افغان موج   

  حد و مرز انسانیت (در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار)

«یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقیکم»

(ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را بصورت نژادها و قومها درآوردیم تا یکدیگر رابشناسید , گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست )

آنانیکه حتی با داشتن درجه دکترا در اندیشه و معنویت انسان مرداری میریزند و هر چه را که بادران و ولینعمت های شان خواست به صفحات انترنت میگذارند مستحق مجازات اند. عاری که هم خداوند متعال  در کیفرخواست بندگانش روز جزاء وعده کرده است و هم در حاضرتی که بندگان مظلوم روی بدرگاه او میاورند ودست دعا بلند میکنند.

چشمم به نوشتۀ عقدمندانه و دور ازمعیارهای اسلامی جناب داکتر ( عوامیار) در سایت کابل پرس افتاد. این نوشته هرچند کوشش مضاعفی در جهت  اشاعه اندیشه های اسلامی دارد ولی به چند دلیل هم ضد دین و ضد اندیشه های دوران ساز اسلام است.

1ــ آقای داگتر؟ عوامیار با اظهار نظر عوامفریبانه میگوید: من رحمن بابا را قبول ندارم زیرا رحمن یکی از صفات ایزد متعال است و باید بنویسند عبدالرحمن....خوب من میگویم آفرین داکتر صاحب علوم الهی و فقه اسلام در وطن ما که؛ عوام عبد را از پهلوی سبحان، برداشته و میگویند سبحان کافر است؟ خوب بهتر کمی برای شما از ذوق شما گفت: شما میگوئید و مینویسید عبدالرسول رهین آیا این بدینمعنی است که آقای رسول رهین و یا عبدالرسول سیاف بنده یک فرستادۀ از خدا است؟ و یا وقتی میگوئید محمد الله یعنی محمد جای الله ج را دارد؟ وقتی میگوئید داد محمد  یعنی خداوند نداد و محمد لطف کرد... ومثل اینها هزاران کنیه ها و القاب واسماء... بهتر بود از همان آغاز هدف خود را روشن و صریح بیان میکردید اینکه:

بار بار شکر که مقبرۀ یکی از روحانیان ملیت پشتون را وهابی های بیفرهنگ عربستان خراب کردند. به شف شف چه ضرورت؛ شفتالو بگوئید.

ـ آرمگاه ناصرخسرو دربدخشان تخریب گردیده... خبر خیلی بدی اینرا هم به کرات جناب پرتو نادری ناصر خسرو ثانی نوشته اند. حالا بگوئید این تخریب  در اثر گذاشتن مین های وهابیان بوده یا بی توجهی دولت های که مثل باران بهار برسر این ملت نازل شدند و تا توانستند وطن را فروختند و دارایی های این وطن را از چوب و سنگ های قیمتی گرفته تا محدودۀ جغرافیایی آن به خارج فروختند؟ نمی شد که پول تکیۀ لاجورد و یا چند دانۀ زمرد راکه  از آن  کمود سرمایداران غرب ساخته میشود ویا حمیل گردن ستاره های هالیوود میشود ؛ خرچ مقبرۀ آن شاعر و متصوف ما ناصر خسرو  بسازند؟ بلی نه دولت ها حد مرز خود را میشناسند و نه نویسنده ها و دکتران ما.  تا میتوانند برای مقصد خود دلبری میکنند.

3 ــ من تا حالا از هیچ سایت و نشریۀ بیرون مرزی نشنیده ام که دولت کرزی و تیم اجرایی آنرا مردمی و مترقی قلمداد کرده باشند. کریم خرم و کرزی هم مثل تره کی کارمل و برهان الدین ربانی آفتاب لب بام است. این دولت ها بنا برخاصیت شان میروند و میآیند و آنکه باقی میماند همین مردم است. مردمی که روی کرده های هر خوب  و هر  بد  قضاوت میکنند. اما نکتۀ جالب نظر آقای داکتر عوامیار اینست که یکبار همه عواطف خود را ناشیانه زیر مشتی خاک پنهان میکنند و برای اینکه ضدیت خود را با شاعر و متصوف دوسدۀ قبل یکی از ملیت های وطن خود آشکار بسازند به تعریف از وهابیان سعودی دهان باز نموده مینویسند: «... طالبان درین خصوص بوظیفه اسلامی خودعمل کرده اندمنهدم کردن یکی ازمراکزشرک جائیکه عوام راگمراه میسازدمگریک مکلفیت توحیدی نیست؟...» میگویم مرحبا به این طرز بینش! از هزاران سال قبل در مقبرۀ خواجه عبدالله انصاری، تمیم انصار، سلطان مودود چشتی و حتی در دهلی در مقبرۀ نظام الدین اولیاء شیفتگان و شوریدگان  تصوف و عرفان جمع میشوند و نعت خوانی و مجالس  و بزم موسیقی میسازند و بنا برآن باید این مقبره ها را به توپ بست و ویران کرد. اگر این  مراکز شرک است پس اجازه بدهید که بگویم این آقای عوامیار نه با عوام و نه با خواص سر سازش دارند و یاری آنان با عوام همینقدر است که باید  مراسم بزرگداشت نوروز  مورد حمله قرار گیرد و موسیقی را معدوم ساخت...سر همگی را به خاطر شرک آوردن شان به عقاید  و طریقت های مذهبی و دینی شان از تن شان جدا کرد.

