افغان موج   

پشتون در هر صورت صاحبِ‌امتیاز و اول است هم خاین های‌ شان و هم تنبل‌های شان.

صلحِ باعزت چی شد؟

خائنین چنین می‌گفتند: اگر کشته هم شویم یک قدم از دست‌آوردهای خود عقب نه‌می‌نشینیم.

طنزگونه‌ی سیاسی اجتماعی.

نوشته‌یمحمد عثمان نجیب

این بود شعارهای شان و عمل‌کردهای شان:

یک قدم از دست آورد‌های بیست سال اخیر عقب نه می‌نشینیم. آریاناسعید تولید کرده می‌رویم

آریاناسعید باز خودش می‌فهمه که چی‌کار و چی‌رقم کار کنه…

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم. سیتا‌قاسمی تولید می‌کنیم یادش میتیم که اول گریانک‌ها کنه باز طوفانک‌ها کنه باز دگه میفامه که چی‌گک‌ها کنه.

یک قدم از دست آورده‌ای خود عقب نه‌می‌نشینیم.‌ آزادی را چنان تجلیل می‌کنیم که نه عُرف می‌شناسیم و نه عادت و نه هم ادب

…به پسرانِ‌ ما حق می‌دهیم تا در مکاتب با سلاح‌ها و بادی‌گارد های شان داخل شوند…حتا حق دارند…استادان شان را به مرمی بزنند…چون ما پسرِ جنرال‌شریف هستیم و‌ خواهر زاده‌های جنرال شاه‌آقای‌حیدری هستیم اگر چی مامای‌ما حالا خدا‌ بیامرز شده.

یک قدم از دست آورد‌های خود عقب نه می‌نشینیم… پسران خود را حق می‌دهیم که دختران مردم را آزار بدهند و اذیت نموده و حتا تجاوز‌گروهی کنند… و به‌خاطر دختر خود سرمایه‌‌ی ملی را تاراج

می‌کنیم و‌ بای‌گانی افغانستان‌ فیلم را به ارگ انتقال می‌دهیم چون پشتون و پدر دختر رئیس‌جمهور غنی هستیم.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم…دختران و زنان خودِمان را در خانه‌ها کوته‌قفلی می‌کنیم تا کار نه‌کنند و درس نه‌خوانند… زنان و دختران مردم را بی‌شرمانه اذیت می‌کنیم که در

هیچ‌جا راحت نه‌باشند چون پشتون هستیم و غنی ‌و کرزی و فضلی و محب ناموس نه داشتند.

ار دست آوردهای خود یک قدم عقب نه‌می‌نشینیم…پرینا را می‌آوریم و در یک ساعت برایش یک لک دالر می‌دهیم…چون پول مردم بی‌چاره پیش ما و شریک ما پشتون است.

یک قدم از دست‌ آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم. کسی و کسانی را شبان‌گاه با بلدوزر زنده زیرخاک می‌کنیم که چرا زمین‌های شان را برای توسعه‌ی عینو‌مینه در کندهار نه می‌دهند و مانع ساختن شهرک‌های ما در هرجای می‌شوند چون برادران کرزی خاین و پشتون هستیم.

از دست آوردهای خود یک قدم عقب نه می‌نشینم و تمام ادارات را به جای‌گاه های فساد اخلاقی مبدل می‌کنیم… برای ما چی که دختر کسی، زن کسی و فامیل کسی بدنام شد.‌چون فضلی هستیم، محب هستیم،‌ اتمر هستیم.‌

از دست آوردهای خود یک قدم عقب نه می‌نشینیم‌ و رابطه را بر ضابطه ترجیح می‌دهیم… دنبال نتیجه هم نیستیم و در قصه‌ی نقص و ضررش هم نیستیم. یک آدم دیوانه‌ و جانی و‌ قاتل و به نام

ملاتره‌‌خیل و فامیل شان را به وکالت ‌و سناتوری رساندیم چون پشتون کوچی بود و حتا هویت خود را تغییر داد چون کرزی بی‌وجدان را می‌‌شناخت. یک قدم از دست‌آوردهای خود عقب نه‌می‌نشینیم از اخترِ لُچک در مزار و پسر او که دزد، رهزن و قطاع‌الطریق و اختطاف‌چی را تبرئه می‌کنیم‌‌ چون پشتون هستیم اما یک وزیر دولتی را به اتهام‌های ناحق به‌خاطر هزاره‌ بودن و غیرِ پشتون بودن بدنام ‌و محکوم می‌کنیم چون در رأس قدرت هستیم.

از دست آورد‌های خود دفاع می‌کنیم…حتا باید علم و دانش آموختن برای پشتون سهمیه‌بندی شود…بد کرده کسی که شب و‌ روز درس‌خوانده نفرهای مام اگر عقل نه دارند اما حق‌دارند حتا به‌جای اول نمری دانش‌گاه مطابق سهمیه بروند. یا علی‌زایی را در هرات حمایت می‌کنیم تا هر جنایتی که می‌خواهد انجام بدهد چون پشتونِ ماست.

