افغان موج   

سوال های مرا جواب بدهید

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

احد قربانی از شهر باستانی مزار شریف !

برادران و خواهران عزیز که سایت های کابل پرس، ازاد افغانستان و کابل – جرمن انلاین را میخوانید، من یکی از خوانندگان سایت های انترنت میباشم و از چند ماه به این طرف جنجال ها دربارۀ ملالی جویا را میخوانم. به والله که بعضی ازین گپ ها را هیچ نفهمیدم که این ها یکی دیگری را به شفر میکوبند و مخصوصا مصباح واعظم سیستانی و مسعود فارانی و  ... که به طرفداری ملالی جویا و لمبه و سیامک و مجید کاوه و مامور همتی مخالف ملالی جویا مینویسد. من گرچه به کار های سیاسی چندان علاقه ندارم ودوستان و خانوادۀ من در مزار شریف میفامند که هیچ وقت طرف کدام حزبی نبوده ام، اما  ازین جنجال فقط این را فهمیدم  که شعله ای ها در میان خود جنجال دارند. من پیش ازینکه سوال های خود را بگوییم به شما میگویم که این جنجال ها درمیان شما فایده نداره و کمی فکر کنید، کمی از تجربه  سابقه هم یاد بگیرید باقی کار خود شما میباشد.

اول  سول های من  از مجید کاوه میباشد که اگر جواب بدهد خوب است.

1 –  منظور شما از چپ منتقد که میباشد؟

2 – شما چرا از مدال بد میبرید. اگر به شما داده شود نمیگیرید. بگذارید که یک زن در افغانستان مشهور شود. شما این را نمیفامید که درکشور افغانستان بدون ازیکه با جامعه جهانی آدم جور باشد و دوستی کند به والله اگر مشهور شود. ملالی جان از شما بسیار هوشیار تر است وبرای شهرت خود که اکنون این کار را میکند. فقط هرچه شما بگوید باید او همانطوربکند. من واقعا از عکس های که لمبه منتشر کرده بود، خوشحال شدم که یک زن دیگر افغانستان هم مثل ثریا جان پرلیکا و شکریه بارکزی ومحبوبه حقوق مل مشهور شده. 

3 – شما خیلی مخالف سیستانی صاحب هستید چرا؟ سیستانی صاحب یک آدم اکادیمسن است و ما در افغانستان چند دانه اکادیمیسن داریم که شما او را بد میگویید. او در زمان ارواح شاد داکتر نجیب الله برای وطن بسیار خدمت کرد. من حیران هستم که شما چرا مخالف شرکت او در شورای انقلابی آن وقت هستید. سیستانی صاحب از آدم های خورد نیست که شما این طور برایش نوشته میکنید. او به اندازۀ آدم دانشمند است که چند بار داکتر صاحب نجیب به زبان خود او را تعریف کرد. اگر نی از کسای که آنوقت کابل بود پرسان کنید. من مسعود فارانی را نمی شناسم و اگر برادر داود جان فارانی باشد که او هم در زمان کارمل و داکتر صاحب نجیب بسیارخدمت میکرد، پس او را هم بد نگویید. حالی جنگ سرد از بین رفته و تمام برادران و خواهران ما یکی شده و  اختلافات خود  را رفه کرده و ازین بابت که ملالی جان جویا اینقدر مرتبۀ بلند یافته که وزیر های ایتالیا او را چون دختر خود دوست دارند و او را حمایت میکند و یا امریکایی ها بلند رتبه که تمام قدرت افغانستان را به دست دارد و کرزی پیش امریکایی ها هیچ است اما پیش پای او بوت میگذارد و زیر بیرق خود برای او مدال میدهد باید ما فخر کنیم.عیب ما افغانها این است که خود خاه هستیم و نمیگذاریم که دختران ما حتی به قصر سفید راه پیدا کند و به این خاطر پاکستانی ها از ما پیش میشود و وطن ما ترقی نمیکند. اگر مثل حالی در زمان داکتر صاحب نجیب میان  جویا جان و دانشمند گرامی سیستانی همینطور اتحاد و اتفاق میشد چرا این روز های بد بالای ما می آمد و مجاهدین قدرت را میگرفت؟

4 -  اصل اختلاف شما با ملالی جویا میباشد و یا با مصباح و یا با استاز سیستانی  و غیره که از او حمایت میکند. از نظر شما مصباح هم فکر کمونیستی دارد؟

سوال ها مربوط به آقای مصباح که آنها را جواب بدهد.

