افغان موج   

گـــزارش هـــاى شـــگفت انگيـــز تـــازه  PDF  پرینت  ایمیل

نوشته شده توسط ع. بينا  

دوشنبه ، 24 آبان 1389 ، 12:55

گـــزارش هـــاى شـــگفت انگيـــز تـــازه از گــزارش آبــاد نامـــرئى

كابل - افغانستان

شگنا (شبكه گزارشى نامرئى افغانستان) با ابتكاربى نطير خواهان افشاى يك سلسله گزارش هاى مؤثق شده است كه شهروندان كشور از وقع آن ها بى‌اطلاع مانده اند. شگنا به طور متواتر ولى غير منظم از لحاظ زمانى راز هاى‌ ناگفته را هم افشا مى كند تا مقامات مستقل و غير مستقل از كار اهى شايسته و ناشايسته هم ديگر خوب مطلع گردند.

1دو هفته قبل جناب امرالله صالح رئيس پيشين رياست امنيت ملى‌افغانستان براى يك شب در كابل زندانى شده بود. علت زندانى‌شدن جناب امرالله صالح رانندگى‌موتر زره دارى بدون جواز بود كه شك نيرو هاى‌ امنيتى را بر انگيخته بود. جناب امرالله صالح هر چه به سربازانى‌ كه او را دست گير كرده بودند مى گفت من امرالله صالح هستم.

آنان با خشم مى گفتند (هركس بودى بودى حالا در بند ما استى. تو حق دريورى اين موتر را ندارى. سربازان غيور ارتش ملى افغانستان جناب امرالله صالح را به صورت بسيار نادرست تلاشى كردند، دست بند زدند و سپس راهى زندان نمودند. مامور پليس پس از شنيدن داد و فرياد جناب امرالله صالح با جناب رئيس امنيت ملى افغانستان تماس تلفونى‌حاصل كرد و جناب رئيس امنيت ملى با جوانمردى امر آزاد ساختن جناب امرالله صالح را صادر كرد. جناب امرالله صالح پس از آزاد شدن خشمناك بود. جناب امرالله صالح با دل شكسته و چشمان شرميده و عقل ورميده به كلبه درويشى خود برگشت و عزم كرد كه ديگر بدون جواز رسمى با موتر زره دار خود وارد كابل نشود.

2هفته پيش هشت افغان ملتى‌در كابل به كمك كارمندان تلويزيون شمشاد يك نوار تقلبى و عوام فريبانه اى‌ را درست كردند كه گويا محمد اسماعيل خان سرپرست وزارت انرژى ‌و برق با يك كارمند عادى كميسيون مستقل انتخابات در مورد حذف نام چند نامزد شوراى ملى از فهرست نامزدان برنده است. اين عمل حزب افغان ملت خيانت به اعتماد ملى‌محسوب مى‌شود كه سزاوار مجازات قانونى هم مى باشد.

3حامد كرزى پس از اين كه استاد برهان الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح شد خشمگين گشته و گفته كه من از حضور اين همه تاجيك در رأس امور كشور ناراض هستم. حامد كرزى به داؤودزى گفته كه در حذف مقامات تاجيك از نظام طرح هاى عمليى را برايش فراهم كند.

4حزب افغان ملت ومحاذ ملى با وساطت دختر اگر نشين مرحوم سردار ولى خواهان وزير شدن محمد معين مرستيال شده اند.

5تظاهرات نامزدان ناكام و طرد و رد شده اى شوراى‌ملى افغانستان توسط محمد معين مرستيال نامزد ناكام ولايت قندوز سازماندهى‌ و رهبرى شده بود.

 6 ديپلومات هاى فرارى از افغانستان پس از كسب پناهندگى و تابعيت از خارج دوباره به افغانستان بر مى گردند و در اطراف مقامات و رهبران پرسه مى زنند تا مقامى به دست آورند و معيشى حاصل نمايند.