من از شعوبی گری های که بعد از دورۀ اموی ها و عباسی ها توسط آقای عوامیار ترویج میگردد چیزی درک نکردم ولی همبنقدر میدانم که تعصب تیره و تاریک نژادپرستی ازین دست و آن هم در قرن بیست یک میتواند از کله های بیمغز  بیمارانی  تراوش کند که با ایجاد تفرقه میان آقوام، ملل گوناگون  به فکر پیروزی یک جبهه علیه جبهۀ مورد نظر شان اند.

4 ــ داکتر عوامیار در بارۀ مجسمه های بودا که بدست دوستان وهابی اش ویران شد نظر دیگری دارد. او اظهار میدارد که اگر این مجسمه ها مورد پرستش عدۀ میبود طالبان حق داشتند آنرا ویران کنند. یعنی درین مقطع دوستان طالب اش از او مشوره نگرفته اند و چون این پیکره ها حیثیت اهرام فراعنه های مصری را داشت باید سمبول قدرت نمایی فرعون های مصری هم مسلمانهای سعودی، هم هندو، هم گبر و نصارا یه نمایش گذاشته میشد. و به تعقیب با آوردن مقوله های خارج از بحث و موضوع مقاله اش  اکثر مزارات روحانیان و پیشوایان دینی را بخاطر تخدیر اندیشه ؛ ساخته و پرداختۀ انگلیس ها میداند. ولبان اش را خسته پسته میسازد که گویا مقبره های امیر خسرو، جامی هروی، سنایی غزنوی، ابوبکر رازی بخاطر آنکه مبادا انگلیس ها آنها را ساخته باشند قابل تخریب اند. و اینست داکتری که در انترنت  سطح دانش خود را تا حد یک شاگرد دبستانی پائین میاورد. این سخن باری از زبان یکی از پیشوایان وهابی افغانستان هم زمزمه شده بود که مساجد شهر کابل که دارای منابر کج اند باید تخریب و از سر آباد گردند. آری کسانیکه حرمت به نیاکان و ارزش های معنوی آنان را دارند صرفنظر از اینکه عرب است عجم و یا پاکستانی است یا ایرانی و یا هم پشتون است یا تاجیک مقبره های آنان را هزاران سال چون مردمک چشم خود حفظ میکنند. چنانکه مقبره حضرت علی  در اقصی شهر های عراق ایران و افغانستان  موجود است و مشتاقان آن از روحش استمداد میطلبند و برایش نذر میدهند. دراینجا مشت داکتر صاحب عوامیار باز میشود و شاید با خودش بگوید که آنچه من گفته و نوشته ام دور از انصاف و آلوده با میکروب تفرقه و تفتین میان امت اسلام در سراسر جهان است.

5 ــ کسانیکه زیر نام مسلمان و شعار های کاذب اسلامی خود را پنهان میکنند و از بیان شفاف خواسته های خود چشم میپوشند از یاد برده اند که اسلام حد و مرزی را نمیشناسد. حالا اگر مسلمانی در عراق رنج میکشد یا در فلیپن و یا سومالی  و یا هم پاکستان نه به خاطر آنست که خداوند بر سرنوشت وی این رنج و مشقت را حواله کرده است بلکه این رنج و مشت بر خاسته از منفعت طلبی ، استعمار و استثمار است.  وقتی انگلیس و امریکا میخواهند که داکتر عوامیار و یا ملا عمری را برای انداختن تفرقه میان مسلمانان تربیه کنند. هم آیات قرآن و هم روش های تفرقه افکنی را به نام ملیت، قبیله، نژاد، مذهب، رنگ پوست، سمت و ...  به ذهنیت شان پیچکاری میکنند. بیجا نیست که لاطایلات داکتر عوامیار از تمام سایت های اخوانیت و ستمی های  سمت شمال افغانستان  با پیام شهزاده رضای پهلوی به مناسبت سال نو 1388 یکجا به نشر میرسد.