1 – در نوشته تو دیدم که گفته بودی مخالفان ملالی جویا چپ بیعمل و پرگوی میباشد، شما بگویید که در کشور ما چپ با عمل که میباشد. آیا خود شما چپ میباشید؟

2 – آیا ملالی جویا به کدام حزب یا تنظیم چپی بسته است. خود ملالی جویا چپ میباشد یانه؟

3 – از نظر شما این مدال ها برای ملالی جویا خوب است یا خراب ؟ من طرفدار این مدال ها هستم و گپ خود را در بالا دادم. اگر اوباما که رئیس جمهور مسلمان است و آدم بسیار با فکر معلوم میشود به ملالی جویا مدال شجاعت بدهد برای افغانها خوب نیست؟ من تجربه زمان شوروی ها را دارم که برای هرکس مدال میداد او در جامعه پیش میشد و به مردم خدمت کرده میتوانست و نامش بالا میشد.

4 – ایا که مجید کاوه نوشته من سند امضای سیستانی صاحب که از امنیت دولتی معاش میگرفت را نشر میکنم صحی است. مگرخوب است که دانشمندان مملکت خود  را آدم دست کم بگیرد و از معاش او هم بگوید. هرکس که در یکجای کار میکند معاش هم از یک جای میگیرد.

5 -  جایزه هاو مدال ها و پول های که امریکای ها و دوستان جهانی به جویا جان میدهد به کدام حزب و تنظیمی تاویل میکند یا به فامیل خود میدهد.            

سوال ها مربوط به لمبه

1 – شما چند ساله استید و چه کار میکنید.

2 – آیا تو با ملالی جویا از یک ولایت هستی ؟ گرفتن این مدال ها که به نفع مردم است و توجه خارجی ها را به افغانستان بیشتر میسازد، چرا مخالف هستی؟

3 – من نه فهمیدم که با اینکه مخالف هستی چرا عکس های جویا جان را چاپ کردی با این کار ملالی جویا در نزد مردم بیشتر حیثیت پیدا میکند چون او را با چنان اشخاص کلان امریکای و اروپای میبیند. نصیحت من برای تو هم این است که اگر میتوانی با خارجی ها مخصوصا امریکای ها که صلاحیت کل کار ما را در افغانستان دارد رابطه خوب پیدا بکن و این خوب است که عوض یک دختر چند دختر به افغانستان مدال بیارد. این اگر خوب نمیبود استاز سیستانی آنرا قبول نمیکرد. این خوب نیست که جویا هم دوست جامعه جهانی باشد و هم امریکا را بد بگوید، معلوم میشود که ملالی جویا از تو هوشیار تر است .  

4 – وقتی زور آدم به خارجی ها نمیرسد که آنها را از وطن خود دور کندخوب است که با انها جورآمد کند. داکتر صاحب نجیب با شوروی ها جور آمد کرد چند سال توانست که رئیس جمهور باشد. این درس را جویا جان  از داکتر صاحب نجیب حتما یاد گرفته است و سیستانی صاحب نیز آنرا میداند. زیرا اگر دران وقت شوروی ها از داکتر صاحب حمایت نمیکرد این  کوپون  ها و کمک ها را برای مردم فقیر که می داد؟

5 – من لمبه و لمپه را که برای تو نوشته کرده نفهمیدم. لمبه نام چند نفر از دختر ها است و در افغانستان بسیار است و من تبصره روی این نام را نفهمیدم شما جواب بدهید .

6 – شما در رسانه های برقی چه گفته اید که طرفداران ملالی جویا به جواب شما مینویسد. مقصد آنها تو هستی؟

اگرچه سوال های من بسیار میباشد مگر همین چند سوال اگر جواب گفته شود بازهم خوب است و در آینده من می فهمم که مقصد شما از نوشته های تان چه است. اگر اصل گپ را برای من بگوید خوش میشوم.

 

جواب افغان موج به آقای احد قربانی!

دوست عزیز آقای احد قربانی!  نه از چند ماه به اینطرف بلکه از شش سال به اینطرف عدۀ  ملالی جویا را دشمن خونی خود و  اکثریت او را اسطورۀ شجاعت  و زنی  مردم دوست و وطنپرست  میدانند.

کسانیکه  او را دشمن خونی خود فکر میکنند  هم دو دسته اند و هر یک ازین دسته ها مطلب خاص خود را پیش میبرند.

