افغان موج   

بزرگداشت از روز  جهانی زبان مادری در ونکوور کانادا

افغانهای مقیم برتش کلمبیا به استقبال ار روز جهانی زبان مادری طی محفل  ویژهّّّّّّّ ای روز دوازدهم فبروری  در خانه فرهنگی مولانا واقع در شهر ونکوور  روز جهانی زبان مادری را گرامی داشتند.

در این مراسم محترم مجید قیام رئیس خانـۀ فرهنگی مولانا با صحبت افتتاحیۀ خویش بعد از آنکه خبر خوش پرده برداشتن از پیکرۀ شاعر ذواللسانین، ادیب نقاش و وزیر دانشمند دورۀ تیموریان   امیر علی شیر نوایی را در شهر گوالف کانادا را به حاضرین رسانید، آموزش زبانهای مادری را حقوق حقه همه در جهان خوانده با استفاده از منابع معتبر جهانی  افزود: (مردم جهان تقریبا به ۶۰۰۰ زبان گوناگون گفتگو می کنند  اما بنا به دلایل تاریخی و یا محرومیت های اجتماعی و سیاسی مختلف، بسیاری از این زبان ها در معرض نابودی قرار گرفته اند. از این رو سازمان یونسکو از سال ۱۹۹۹ میلادی روز ۲۱ فبروری را به نام «روز جهانی زبان مادری» نام گذاری کرده است.)  

سپس محترم اسحاق ثنا مسوول کمیتۀ شاعران ونویسنده گان خانۀ فرهنگی مولانا که بیشتر از سی سال تجربۀ معلمی دارد صحبت  نموده هدف مراسم  "روز جهانی زبان مادری" دعوت هموطنان جهت بسط و گسترش  زبان مادری که اثبات  موجودیت فرهنگ و وسیلۀ ارتباط گذشته و حال و آینده است دانست .

متعاقبآ نویسنده مستعد کشور ما محترم فضل احمد افغان در رابطه صحبت نموده تلاش و کوشش  همه را در راه حفظ و حراست زبان مادری  که ميراث مشترك  انسانهاست آرزو نموده گفت: " چنانکه تار های رباب در پهلوی همدیگر با کلک نوازنده صدای دل انگیز می کشد  موجودیت  انسان و جامعه  انساني با هم بایکجا شدن  باعث بوجود آمدن  چندين زبان، چون تار خوش نوای رباب میگردد."

 در این مراسم محترم شفیقه نورزی یکی از اساسگذاران مکتب سید جمال الدین افغان در ونکوور  و  مدیر مسوول مجلۀ نشریه زن  زبان را به عنوان رمز  دستگاه هاي ارتباطي و  فرهنگي  دانسته گفت:"  انسانها توسط زبان مي توانند  هويت ويژه داشته باشد.  هويت فرد   بستگي به زبان دارد . زبان  عامل اساسی  در حفظ، تقويت و توسعه فرهنگ يک جامعه است"

در این مراسم با شکوه شاعران و سخنرانان محترمین توبا عنبری ، فاضلی ،یونس عثمانی، عزیز فاریابی، امان معاشر ،کبیر فرخاری ورحمان سدیدهر یک به نوبه خود به زبانهای مادری خود دری ،پشتو ،اوزبیکی، ولهجۀ هزاره گی   طی صحبت های جدا گانۀ  ارتباط جامعه انساني ، فرهنگ و تمدن بشري را با  زبان پیوند داده توجه واهمیت بیشتری فرهنگیان را به آموزش، تبلیغ و ترویج زبانهای مادری جلب نمودند.

محفل با اجرایی آهنگهای جالب به زبانهای مختلف  در اوج خوشی و دوستی خاتمه یافت.

امان معاشر

 www.houseofmawlana.com

Image

Image