یک قدم از دست آورد‌های خود عقب نه می‌نشینیم. ما ده تعداد محبوسین و زندانی‌های بگرام و‌ گوانتامو زیادی می‌خواهیم… که باید از کُلِ مردم اونجه بندی باشند…بلای ما ده پس شان که

گناه‌کارانند یا بی‌گناهان… اِی خو ‌عدالت عمری نیست که زندان‌ها از یک قوم دَک باشد و قوم‌های دیگر بیرون.‌ دلِ‌شان که گناه دارند یا نه‌دارند دلِ‌شان که تروریست هستند یا نیستند اما باید مثل اکثریت تروریست‌های قبیله‌یی بندی باشند. یک قدم از دست‌آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم برای ممتاز و باند او اجازه‌ی هرنوع خیانت را می‌دهیم چون ما سیاف هستیم و او برادزاده‌ی ما و پشتون زبردست شیخِ پغمان است. یک قدم از دست‌آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم

یک قدم از دست آورد‌های خود عقب نه می‌نشینیم…چرا؟ جاسوس شدیم که صلاحیت نه‌داشته باشیم… یک‌سناتور چرک و انتصابی از یک قوم خاص اما مسلمیار شخصاً جاسوس ‌و بی ناموس هستیم… در بین قومِ خود جای نه‌داریم اگر در انتخابات شرکت کنیم…مردم مثل سگ از خود شان دور ما می‌کنند …ما باید تا آخر عمر رئیس انتصابی سنا باشیم…چون مسلمیار هستیم و خواصی هستیم.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نشینی نه‌می‌کنیم… ما اکثریت هستیم برادر کلان هستیم ده بین برادر کلانی هم باز خود ما کلان هستیم مقصد نفع خود ما و دو سه تا رفیق ما بٰجُل باز ما و اولاد های خود ما آرام باشند …ما ره به دگه بیادرای بی‌چاره و عاجز ما چی غرض…به همو خاطر گاوهای ‌و گوسفند ‌و همه چهارپایانِ خوده دَه جمع آدم حساب کدیم که تعداد پشتون زیاد شوه. دنیا هم به سازِ ما می‌رقصه چون از پدر پدر جاسوس و اجنت هستیم. قرآنی ره که خدا فرستاده وسیله قرار میتیم و دُوکه‌بازی می‌‌کنیم باز پشت گناه و ثوابش نه‌می‌گردیم چون پشتون هستیم و حضرات و مجددی‌ها به امر باداران شان یعنی انگلیس کتی ما کمک می‌کنن و عیارهای شمال ره مثل امیرحیبیب‌الله خادم دین رسول‌الله چنواری می‌کنیم. اما گلب‌الدین حکمت‌یار و جمعه‌خان همدرد را که جنایت‌کاران قرن و وطن فروشان اند به دلیل پشتون بودن قهرمان می‌شماریم.

یک قدم از دست آورد‌های خود عقب نه می نشینیم….دل هر کس که خوش اس یا خفه ..،فاروق جان مکتب‌های خیالی ساخته…خوب کده …راستش از چشم او آدم مام می‌ترسیم…یک دفعه مرز دیورنده قبول کدیم…چند روپیه‌گک خرچی هم گرفتیم…مچم از کجا بوی کشید… چون هم‌کاسی ما کلانای جاسوسی هستن وخت رسوا ساخت… پدر چند میلیون دالرک لعنت که ما گرفتیم … همو ره فاروق نامرد نماند که ده جان ما اثر کند…گفت یک چال به خود نگاه‌ کده…راستش ترسیدیم که او چال چی باشه…هر چی که فاروق وردک گفت قبول کدیم …صد جای مقررش کدیم…

یک قدم از دست آورد های ما عقب نه می نشینیم. چون تخلص‌ما دانش است و خود ما بسیار بی دانش …هر صبح و شام با فخر و افتخار راه‌ها را مسدود می‌کنند ‌منی تازه به دوران رسیده از سرک های خلوت عبور و مرور می‌کنم… هرترافیک و سرباز بی‌چاره ره که قانونه تطبیق کرد لت‌و‌کوب می‌کنم و دهن و پوزش ره با دندان هایش یکی می‌کنم… بازپرس گری وجود ندارد… چون قانون‌پوه هم استم …خدا هم ده آخرت حسابی می‌کنه حاضرت خُو از ما باشه.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم.‌ چون از حدود ۴۵۰نفر نماینده‌ی‌ مجلس و‌ سناتور سال‌ها فقط ده تا پانزده نفر آدم و پاک بودند متباقی از عبدو تا سدو و از یون تا ملا‌ لیونۍ و از قانونی تا ابراهیمی و از لالۍ تا همایون از اصولی تا فراری از شکریه تا فوزیه همه و همه دزدان و سلاخان گوشتِ ملت اند.

