افغان موج   

شعر تورکی اؤزبیکی

 گیل – گیل  ای  ماه  لقا ،  حسنینگه  قربان  اؤلم

حلقهٔ      زلف      پریشانینگه      قربان     اؤلم

چشم   مست   و   لبِ   خندانینگه   قربان    اؤلم

آفتابِ      روی      تابانینگه      قربان      اؤلم

قدِ     شمشاد    و    خرامانینگه    قربان    اؤلم

یار  سنه  قربان  اؤلم

 

ایکی  قاشینگ  قلم و ایکی کؤزینگ چشمهٔ نور

برق اوریب آیینه دیک سینهٔ صافینگ  کؤرینور

ای سینی درد  و فراقینگ مینی  جانیمه حضور

یؤق  نزاکت  ایچینده،  سین  کبی  دُر  دانهٔ  دُر

قدِ      نورستهٔ      لرزانینگه     قربان    اؤلم

یار  سنه  قربان  اؤلم

 

ایکی کؤزینگ روشن  و شهد و شکر شمع  جمال

منِ دل خسته گه رحم اَیله بو گون  کؤنگلیمنی  آل

قیلمه  کؤپ  جبر  و  ستم،  قالمه  دی  هیچ مجال

یا کیلیب باشیمنی کیس، قانیمنی تؤک، جانیمنی آل

من    سنی     خنجرِ    بُرانینگه     قربان   اؤلم

یا  سنه  قربان  اؤلم

 

تیشلرینگ گوهرو، هر بیر سُخنینگ آب حیات

غنچه دیک ایکی لبینگدین توکیلور قند و  نبات

یازور سن، پی  دیوانینگه  یوزمینگ   حسنات

گل یوزینگدین مینگه بیر بوسه بیر اَیله  زکات

مین   سنی   روی   گلستانینگه   قربان   اؤلم

یار  سنه  قربان  اؤلم

 

قؤللرینگ پرچهٔ خورشید، بیلینگ مورچه میان

کویلک ایچره بدنینگ صاف ایرور، آب روان

رحم  ایتیب  گیل  منی آغوشیمه، ای آفت جان

قد و بستینگه تصدق، بو « فضولی» قیله جان

من    سنی    لعل  بدخشانینگه    قربان  اؤلم

من   سنی   چاکِ   گریبانینگه   قربان   اؤلم

یار  سنه  قربان  اؤلم

انتخاب :

دوکتور فیض الله ایماق