برای تفکیک  طرز بینش این دو دسته  میخواهم بیاد شما بیاورم که دسته اول از شش سال قبل به خاطر بیان حقایق عریان توسط ملالی جویا در مجلس بزرگ برای تصویب قانون اساسی  و جنایتکار خواندن تعدادی از بالانشین های این مجلس و بعدا در پارلمان قرار گرفتن ملالی جویا مقابل این مردم بار دیگر  خشم شانرا بر انگیخته و تا میتوانند علیه او تبلیغات غیر موجه و دور از انصاف ترتیب میدهند. این مردم اکثرا او را جوان، بی تجربه و وابسطه به سازمان راوا میدانند. و اگر گاهی هم دل شان شد و بنا بر فرهنگ متحجر فیودالی دشنام های دور از اداب اخلاقی نثارش میکنند. در سایت خاوران اشخاصی چون  فرشته حضرتی، درویش نیک اندیش، خراسانی ها، مولوی عبدالواحد سیدی، نصیر احمد خالد، مهسا طایع و تعداد زیاد از مستعار نویسان  با استعمال کلمات زشت و حتی گاهی دشنام های زننده علیه او قرار میگیرند. درد مشترک همه این  شخصیت ها اینست که ملالی جویا شورای نظار را شورای جنگسالاران و رهبران مجاهدین را در مجموع جنایتکاران  خطاب کرده است. یقینن اگر او رهبران مجاهدین و شورای نظار را با چنین الفاظی نمیکوبید هرگز چنین اتفاقی رخ نمیداد.

دسته دوم به رهبری شخصی به نام دپلوک انجینیر خلیل الله معروفی که  کوشش مضاعف دارد تا خود را به حیث یک روشنفکر در جامعه مطرح بسازد؛ صرف به خاطر دفاع اعظم سیستانی از ملالی جویا علیه او قرار میگیرد و دلایلی را که از قلم او و یارانش برای کوبیدن ملالی جویا میاورد اینست که چرا ملالی جویا از ممالک غربی که دشمن مردم ما واشغالگران خاک ما هستند مدال شجاعت، حقوق زن و حقوق بشر را بدست میآورد. این حلقه از یک و نیم سال به اینطرف عرض اندام کرده و نام های مستعاری چون لمبه و تمبه و سیامک و سفید مک و این چیز ها را بخود گرفته و در سایت اقای معروفی  به نام افغانستان آزاد  فعالیت میکنند و گاهی هم گپ شان به کابل پرس میرسد. البته چپ منتقد هم ساخته و پرداختۀ دوستان آقای خلیل الله معروفی است. این شخصیت بدون مبالغه در  انداختن تفرقه میان ملیت های وطن ما دست بالای دارد. او کاسه ای از آش داغتر برای زبان پشتو کلمۀ مظلومیت را از قاموس  مهندیسی شدۀ  انگلیس  استعمال میکند. او برای کسانیکه واژه های فارسی دری را به زبان ادبی استعمال میکنند دشنام میدهد و قبول ندارد که ایران مهد پرورش زبان فارسی دری است و با ایران و مردم آن سخت مخالف و دشمن است. درین اواخر بالای داکتر فريار کهزاد واستاد بزرگ و مورخ شهیر کشور ما مرحوم علی احمد کهزاد بخاطر تحقیقاتش در موضوع زبان فارسی دری اتهام های بی پایه وارد نموده است.  کار دوستان آقای خلیل الله معروفی سلیقه ای و مقطعی است.

این آدم سابق یکی از همکاران افغان جرمن آنلاین بود. ولی بنا بر همین ملحوظات شخصی یکباره باره راهش را جدا نموده و سایت افغانستان آزاد را تاسیس کرد و ازینکه مقاله داکتر فریار و پژوهش های علی احمد کهزاد در سایت افغان جرمن آنلاین هم به نشر رسیده خشم اش را به اینوسیله تبارز داده است. دوستان اش کسانی اند که به نحوی از انحاء در مقابله با اعظم سیستانی قرار دارند و در هجو و هزل روشنفکران و فرهیختگان دست بالای دارند. بدون تردید که اعظم سیستانی یکی از اعضای حزب دیموکراتیک خلق بوده و خودش اقرار میکند که چنین بوده. از اعضای این حزب هم هزاران انسان در راه اندیشه هایشان خود را فدای میهن کردند. از اعضای کمیته مرکزی و بیروی سیاسی این حزب اشخاص زیادی در غرب پنهانده شده اند که اگر توان دارند کار میکنند و اگر ندارند زیر سایه کمک های اجتماعی دولت های  میزبان قرار دارند. نه صاحب قصر های در دوبی و نه هم پس انداز در بانگ های سویس و المان اند. لب خشک و دل دردناک شان حکایتگر نسلی گوشه نشین و شکست خورده در مناسبات سرد و گرم جنگ های امپریالستی است. اگر هر شخصیت را بدون درک همجانبه و موقف اجتماعی و فرهنگی اش به خاطر عضویت در یک حزب و یا تنظیم بد بگویم. گفتمان ما نمایندگی از عدم درک جامعۀ مدنی و دیموکراسی  و فرهنگ ملی ماست. انگشت انتقاد مردم زجر کشیده ای ما  و ملالی جویا بالای عدۀ فروخته شده و جنگسالار است که وطن را یمک قرن به عقب بردند  گذشته ازین ها بد را باید با دلایل موثق و انکار ناپذیر بد گفت واز تهمت و افتراء پرهیز کرد.

