افغان موج   

گذرگاه با محمد‌عثمان نجیب

برنامه‌‌ی ۱۰گفتاری:

جنگ کبیر میهنی دفاع مقدس چیست؟ ۵۰میلیون کشته در جنگ جهانی دوم.

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1357130681459446/

 برنامه‌ی ۱۱-

 روایات زنده‌گی من.

 مقدمه. استادانِ گرامی من: حضرت سیاست، کاشف. رضایی. 

شادروان‌ها کارمل و مادر اناهیتا.

 

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1357193854786462/

برنامه‌ی ۱۲ستون پنجم؟ دکتر نجیب، کرزی، غنی، عبدالله‌، غرب‌آمده‌ها، گلبدین، طالب. خودسوزی از فقر.

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1357444048094776/

 

برنامه‌ی ۱۳-

 شهدای امروز و تسلیت به ملت. ملاظاهر داعی, ملامجیب, ملا انصاری و ملاځلاند تروریست‌های فیشنی ‌و شهرنشین. آقای فقیر ودان کیست؟

 

 https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1358174974688350/

 

برنامه‌ی ۱۴

بسیج ملی یا تجزیه‌ی اجباری دو گزینه‌ی نهایی فرا راه ملتِ افغانستان

 

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1358501274655720/

 

برنامه‌‌ی ۱۵-

روحانیت چیست؟ بخشِ دومِ داستان‌های روحانی. 

تجارت بالای نام یوسف ع. سینوهه پزشک فرعون، نسل کُشی توسط طالب.

 

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1359007494605098/

 

 

برنامه‌ برنامه‌ی ۱۶و خاص 

 

                                                                    

 فرمان ملاعمر: هزاره را بِکَشید و بکُشيد و زمین‌های شان را بگیرید .

 این وطن از پشتون است

چون پشتون اُمت اصلی پیام‌بر است

  

https://youtu.be/A_YksJ-uc2k

 

تارنماهای آریایی و کابل پرس در سال ۱۳۸۳خورشیدی افشاء کردند.

نسل کُشی امروز حاصلِ برنامه‌های سی‌سال قبلِ پشتون

علیه هزاره است. 

شرم باد به رهبرانِ معامله‌‌گر از هر قومی که باشد.

 

نشانی‌های بای‌گانی:

بای‌گانی تارنمای وزینِ آریایی سال ۱۳۸۵ : آقای کرزی …

 

http://www.ariaye.com/dari3/ejtemai/jawad.html

کابل پرس: سند يکی از جرايم عليه بشريت: فرمان 11 ماده ای ملاعمربرای کوچ اجباری

 

https://www.kabulpress.org/maghala_28jadye1385.htmی ۱۶و خاص 

 

برنامه‌ی ۱۷

صدای آمریکا، خبرگزاری تسنیمِ ایران و بی‌بی‌سی دروغ می‌گویند.  

دوستم هرگز خاین نیست.

                                                                  

 https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1360051271167387/

 

میان برنامه‌ی اولِ  گذرگاه. 

این سخنان گند همه‌ی تروریستان است. چون همه‌ی شان سواد و عقل ندارند.

 

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1360471261125388/

 

میان برنامه‌ی دومِ گذرگاه-

 جوانِ خودِ افغان (پشتون) گفت: 

طالب گوساله‌ی پاکستان است.

رهبران پشتون‌ تروریست اند.

 

https://www.facebook.com/100014875805832/posts/1360472757791905/