یک قدم از دست‌آوردهای خود عقب‌نشینی نه می‌کنیم. چون همه قراردادهای وزارت‌خانه‌ها، همه کرسی های دولتی و دپلوماتیک، ارضی مفیده مثل شیرپور به خانه‌واده‌های بسته‌گان ریاست دولت، مجلسین رسیده است. و به‌عنوان رشوتِ رسمی اداری حتا در زیباترین ارتفاع تپه‌های وزیرمحمداکبر خان به آقای‌ثابت یک ویلا اعمار کردند.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم … چون آقای ثابتِ‌سرسفید در دفتر خود مستند توسط یکی از رؤسای باوجدان حین تجاوز عملی بالای یک مهربانو ناگزیر به فرار هم‌ساعته از ‌وظیفه و بعد از کشور خارج شد.

یک قدم از دست‌ آوردهای خود عقب نه‌می‌نشینیم. چون دگروال صاحب بخش صحی قوای‌هوایی به طورمستند حین‌تجاوز به یک بانوی بی‌چاره گیر آمد و به‌دلیل ارتباط‌داشتن زبانی قبیله کسی او را چیزی نه‌گفت.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه‌می‌رویم. چون آقای محمد‌آصف صدیقی بی‌ناموس و معاون دوم مجلسِ‌سنا قومای غنی خاین فراری هم‌سر نکاح شده‌ی یک مسلمان را مورد تجاوز قرارداد و شیرازه‌ی یک خانه‌واده را شکست. چون از ولایت رئیسِ‌جمهور بود…کسی زورش نه رسید اما از لوگر بود…

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه‌می‌نشینیم.‌ چون افتخار قایم‌کردن‌ریکارد برنده شدن تجاوز گسترده‌ی استادان بالای شاگردان در زادگاه رئیس جمهور را داریم.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه می‌نشینیم. چون از برکت بی‌توجهی ما مردم در هرات و چندین ولایت دیگر به شمول نیروهای قهرمان قوای مسلح نادانسته گوشت‌سگ و خَر خورانده شدند و پس از افشا شدن هم کسی مجازات نه شد. و در ارگ هفده رقم گوشت خوراک غنی‌گک بوده…

یک قدم‌ از دست آورد های خود عقب نه‌می‌نشینیم. چون فحشا را قانون ‌و گناه را افتخار دانستیم برخی های ما حتا تا جایی پیش رفتیم که دختران و پسران ما در برنامه های تلویزیون ها بدتر از کرکتر های فیلم های نیمه برهنه ظاهر شدند و به آن ها افتخار کردیم.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم. چون صد ها انسان به نام مرگ کروناویروس شهید ‌و اجزای وجود شان به خارج صادر شد.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه‌می‌نشینیم. چون مانند نعمت‌الله شهرانی رئیس بی‌وجدان تدوین‌قانون‌اساسی داشتیم که از برکت آن به این حال رسیدیم.

یک قدم از دست آوردهای خود عقب نه‌می‌نشینیم. چون همه گرسنه‌ها، دزدها و بی‌ناموس و بی‌سواد ها اما جاسوس های پلید از هتل‌ها و رستورانت‌ها و سگ‌شویی‌های غرب و ناتو مثل سگ‌های‌هار به کشور ما ریختند و گویا دولت تشکیل دادند. و همه هست و بود ملت را به تاراج بردند و خود‌شان‌را سیراب عشرت کردند.

از دست آوردهای مان یک قدم عقب نه‌می‌رویم. چون اجازه دادیم باداران ما آن دزدان عصر مدرنیته از آمریکا و اروپا و انگلیس با تمام امکانات به سرمایه‌های زیرزمینی ما هجوم ببرند و هزارها پرواز مخفی انتقالاتی را انجام دهند.

خلاصه و خالصه از دست ‌آوردهای‌مان عقب‌نشینی نه می‌کنیم. که غروری برابر مغز یک طفل هم نداریم توسط گلاب منگل دهنه‌‌ی غوری را دشمنان ملت و هم قبیله‌های پشتون خود سپردیم و قدرت ‌و مکنت و جلال وطن را برای پاکستان و خیبر پشتون‌خواه واگذار شدیم چون پشتون هستیم دنبال آن نیستیم که کسی از ما پرسان می‌کند ‌و به همین دلیل بود که هم توهین ترامپ را در بگرام قبول‌ کردیم و هم ملت را جوخه جوخه به کشتارگاه طالبان فرستادیم چون پشتون ماستند ‌و حق‌دارند مطابق حرفه‌ی آدم‌کُشی شان مردم را به رگبار ببندند. دو یا سه فی‌صد پشتون هوشیار و آگاه و مدنی ‌و عالم که داریم پیش ما بی ارزش‌ها از پارسی‌زبانان اند.

دیگر دلایل را تو‌ بنویس هم‌وطن دردمند…

 

Sent from my iPad