7 جناب امرالله صالح گفته است كه مى خواهد همه موانع سر راهش را تا برگزارى سومين انتخابات رياست جمهورى از بين ببرد. جناب صالح در يك صحبت خصوصى با مولوى رحيم گفته كه به هر قيمتى هم كه شود مانع نامزد شدن ديگر تاجيك ها، ازبيك ها و هزاره ها خواهد شد تا زمينه نامزدى خودش بدون كدام چالش فراهم شود. جناب امرالله صالح خواهان كوچانيدن احمد ولى مسعود به خارج و در حال زمينه سازى خروج داكتر عبدالله از صحنه سياسى افغانستان است.

8حامد كرزى نمى خواهد جناب مسعود خليلى به وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى افغانستان برگردد. قرار است جناب مسعود خليلى سفير افغانستن در امريكا مقرر شود.

9 فهرست شامل نام وزرا، معينان و يك ديپلومات ارشد كه به فساد ادارى و اختلاس مالى متهم هستند درز نموده است. جنابان پروفيسور امين فرهنگ وزير پيشين تجارت، انجنير حبيب الله قادرى وزير پيشين مباره با مواد مخدر، عبدالخالق فضل وزير پيشين فوايد عامه، داكتر رنگين دادفر اسپنتا وزير پيشين امور خارجه، محمد معين مرستيال معين پيشين وزارت معارف و نامزد ناكام انتخابات شوراى ملى، سيد طيب جواد سفير پيشين افغانستان در امريكا، محمد صديق چكرى وزير پيشين حج و اوقاف و محمد حنيف اتمر وزير پيشين امور داخله.

10 وزير امور خارجه جمهورى اسلامى افغانستان جناب زلمى رسول گفته است كه صلاحيت او در نزد جناب حامد كرزى از صلاحيت يك نفر پياده رياست جمهورى هم كمتر است.

11سازمان ملل متحد نمى خواهد در افغانستان صلح برقرار شود مگر زمانى كه منافع امريكا و بريتانيا در افغانستان و منطقه تامين شوند.

.12 حامد كرزى خواهد تبديل نمودن والى كابل، تخار، هلمند، ننگرهار و فراه است.

.13 قرار است محمد اسماعيل خان مشاور امنيت ملى افغانستان مقرر شود.

.14 جناب حامد كرزى از ترس سقوط هواپيماى حامل وى در سفر هاى داخلى اش سفير امريكا و فرمانده هاى ارشد ناتو را با خود مى برد.

. 15 جنابان داكتر سيما سمر، استاد كريم خليلى، داكتر رمضان بشر دوست و محمد محقق پنهانى ملاقات كردند تا بالاى سرنوشت نامزدان برنده قوم هزاره تبادل نظر كنند و موقف خود را يكدست و مشخص نمايند. داكتر بشر دوست با استاد محقق و استاد كريم خليلى برخورد تند كرد و آنان را متهم به قوم فروشى و خودخواهى و معامله گرى نمود. جناب داكتر سيما سمر با وساطت كوشش كرد فضاى تنش ميان آن رقبا را كاهش دهد. اما نتيجه ناكام اعلان شد.

. 16 جناب داكتر عبدالله از طرح جناب امرالله صالح مطلع شده است و هنوز به تشكيل يك جبهه جديد با امرالله صالح توافق نكرده است. جناب امرالله صالح مى خواهد همه سران مقاومت به رهبرى داكتر عبدالله تحت رهبريت شخص رئيس پيشين امنيت ملى در يك جبهه جديد در آيند. منشى پيشين داكتر عبدالله گفته كه جناب امرالله صالح نبابر شايعات جاسوس بودن قابل اعتماد سران جبهه شان نيست.

.17همه اعضاى مستقل شوراى ملى خواهان رئيس بودن جناب محمد يونس قانونى استند. اما استاد عبدالرب رسول سياف و استاد محمد محقق عليه رئيس شدن جناب قانونى همدست شده اند.

تا گزارش آينده موفق باشيد.