افغان موج   

تصویری شاعرانه از اوضاع هرات

دوش گفـــتم به پــیر عقل چــرا

در هـــری اضطراب می بینم

دل هــر فرد را بر آتــش ظـــلم

پخــته همــچون کباب می بینم

جای آســــایش و سلامت و امن

درد و رنـــج و عذاب می بینم

به مرض های روحی و جسمی

مرد و زن را مصـاب می بینم

اختــطاف و ترور و دهشت را

بی حد و بی حســـاب می بینم

بیــــن قوم هـــــزار فرقــه شده

باز هـــــم انشـعــــاب می بینم

عامـــلان فـــــساد را عمـــــلا"

بر هــــدف کامیــــاب می بینم

آتـــش فــتـنــــه و جنایـــــت را

سخـــــت در التــهاب می بینم

هر دم از نو قیــــامـــــتی بر پا

بر سر شیـــخ و شاب می بینم

نفرت و انزجـــــار می نگـــرم

جنبش و اعتـــــصاب می بینم

در نظــــر آنچه می نمـــاید آب

در حــقیقت ســــراب می بینم

ساغـــــر عیــش زورمندان را

خون بجای شـــــراب می بینم

مستقــــر بر اریکه قــــــــدرت

دشـــمــــن انقـــــلاب می بینم

در ادارات پول و واسطــــه را

موجـــــب انتــــصاب می بینم

هر که را صحبت از جـهاد کند

مستحـــــــق عــــتاب می بینم

خونبهــــــای همه شـــهیدان را

نقــــــش بر روی آب می بینم

آنچه را از رســـــانه می شنوم

عمـــــــل نا صــواب می بینم

جای آمـــــوزش شعـــــایر دین

دف و چنـگ و رباب می بینم

خانم نیمــــــه لخـــت می نگرم

دختـــــر بی حجــاب می بینم

وی عجب که به هرقضیه دخیل

دســــــت عالیــجناب می بینم

کرگـــــس لاشخور را ســــاکن

بر مقــــــام عـــــقاب می  بینم

الغرض شهر عـلـم و عرفان را

غرق در منجـــــلاب می بــینم

این وقایـع بگو به بیداری است

یا که امشب به خواب می بینم

گفت: پیمان!من این سوال تو را

بجز این کی جـــواب می بینم

که گراین مکتب است واین ملا

حال طفــــلان خراب می بینم

 

سید فضل احمد " پیمان "

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید