افغان موج   
صابر حسینی  با بایسکل اش ۲۰۰ جلد کتاب داستان را روزانه در پنج قریه مرکز ولایت بامیان به کودکان توزیع می کند.
صابر حسینی با بایسکل اش ۲۰۰ جلد کتاب داستان را روزانه در پنج قریه مرکز ولایت بامیان به کودکان توزیع می کند.
 

یک داستان نویس بامیانی با ۲۰۰ جلد کتاب قصه برای اطفال، یک کتابخانه کوچک سیار ساخته است.

صابر حسینی که حدود ۳۵ سال سن دارد نزدیک به ۲۰۰ جلد کتاب داستان و نقاشی های کودکان را روزانه برای اطفال پنج قریه مرکز ولایت بامیان، طبق تقسیم اوقات توزیع کرده آنان را تشویق به مطالعه می کند.

آقای حسینی که این کتابها را با پول شخصی اش تهیه کرده است می گوید که هدف از راه اندازی این کتابخانه سیار برای اطفال رشد ذهنی کودکان وتشویق آنان به مطالعه داستان وکتاب است.

این جوان فرهنگی یک صندوق کوچک را در پشت باسیکل خود نصب کرده و ۲۰۰ جلد کتاب داستان را روزانه در پنج قریه مرکز ولایت بامیان به کودکان توزیع می کند.

او تصمیم دارد که فرهنگ کتابخوانی بین اطفال این ولایت تقویت شده و اطفال دست از بازی های ناپسند و بازی با اسلحه پلاستیکی بردارد.

صابر حسینی می گوید "هدف از ایجاد این کتابخانه سیار برای اطفال این است که هیچ کودکی بعد ازاین با اسلحه پلاستیکی بازی نکرده به کتاب خوانی رو آورد."

درگذشته روی ادبیات کودک و ایجاد کتابخانه برای اطفال درافغانستان کمتر کاری صورت گرفته است. شماری از استادان پوهنتون بامیان می گویند که درسالهای گذشته حتی یک جلد کتاب برای اطفال درکتابخانه های این ولایت موجود نبود.

روح الله دانشیار استاد رشته زبان وادبیات دری درپوهنتون بامیان می گوید "در زمینه ادبیات کودک درافغانستان کمتر کارشده و منابع کمتر دراختیار قرار دارد."

اما صابر حسینی می گوید که با همکاری تجارملی ودولت می خواهد بنیاد کودک افغان را نیز دراین ولایت ایجاد کرده منابع وکتاب های بیشتری برای اطفال تهیه نماید.

آقای حسینی گفت "ما اکنون روزانه نزدیک به ۲۰۰ طفل را زیر پوشش داریم که داستان های مختلف مناسب به سن اطفال را برایشان توزیع می کنیم."

حسینی می گوید که کودکان بعد ازسه تا چهار روز این کتاب ها را مطالعه کرده، دوباره به کتابخانه سیار تحویل می دهند وکتاب های جدید به دسترس شان قرار داده می شود.

معصومه مادر دو طفل خرد سن که معلم دریکی از مکاتب مرکز ولایت بامیان است می گوید "مه یک طفل پنج ساله ویک طفل دو ساله دارم، همیشه درتلاش این بودم تا کتاب وداستان هایی مناسب به سن کودکانم، پیدا کرده آنان را به مطالعه تشویق نمایم اما هیچ مکانی نبود."

خانم معصومه می گوید که این کتابخانه کوچک کمک می کند تا اطفال بامیانی که درسنین دو تا شش سال قرار دارند تشویق به مطالعه داستان شوند.

شماری ازکودکان که ازاین کتابخانه سیار کتاب گرفته اند با اظهار خوشحالی می گویند که اکنون خط خواندن را یاد گرفته و داستان های آن را به سایر کودکان قصه می کنند.

ذکیه محسنی کودک چهارساله که تا کنون دوکتاب قصه را مطالعه کرده است می گوید:" این کتاب ها کمک می کند که ما خط خوانی را یاد بگیریم ودرست نوشته کرده بتوانیم.

بیشتر این کتاب ها شامل داستان های کودکان، زندگی نامه بزرگان غربی وشرقی، شعر ونقاشی های اطفال می باشد.

سجاد محسنی یکی از همکاران این کتابخانه سیارمی گوید که کودکان افغان، قبل از آموختن الف بای دری یا پشتو به خواندن قرآن شریف می پردازند که خیلی برایشان مشکل است.

آقای محسنی می گوید "نوشتن وخواندن زبان مادری کمک می کند که اطفال ازپایه ادبیات را آموزش دیده باسواد شوند که این کتاب های داستانی ونوشتاری خیلی برای اطفال کمتر ازسن 7 ساله مهم وارزنده است."

نبود منابع درسی و عدم موجودیت کتابخانه های بزرگ مطالعاتی ازجمله مشکلاتی است که همواره محصلین ودانش آموزان ولایت بامیان ازآن شاکی بوده اند.