اگر دوستان اخوانی ها  بخاطر توهینی که در نخستین جرگه بزرگ علیه شان توسط خانم جویا براه انداخته شد او را نبخشند و اگر هزار تهمت و افترا علیه او براه بیاندازند و اگر اورا راوایی، شعله ای و سامایی بنامند این دیدگاه شان برای تغیر ذهنیت عامه هیچ دستاویزی نخواهد داشت. آنچه در افغانستان پس ازسقوط کمونیسم رخ داد  را نمیشود بر پایه یک تصادف و یا برخورد های اجتماعی و جنگ های داخلی فکر کرد. تجربه نشان میدهد که این جنگ های بنابر ساخت و باخت این مردم با سازمان های  جاسوسی  قدرت های امپریالستی بوده است و چنانکه همین اعمال جنایتکارانۀ این رهبران نه ارمان یک ملیون شهید ما را به هیچ فروخت بلکه راه را برای امریکا و متحدین اش بخاطر اشغال سرزمین ما هموار نمود. از سال 1975 و نخستین حرکات ضد مردمی این مردم تا سال 2001 و اشغال افغانستان توسط سربازان ناتو ازین مسایل حرفی نبود و هر کس به فکر گرفتن قدرت    دولتی بودند. اینها به کاسۀ سر همدیگر در طول سه دهه آب میخوردند در حالیکه همه به یک نام  خود را به مردم تحمیل میساختند و آن اسلام بود.

خوب حالا ملالی جویا و دیگر روشنفکران اند که این حقایق را بی پرده به رخ شان میکشند. و اصولن هر کس حق دارد که  بپرسد؛ شما با کدام دلیل بعد از سقوط دولت نجیب الله  کابل را صحنۀ جنگ قدرت نمودید. فرقی نمیکند که  حزب و حدت باشد و یا حرکت باشد و یا جمیعت و باشد  اتحاد و یا حزب اسلامی آقای حکمتیار.  پروژه اصلی که روی آن از سال 1958 تا سال 1992 کار میشد با اتکا به نیروی تمام مردم افغانستان اعم از پشتون، تاجیک، هزاره، ترکمن، ازبک، بلوچ شیعه و سنی آزادی افغانستان و آمدن حکومت عدل و انصاف اسلامی بود و این همه احزاب جهادی با پساوند اسلام روی کدام دلیل جنگ کردند وروی کدام حقیقت علیه هم اعلان جهاد دادند و یا ائتلاف های مقطعی ساختند و بلاخره چگونه بعد از شکست روس راه را برای هجوم ناتو و امریکا باز کردند؟ خوب اینها میتوانند در یک مقطع  تاریخی حزب خلق را بخاطر آوردن روس ها به داخل افغانستان ملامت کنند ولی شعله ای ها و راویی ها که روس هارا به افغانستان نیاوردند و با امریکا هم پیمان دوستی ندارند و در زیر بیرق آنان ایستاده نیستند حالا اگر ملالی جویا عضو راوا و یا شعلۀ جاوید باشد کدام خیانتی را به وطنش مرنکب شده است که باید او را با این نام کوبید؟

خلاصه اینکه مرغ اخوانی ها یک لنگ دارد . یا اینکه افتخار تمام شهدای راه ازادی را باید به آنان داد و از کشتار بیرویه مردم، خرابی شهر ها و کردار ضد ملی شان یادی نکرد یا اینکه همه مردمی که با همین اعمال بیخانه و دربدر شدند و لقمه های چرب گور گردیدند دشمنان آنان اند.  

امید جوابی به پرسش های شما داده باشم.