افغان موج   
نوشته :اکادمیسن اعظم سیستانی
 
1-برسمیت شناختن «خط دیورند» ،
2-حذف نقش هند در افغانستان،
3-تسلط بر آبهای کنر وکابل و
4-داشتن نقش کلیدی درسیاست خارجی و اقتصادی افغانستان!
عملی کردن چنین خواسته هایی مغایر استقلال وآزادی افغانستان است وافغانستان نمیتواند به دوران قبل ازاستقلال برگردد، و روابط خارجی خود را در اختیار پاکستان بگذارد. پاکستان باید بداند که افغانستان یک کشور مستقل است ومی باید با هر کشوری که منافع او را تامین میکند رابطه تجاری یا فرهنگی وسیاسی برقرارکند.
بنابرین دولت ومردم افغانستان می باید دربرابر این همه فشارهای سیاسی ،نظامی واستخباراتی وتجاوزات علنی وراکت پرانی پاکستان ایستادگی کند و اجازه ندهد تا پاکستان برسیاست خارجی وسیاست اقتصادی کشور کنترول داشته باشد، ولی در مورد خط دیورند،میتواند برای یافتن یک راه حل عادلانه به نفع مردمان هردو طرف این خط با پاکستان مذاکره کند.
پاکستان این نطفۀ استعمارانگلیس اززمان ظهورش در۱۹۴۷ ببعددر مقابل افغانستان وخط دیورند، عین همان پالیسی را بکار می برد که انگلیس در قرن ۱۹ آنرا به مقابل امیرعبدالرحمن خان بکار می برد.
همانگونه که درقرن۱۹ انگلیس نزدیکی روسیه را با مرزهای افغانستان خطری برای هندوستان می پنداشت، اکنون هم روابط حسنۀ کشور مقتدر هند با افغانستان، مایۀ نگرانی پاکستان شده است، این کشور از کودتای ثور۵۷ به اینسو علاوه برصدمات مهلکى که بر پيکر اقتصادى ونظامی وسیاسی وفرهنگی افغانستان زده است، بعد از۱۱ سپتمبر با اخلال امنیت وثبات سیاسی وبرهم زدن امکانات بازسازی واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان فشار وارد کرده و میکند تا علاوه برحذف نقش هند در افغانستان وبرسمیت شناختن خط دیورند، ازمنابع طبيعى واقتصادی افغانستان سهم بیشتری داشته باشد.
پاکستان همچنان خواستار نقش کلیدی ترسیاسی و ‏‏اقتصادی در افغانستان است و از ‏حکومت افغانستان میخواهد که در استخراج معادن افغانستان به شرکت های ‏پاکستانی حق ‏اولویت داده شود.‏ وجود منافع استراتژیک ‏پاکستان در افغانستان عامل اصلی تباهی کشور ما توسط جهادگران وطالبان بدستور آستخبارات پاکستان است.
احمدرشید ،نویسنده وژورنالیست نامدار پاکستانی ، در مصاحبه با خبرگزاری فارس در لاهوراظهار داشته بود که سیاست خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رهبری ودیکته میشود، با آنکه معلوم نیست اردوی پاکستان از افغانستان چه میخواهد،اما برسمیت شناختن خط دیورند بحیث مرز رسمی وحذف نقش هندوستان در افغانستان از اولویت های سیاست خارجی پاکستان با افغانستان است."
ناظران سیاسی اذعان میکنند که هیچ مذاکره ای با پاکستان کارساز نخواهد افتاد تا مذاکره در بارۀ حل معضلۀ خط دیورند با پاکستان به فرجام نرسیده باشد. زنگ ‏خطری که همیشه دولتمردان پاکستان را بلرزه می اندازد،‏ مسالۀ خط دیورند است. دولتمردان پاکستان بخوبی میدانند که به محض اینکه افغانستان بر روی پای خود بایستد و به عنوان دولتی ‏قدرتمند در منطقه جای مناسب خود را دریابد ، خط دیورند دیگر خط قابل اغماض ‏نخواهد بود و به عنوان یک مسئله مهم ‏وادعای ارضی مطرح خواهد شد و پاکستان با خطر از دست دادن تخمین پنجاه درصد از خاک خود مواجه خواهد گشت، لذا پاکستان بخاطر حفظ منافع استراتیژیک خود تلاش میورزد تا افغانستان در ‏آتش نا امنی وبی ثباتی بوسیلۀ گروه طالبان وداعشیان سازمان یافته از سوی (‏ISI‏) بسوزد.‏
دوستی وهمکاری هند باکمک های مالی چشم ګیر آن کشوربرای افغانستان بسیاراهمیت دارد. هند از سال ۲۰۰۱ تا۲۰۱۴مبلغ 2 هزار میلیون دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده و ازاین طریق خود را به یکی از مهمترین دوستان افغانستان تثبیت نموده است. هند بعد از ۲۰۰۱ شاهراه زرنج - دلارام را با جاده های شهر زرنج در نیمروز با وجود ایجاد موانع از سوی پاکستان وترورانجنیران هندی در هنگام کار،اسفالت نمودوهند همچنان بند سلما را با صرف ۳۰۰ میلیون دالر واز دست دادن چندین پرسونل فنیُ تکمیل نمود و به مردم هرات برای بهره برداری سپرد. هند ساختمان جدید پارلمان افغانستان را نیز بشکل مرغوب و مدرن اعمار نمود.
هند برای بازسازی افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴میلادی پرداخت دو هزار ملیون دالر را نیز وعده نموده است. هند به اعمار بند (باغ دره) در کاپیسا و بند دوم "سروبی" در کابل ابراز آمادگی کرده ‎است.
بنابرین ‏موضع هند در مورد همكاري استراتژيك با افغانستان كاملا مثبت است، زيرا از اين طريق دهلي نو به یک ‏بازيگر فعال در عرصه افغانستان تبديل مي شود . افغانستان با گسترش همكاري هاي امنيتي خود با هند، به ‏يك فرصت براي دهلي نو تبديل میشود. بنابراين افزايش همكاري هاي امنيتي هند و افغانستان از طريق ‏آموزش نيروهاي نظامي افغان سبب رفع دغدغۀ امنيتي هند و افغانستان مي گردد. صدراعظم هند در اظهارات خود اعلام كرد ‏كه "اگر دولت افغانستان تعهدات بيشتري را در عرصه امنيتي بپذيرد هند آماده است تا همكاري هاي خود ‏را با اين كشور گسترش دهد. "
دوستی وهمکاری امنیتی واقتصادی هند با افغانستان میتواند پاکستان را در برآوردن پالیسی عمق استرتیژیک آن ناکام ونا امید سازد، زيرا اسلام آباد به نوعي خود را در محاصرۀ اتحاد هند و افغانستان خواهد دید . امريكا نسبت به توافق استراتژيك هند– افغانستان خوشبين و آنرا تائید کرده است زيرا نمي خواهد پس از خروج از‏افغانستان، اسلام آباد يا چين جاي اين كشور را پر كنند .
پایان ۲۶/۶/۲۰۲۱