افغان موج   

قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند؟

یکی ازجنگسالاران افغانستان و یکی از مجرمین جنگی  به نام برهان الدین ربانی اخیرا اظهار داشته که نباید آینده ای سیاسی افغانستان بدست جوانان تازه بدوران رسیده در فیس بوک و انترنت بیافتد. او علمای دینی افغانستان را اخطار داده است که اگر چنین شود وای به حال همه ما...

بلی در شروع اعتراضات مردم مصر علیه دیکتاتوری های مذهبی وهمچنان براندازی نظام های خود کامه عمر بشیردر تونیس ، حسنی مبارک در مصرو موج توفندۀ انقلابهای مردمی در لیبیا، یمن، سودان و اردن  تازه عقل پروفیسر الاهیات و فارغ التحصیل الازهررا به این نتیجه رسانده است که عمر دوستان اش به پایان رسیده وبزودی حلقۀ دار به گردن او هم انداخته خواهد شد.

البته پدیده های قرن بیست یک نه بر وفق مراد ربانی، ملا عمر، حکمتیار، ملا حقانی و شیخ محسنی بلکه شدیدا بر علیه آنان است که تا حد امکان از کشتار مردم بیگناه، دروغ و حیله، نوکری اجانب و کفرو الحاد شهادت میدهد.

آقای پروفیسر برهان الدین ربانی بی خبر از آنست که دیگر قصر سفید و بوکنگهم به موجودات ضعیف و انگل های  چون او، عبدالرب سیاف، گلبدین حکمتیار، ملا عمر، ملا حقانی، شیخ محسنی، اکبری، خلیلی و اسماعیل خان  حساب نمیکند و بعد از ختم جنگ سرد مصرف این دارو های قرن هیچ به پایان رسیده و جای شان زباله دانی های تاریخ است.

زمانیکه ربانی و همسنگران مسلمان اش در پاکستان از هفت نقطه و دوستان جهادی دیگر شان در ایران از هشت نقطه بالای شوروی فیر میکردند. جنگ سرد ادامه داشت. خصوصیت این جنگ آن بود که حتی اگر با سرگین هم میشود به دشمن حمله کرد. اما حالا دیگر جنگ سرد پایان یافته است و تاریخ جهان ورق دیگری را رقم میزند. درین ورق تاریخ بر خلاف گذشته امریکای جهانخوار به تشدید جنگهای خانمانسوز و استثمار ملل مختلف نه از راه های به نام ازادی ملل بلکه افروختن جنگهای های  داخلی، تجزیه های فزیکی، نفاق های قومی و قبیلوی و مذهبی کوشش خواهد کرد.

وقتی عراق اضافه از یک دهه به بهانۀ سلاح کشتارجمعی، و افغانستان  به بهانۀ تروریزم مورد هجوم نیرو های نظامی امریکا و انگلیس است کفایت میکند که پلان های بعدی امریکا ـ انگلیس را به خاطر باز نمودن جای پای و چپاول سرمایه های ملی آنان مد نظر گرفت.

سوالی که در سال 2011 از برهان الدین ربانی طرح میشود اینست که فرق میان اشغال نیرو های شوروی وقت و نیرو های امریکا انگلیس در چیست؟ مگر نیرو های امریکایی انگلیسی برای مردم چه آوردند که شوروی ها نیاوردند. روزانه در اقصی نقاط افغانستان صد ها طفل، پیر جوان، زن و مرد را بمبارد میکنند و وطن شما مسلمان های هفت آتشه را اشغال کرده اند. جواب بدهید اگر مبارزه علیه کفر واشغال کار شماست چرا زیر بیرق شان ایستاده و از چوکی های ریاست شورای صلح، پارلمان و مقامات معاونت ریاست جمهوری دل خوشی دارید؟

مگر شما نبودید که علیه کفر واشغال اسلام اباد را پاتوق خود ساخته بودید و به نام وطن دو ملیون فرزند این خاک را به شهادت رساندید. از جناب ربانی صاحب سوال میشود که با کدام احکام دینی و مذهبی علیه برادران دینی  خود چون حکمتیار، دوستم و مزاری در سال 1993 اعلان جهاد دادید. از پروفیسر برهان الدین پرسیده میشود که اگر دوستم کافر بود و اعلان جهاد شما نتوانست او را بر اندازد با وساطت کدام پیشوای دینی چوکی ریاست جمهوری را بعد از اشغال کابل توسط طالبان به مزار شریف انتقال داده و در درگاه دوستم تعظیم نمودید؟ اینها همه کرده های شماست البته در دهه اخیر قرن بیستم. بر علاوه بوجود آوردن جبهات گرم و فراگیر ضدیت با اقوام و ملیت های دیگر و دنباله روی از جیره خواران آیت الله های ایران.فساد اخلاقی و چور و چپاول دارایی های عامه زور گویی و کشتار مردم بیگناه و تخریب شهر کابل از دستاورد های جهاد شماست. مردم افغانستان بیاد دارند کسانیرا که برای اسلام ناب محمدی و عدل اسلامی گلو پاره میکردند و حالا هر یک از آنان در پهلوی بادران انگلیسی و امریکایی خود خفته اند. کجا شد وزیر اطلاعات و کلتور اسلامی شما جناب صدیق چکری که با آیات و احادیث محافل شما را گرم میکرد و گرد همایی های  مصالحه ملی را در استیدیوم کابل کارگردانی میکرد؟ چرا وقتی به جرم چپاول دارایی های عامه متهم گشت فرار را بر قرار ترجیع داده و به نزد باداران انگلیسی اش شتافت.

