هم نمیدهند. حالا جامعه افغانستان به طالبان کم محلی میکند مثبت است و بهتر از استقبال میلیونی از خمینی... ولی کافی نیست

.

جامعه ایران هم مثل همین حالای شما شش ماه قبلش نمیدانست قرار است چه شود حتی کاخ سفید به نظام سلطنتی سابق ایران میگفت جزیره ثبات و بهترین دوست در خاورمیانه...

اما در1357 در کمال ناباوری کاخ سفید چنان فرش سرخ را از زیر پای همایونی کشید و انداخت زیر پای روحانییت که خودشان هم باورشان نمیشد اینقدر جامعه ایران عقب مانده و اسکول است که به راحتی این دگردیسی ضد انسانی را قبول کند.

روحانییت شیعه ایران هم ابتدا خیلی حرف زد ار آزادی زن و آزادی موسیقی و آزادی... اما چند ماه بعد شروع کردند به تصویب قوانین شریعت اسلامی و همه امورات طبیعی زندگی را یا ممنوع کردند و یا محدود به نام خدا و دین... مثل همین حالای افغانستان.

شاید به یاد آورید که خمینی آمد بهشت زهرا و گفت سلطنت قبرستانها را آباد کرد حالا اسلام کاری میکند که دیگر کسی نمیرد...

در دهه1360 شبی200 نفر مخالف را اعدام میکردند. حالا50 سال از آن روزگار گذشته است و مخالفی در ایران نمانده... ولی روزی1000 نفر فقط از کرونا میمیرد!

شورای نگهبان ، خبرگان ، شورای اسلامی... و به مدت نیم قرن با همین پرچم دین و خدا و رسول ، چنان چوبی به کون ملت ایران کردند که تا200 سال جایش خواهد ماند.

حرفهای من را عزیزان افغانستانی جدی بگیرند هرچه زمان بگذرد کارتان سختر میشود. هنوز هواپیماهای غربی در حال خروج هستند که قوانین دینی توسط افرادی خلق میشود که سواد خواندن نوشتن هم به زور دارند، و فکر میکنند هنوز دوران شتر و جامعه1400 پیش است. حتی در همین ابتدا پیام داده اند به زبان پشتون که تاجیکها و هزاره ها و فارسی زبانها را پوست سرشان را میکنیم...

 

رئیس بانک مرکزی افغانستان یک ملای بی سواد شد. در سابقه حاج محمد ادریس آمده که وی خواندن و نوشتن پشتون را بلد است و پولهای خلیفه قبلی«ملأ اختر منصور» را برایش پنهان و نگهداری کرده است.

ملامحمد فاضل وزیر دفاع...

ملا خیر الله خواه وزیر کشور...

ملا عبدالحق وثیق نایب وزیر اطلاعات...

ملا نورالله نوری وزیر مخابرات...

رهبر طالبان که کل سوادش خلاصه شده در تفنگ و آفتابه...

 

در ایران اسلامی هم تفاوتی نیست.

 

محمد اسلامی بدون«سوابق و سواد هستهای» رئیس سازمان انرژی اتمی حکومت اسلامی ایران شد...

محسن رضایی دلقک نظام مشاور اقتصادی رئیسی شد...

خود رئیسی سابقه ایی جز اعدام و طناب دار ندارد...

جواد تاجیک یک مداح لومپن بی سواد معاون فرهنگی اجتماعی شهردار زاکانی شد...

رهبر حکومت ایران هم سواد رهبری جامعه80 میلیونی قرن21 را ندارد...

 

کلا رسیدن بی سوادها به حاکمییت سیاسی در خاورمیانه استراتژی قرن21 کاخ سفید است. ما فکر میکردیم سیاست جهانی کاخ سفید در قرن21 ، با سوادها را کردیت خواهد داد ، ولی اشتباه میکردیم.

 

جنگ ویتنام ، جنگ سرد ، سقوط شاه ایران در سال1979، خروج آمریکا از لبنان درسال1948، خروج آمریکا از سومالی در سال1994 ، اشغال عراق توسط ایالات متحده و مثلا خروجش... هیچ قدمی در سیاستهای آمریکا به کاخ سفید ضربه ای نزد. این رویدادها پیامدهای منفی جدی برای مردم و جوامع به دنبال دارد اما کاخ سفید ککش هم نمیگزد. درد و زخم انفجارهای سیاسی تا سالها با مردم و در انسانها باقی میماند.

 

ضمن همدردی عمیق با مردم افغانستان... بدانید و آگاه باشید که جامعه افغانستان نه اولین هستند و نه آخرین! فقط از تجربیات دیگران غافل نباشید.

 

احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت افغان مستقر در ولایت پنجشیر گفت، در صورتی فعالیتش را متوقف و از سیاست کنارهگیری میکند که طالبان دولت فراگیر تشکیل دهند و آزادی و برابری بین شهروندان را تضمین کنند.

 

سخنگوی طالبان هم گفت حالت خوبه ؟ اگه دولت فراگیر چیز خوبی بود برادران شیعه ما در ایران در ۱۳۵۷ کرده بودند ، ولی وقتی همه را قتل عام کردند یعنی فراگیری چیز خوبی نیست. تو فکر کردی ما مثل دورانی ها اسکولیم ؟ خدا خواسته امریکا هم با ما باشه بدبخت، مثل ۱۳۵۷ در ایران...

 

 

01.09.2021

 

اسماعیل هوشیار