افغان موج   

Image 

فیض الله ایماق و مدال افتخاری

 

داکتر فیض الله "ایماق" ژونالست ، نویسندۀ،شاعر و سخن پرداز کم نظیر افغانستان بنا بر خدامات فرهنگی و توانایی در عرصه های مختلف نشراتی و ادبی با مدال دولتی طلاو الماس از جانب  دولت کانادا تقدیرشد.

این مدال معتبربین المللی  به مناسبت  بزرگداشت از ولادت الیزابت دوم به افراد شایسته و شخصیت های  که در پنجسال و یا بیشتر از ان در کارهای فرهنگی و افتخاری رضاکارانه  سهم گرفته اندتفویض میگردد.     

  طبق گزارش آقای عبدالرحمان قویاش خبرنگار بی بی سی در سال جاری فیض الله ایماق افتخار بدست آوردن این مدال پرافتخارراکمایی  و آنرا به وسیله ی وزیر اداره ی مهاجرن ایالت انتاریو کانادا تصاحب نموده به دانشمندان جامعه ی افغانی افتخار بخشید.

 داکتررفیض الله ایماق ژورنالست خلاق افغانستان و سپهسالار ادبیات اوزبیکی افغانی است که در جریان زندگی هفت ساله اش در کانادا جهت شناسایی فرهنگ و کلتور غنی افغانی و زبان شایسته اوزبیکی  و معرفی آن به مردم کانادا و جهان با نوشتن مقالات ،اشعار و ادبیات جهانی  در خور افتخار و نشرات کتب معتبر و فروان که طرف استقبال نویسندگان قرار گرفته ،  سهم برازنده داشته است.

امان معاشر

http://www.bbc.co.uk/uzbek/afghanistan/2012/09/120916_ar_faizullah_aymaq.shtml