6 ــ  آقای عوامیار موضوع تیم کرکیت افغانستان را هم به سیاست های تفرقۀ قومی خویش ربط داده و به حکومت و وزیر شهر سازی انتقاد دارد. خوب اول اینکه چه کسی و چه کسانی این دولت و این کابینه را ساختنه اند باید عمیقا فکر کرد. این داکتر عوامیار فراموش کرده است که اکثر کاندید های ریاست جمهوری از جهادی گرفته تا تکنوکرات و تاجک در بدو انتخابات برای کرزی دستنشانده امریکا  از موقف خود به نفع وی چشم پوشی کرده و کرسی ریاست جمهوری را به وی واگذار کردند. در ثانی غیر از ریاست جمهوری مقام های بزرگ دولتی چون معاونت اول و دوم ریاست جمهوری، ریاست پارلمان، و اکثر کرسی های کلیدی بدست همین ملیت محکوم تاجک است چرا اینها ننوانستد و یا نخواستند به اعضای تیم تکواندو که آورنده مدال برونز در المپیای 2008 بودند حد اقل یک تقدیر نامه سر هم کنند. واقعیت اینست که کار های آنان فراتر ازینگونه فعالیت های بی معنی و دور از منافع حزبی شان است. مگر کریم خلیلی و آقای محقق که خرچ شب و چاشت شان مرغ های کباب شده و پایکش شان موتر های ضد گلوله است نمیتوانستند مشترکا یک باب اپارتمان را به روح الله نیکپا ببخشند؟ مگر بنیاد قهرمان ملی ما با داشتن امکانات مالی فراوان نمیتوانست که حد اقل برای تجلیل از قهرمان های المپیای بین المللی ما حتی محفلی ترتیب دهد که اینکار را انجنیر احسان الله بیات انجام داد. خوب اینها حقایقی است که باید ناگذیر به رخ شما کشیده شود. هیچکس هم نخواهد گفت که عمل وزیر شهر سازی که از کیسۀ خلیفه میبخشد کار درستی است و اگر تا حال کسی این عمل را تقدیر کرده حق دارید انگشت بگذارید.

7 ــ مدال و مدال سازی یک پدیده است. این کار از نیم قرن در افغانستان رواج یافته است. من در افغانستان مدال های بنام بیهقی، امان الله خان، سنایی غزنوی، استقلال،  و امثال آنرا دیده ام. اما ازینکه نه دولت های وقت و نه هم آینده به نام داکتر عوامیار مدالی بخاطر انداختن تفرقه میان ملیت های کشور و کمک به تجزیۀ این آب و خاک نخواهند ساخت امری طبیعیست. زیرا هرکس در گوشۀ کورۀ ریختگری اش میتواند مدالی حتی به نام ملا عمر دیوبندی بسازد  ولی اینکه این مدال شما قبلن در روی سینۀ خود آویخته اید به شما تبریک میگویم.

این مدال را بخاطری روی سینۀ شما آویخته اند که شما از همه بهتر میدانید که جنگ در جنوب بخاطر کدام اهداف پیشبرده میشود. درین جنگ خانه ای چه کسی ویران میشود و فرزند و پارۀ جگر چه کسی بخون اش میغلطد و فرزند چه کسی از آموختن علم بی بهره میماند. شما لطف کنید با دوستان ستمی خود دانشگاه های شمال را به روی این وطنداران خود ببندید و نگذارید که پشتون های جنوب شامل دانشکده های شمال شوند. من مدال دیگری را به نام امیر خسرو دهلوی روی سینۀ شما خواهم نشاند و دوستان طالب شما را هم خواهم گفت که  برای  بر آوردن اهداف شما یگانه شخصیتی که در افغانستان کوشش مضاعف با شما و یاران امریکایی ــ  سعودی شما میکند همین داکتر عوامیار خراسانی است.

8 ــ جای شک نیست که مزار رحمان بابا را دوستان و مریدان وی در افغانستان و پشتونستان ترمیم خواهند کرد و باز هم در آن مکان شیفته های آن روحانی شوریده گرد هم جمع خواهند شد. خوب چه میتوانید بکنید این نه بخواست ما معطل خواهد شد و نه هم ترمیم. مردم کار خود را میکنند و دشمنان مردم کار خود را. چیزیکه باقی میماند لاطایلات شماست که انگشت انتقاد هزاران مسلمان و شیفتۀ وطن را با خود خواهد داشت.

نعمت الله ترکانی

21.03.2008