آقای پروفیسر ربانی مسلۀ فیس بوک و انترنت را از جریانات براندازی چهل سال دیکتاتوری حسنی مبارک در مصر و عمرالبشیر در تونس توسط جوانان و اعضای سازمانهای ضد دیکتاتوری، بی آنکه مسله را به دور کله اش دور دهد کاپی کرده است و بیخبر از اینست که همین پیروان آی اس آی پاکستان و غلامان حلقه بگوش آل سعود سطح سواد در افغانستان را نسبت به مصر و تونس خیلی پائین نگهداشته اند و دسترسی به رسانه های ارتباط جمعی در افغانستان برای پنج درصد از مردم میسر نیست و بر علاوه جنگهای سه و نیم دهه و اشغال نیرو های  ابر قدرت جهان یعنی امریکا و روس؛ مردم را از هر نوع برخورد سیاسی به سیستم های قدرت دولتی منزجرساخته است. و دیگر میدان مانده به یکه تازی های حلقه بگوشان قصر سفید و بوکنگهم. سلاحبدوشان وباند های مواد مخدره.

 باید برای آقای برهان الدین ربانی خاطرنشان ساخت که دیری با این منوال نخواهد گذشت وقتی خشم مردم جوش بزند اولین اماج شان اسلام سیاسی است که از سه قرن به اینسو مانع رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگ، کلتور و وحدت جهان اسلام شده است.

 در حالیکه هفتاد پنج درصد منابع انرژی ، طلا، یورانیوم و آهن دنیا در ممالک اسلامی قراردارد  اما درین سرزمین ها غیر فقر جهالت بیسوادی چیزی یافت نمیشود. هر بی سر وپای با استفاده از همین سیاست های صادراتی جهان سرمایه داری عمری در مسند قدرت مینشینند. جهان اسلام حتی با داشتن نفوس هزار و پنجصد ملیون ؛ در مقابل شش ملیون یهودی اسرائیل سر تعظیم فرو آورده است و قبلۀ مسلمان عربستان سعودی با پایگاه های سلاح کشتار جمعی امریکا محافظه میشود. شیخ جدا میدرنگاند سنی جدا و وهابی جدا هریکی دشمن خونی دیگر است و تحمل همدیگر را ندارند.

البته برهان الدین ربانی و یاران جهادی اش برای بر پایی دایمی پایگاه های نظامی امریکا دست از پا نمیشناسند و میدانند تا وقتی امریکا در افغانستان باشد جنایتکاران جنگی تبرئه میشوند و از آنان در پست های مثل پارلمان، ریاست صلح و معاونت ریاست جمهوری استفاده ابزاری میشود. با بودن دایمی امریکا شیخ های وهابی  و زنباره های شبه جزیرۀ عربستان برای آموزش ربانی ها و سیاف ها و ملا عمر ها به افغانستان خواهند آمد.

برهان الدین ربانی در جرگه صلح برای همدستان خیانت کار و مجرمین جنگی هشدار صادر میکند که باید یکبار دیگر کوچه های کابل و شهر های دیگر با خون جوانان، اطفال و پیرزنان رنگین ساخت زیرا آنان از طریق انترنت و فیس بوک میخواهند بر اندازی کنند. او بهتر میداند که طالبان جهالت را یکبار دیگر بر اریکه قدرت قرار دهد تا اگر آثر تاریخی از سه هزار سال قبل مانده بود تخریب شود. یکبار دیگر تعصبات قومی و زبانی دامن زده شود و یکاولنگ ها،افشار ها، کارته آریانا ها و شمالی ها قتل عام شوند زنان مطیع مردان تفنگ بدست و تسیبح به گردن گشته و در کنج خانه محبوس باقی بمانند.

طالبانی که طی ده سال به اشارۀ وهابی ها و به سرمایه امریکا و انگلیس اضافه از ده ها هزار کودک و جوان و مرد و زن افغان را بیگناه کشته اند، گردن زده اند، سنگسار کرده اند. طالبانی که سازمان جهنمی آی اس آی رهبری آنرا به عهده دارد و اکثریت شان مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدره و سلاح اند. باید به سیستم اسلام سیاسی امریکا انگلیس شریک شوند.

بلی از آغاز اشغال امریکا معلوم بود که امریکا بار دیگر در وجود این انگل ها سرمایه گذاری میکند و چنان شد که جهانیان به بهانۀ تروریزم و القاعده اشغال افغانستان را به چشم و سر مشاهده کردند و قباحتی ازین سیاست امپریالستی شان را با جای دادن قاتلین ملیون ها افغان در دیموکراسی امریکایی خود به اثبات رساندند و این در حالیست که همین ربانی، سیاف، حکمتیار، ملاعمر و حقانی ها تروریست های القاعده را به افغانستان دعوت نموده و جای پای آنان را برای بوجود توسعه جنگ، کشتار و تخریب سرزمین ما باز کردند.

همین پروفیسر الهیات ربانی در سال 1992 از جنرال حمیدگل دعوت کرد تا به افغانستان آمده و نقشه های کشتار جمعی و تخریب تمام زیر بنا های اقتصادی و امنیتی افغانستانرا  رهبری کند. اینست نیرنگ های امریکا که در وجود ربانی ها و امثال او تبلور یافته است.

نعمت الله ترکانی

6 مارچ 2011