افغان موج   

برای نصب الفبای فارسی روی ویندوز XP چنین پیش میرویم!

افغان موج

   نشریه انترنیتی  افغان موج یک نشریۀ کاملا بیطرف فارغ از هرگونه گرایش های قومی، منطقوی، قبیلوی، لسانی، نژادی و مذهبی است. افغان موج  مسوولیت نوشته های دیگران را ندارد و نویسنده گان آن لزوما جوابگوی نوشته های خود اند. استفاده از مطالب سایت افغان موج با ذکر نام مجاز است.

 
*****