افغان موج   

سلیمان  کبیرنوری

در سوریه:

داعش در هیچ جایی در امان نیست.

بالگرد های می 24 در فضا مستی می کنند و رعد و رعب آفریده و بر داعشی ها هَی اتش می گشایند.

سربازان سوریه و مردان کردی شجیعانه آنها را تعقیب و مناطق را از لوث این مزدوران ارتجاع و امپریالیزم پاک میکنند.

جنگ خانه به خانه، جنگ کوچه به کوچه - قریه به قریه و شهر به شهر ادامه دارد.

داعش به وحشت افتیده است، بلی ...بلی ...داعش واقعن در پانیک رفته است. راه را گم کرده است،  همچو موش ها غار می پالند. در ویدیوی مستند زیرمشاهده فرمایید!

این است مبارزه صادقانه  بر ضد ترویزم و دهشتگری.

اما در کشور ما:

 در کشور من وتو در برابر حدود 15 هزار طالب، 50 کشور با 150000 نیرو به بهانه جنگ با تروریزم زیر نام مبارزه بر ضد تروریستان طالب و القاعده هجوم آوردند. تا کنون ده ها هزار غیر نظامیان قربانی شدند. اما بالگرد های خارجی ها در افغانستان نیز گویا مستی کنان به انتقال طالبان پرداختند!  به قول کرزی و نماینده های ولایات شمال و شمالشرق در پارلمان کشور، به کمک بالگرد های خارجی جنگجویان طالب از پاکستان و ولایات جنوبی به شمال و شمالشرق کشور انتقال داده شدند. تروریزم در شمال کشور نفوذ داده شد و حضور فزیکی یافت. مصایب و بیچارگی و ذلت ما  به حدی رسیده است که به اساس ویدیو های مستند از یافته های تلویزیون شمشاد، با وجود پایگاه های خارجی و امضای قرار داد امنیتی، نظامیان پاکستانی طالبان را در جنگ رهبری و با  آن ها یک جا برای تسخیر مناطقی از کشور ما آغاز نموده است. سران غرب از تروریزم دولتی پاکستان چشم پوشی نمی کنند؟ آنانیکه  با 150 هزار نیروی نظامی بر ضد تروریزم در افغانستان تشریف فرما شده بودند، گویا  اکنون باب مذاکره را با آن ها باز کرده اند و  الان تحمیل کرده می گویند با طالبان تروریست مذاکره کنید!

به عنوان سمبول نتایج از مستی آن بالگرد ها، تا این بالگرد ها  را- ببینید و قضاوت فرمایید!

برای تماشای ویدیو، لطف نموده بالای لینک زیر کلیک نمایید!

https://www.youtube.com/watch?v=2CDdFFKTCYQ