افغان موج   

 خلیفۀ شیاطین می گوید:

عملیات انتحاری را محمد «ص» رهبری می کند!

سخنان اخیر سراج الدین حقانی رهبر تروریست ها درکابل، متحد امریکا، روسیه، ایران وچین

موی براندام راست می کند.

او داستان اسلام درخطر است شعار 45 ساله را باطل کرد

درعوض، نشان داد که اسلام خود درقدم اول برای مسلمانان به نماد یک ترس تبدیل شده

اما برای غیرمسلمانان ترسناک نیست؛ یک پارتنر

کار جهاد به جایی رسید که امروز علنی می گویند که پیامبر اسلام قوماندان عملیات انتحاری است.

اسلام در خطر است یا هستی افغانستان؟

مهم تر این که: هیچ مسلمان افغانستانی در داخل و خارج واکنش نشان نمی دهد. 

همان مولوی هایی که روزانه علیه نظام جمهوری به نام اسلام تبلیغ می کردند اکنون  نقاب ارتجاع به صورت کشیده اند. 

عملیات بر کانتی ننتال 

۳۰ جدی ۱۳۹۶ - ۲۰ جون  ۲۰۱۸

سراج الدین: حافظ کریم الله و دیگران عملیات را شروع کردند. حافظ بدرالدین همراه شان صحبت می کرد. پیش مه آمد گفت خلیفه صاحب یک خواهش آخری ازت داریم. آخرین مرحله بود یک خواهش انتحاری ها بود. که خلیفه صاحب همراه ما صحبت کن. من در تلفن صحبت نمی کردم آن وقت . مولوی بدرالدین با من نشسته بود.

من گفتم 5 دقیقه بعد شهید می شوند. آرمان شان به خاطر دین الله . از جان خود گذشتند اگر خطر هم برم پیش می شود. در تلفن صحبت می کنم. زمانی که به حافظ کریم الله سلام دادم؛ حافظ کریم الله برم گفت که خلیفه صاحب به ذات الله قسمم باشه یا قسم می خورم که رهبری عملیات ما را محمد می کند. 

اینه، این جا در دروازه ایستاد است! ( اینه مجنون و مجذوب که از کشتن لذت روحانی می برد و در تصویر ذهنی اش می بیند که پیامبر دم دروازه ایستاده است و عملیات مرگ و خون و دهشت را بر کانتی ننتال رهبری می کند) 

ما ارمان دل خود پوره کدیم. اقدر کفاره مردار کدیم!!!

حالا دگه فقط انتظار شهادت هستیم. 

بعد از آن که آن ها شهید می شوند یک دوست من در خواب می بیند که او میگه که محمد بالای یک مسجد نشسته و به انتحاری های کانتیننال سند جنت را نوشته می کند. 

یعنی که پیامبر اسلام رهبر انتحاری هاست.

امنیت ملی: با صداهایی که از میرانشاه به هوتل کانتیننتل می آمدند، مستند شریک می سازیم. تمام 8 نفر انتحاری انترکانتیننتال از میرانشاه کنترول می شدند".

 زمانی فرخنده را داوطلبانه شهرنشینان کابل چنواری کردند که گویا ورق قرآن را سوختانده بود. 

حتی کسانی درین چنواری ثوابی شرکت کردند که خانه های شان از سوی راکت پرانان اسلامی ویران شده، مادر یا اقارب شان از دست رفته، فرار وطن شده و باردیگر به کابل برگشته بودند.

تاکسی رانی که که درفساد لنده غری غرق بود موتر را از روی جسد گذراند.

مردی از ولایت بغلان، مشهور به شیر بغلانی، با بروت های برجسته و تاب خورده در فیس بوک خود نوشت: 

سلام مسلمانان! امروز ساعت ۴ عصر زن بی دین قرآن شریف را در زیارت شاه دو شمشیره به آتش زد وبعد توسط مردم دین دار کابل به شمول خودم اول کشته وبعد آتش زده شد دوزخ جایش باشه انشاء الله!

مامور پلیس: "واقعا می‌خواستم این زن نجات پیدا کند؛ اما مردم با عصبانیت تمام ما را از راه خود برداشتند وزن مذکور را از زیارت بیرون کردند و به ضرب مشت، لگد، چوب و پرتاب سنگ‌ها از بین بردند، بعد جسدش را آتش زدند."

تراژدی زمانی بیشتر شد که:

سیمین غزل حسن زاده معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فوری نوشت:

« هیچ نیرویی در برابر ایمان راسخ مردم مان تاب مقاومت ندارد. با جان و دل از باورهای دینی‌مان پاسداری خواهیم نمود."

 او سپس آیه‌ای از قرآن را نوشته که می‌گوید ما (خدا) خود قرآن را نازل کردیم و از آن حفاظت می‌کنیم».

این طور که است تو چطور از چنواری یک زن بی گناه فوری حمایت کردی؟ هدفت چه بود.

حشمت استانکزی، سخنگوی پلیس کابل در فیسبوکش نوشت: "این هم (فرخنده) فکر کرده بود مانند چند تن مرتد دیگر با این نوع عمل و توهین، تابعیت آمریکا و اروپا را به دست می‌آورد؛ اما قبل از رسیدن به هدف، جان خود را از دست داد. به دوست دارانش تسلیت می‌گویم".

بچه یک عینک فروش کنار زیارت از اولین کسانی بود که بدن تسلیخ شده فرخنده را به کام آتش داد. 

دور آتش به مستی و رقص برخاستند و ده ها موبایل فی سبیل الله از سوختن آن زن بی گناه تصویر می گرفتند.

امروز از مسلمان نما های دو آتشه کسی نیست که فقط از کوچه وزارت داخله تیره شده بتواند و اعتراض به خلیفه صاحب که به جایش.

کارتونیست های شارلی ابدو که از سوی جنون زده ها در فرانسه کشته شدند، ده ها نفر شکر الله به جا آورده و در شبکه اجتماعی با کفار به رقابت برخاسته بودند.

اما وقتی خلیفه صاحب واعتصمو به حبل الله جمیعا ولاتفرقو را غلط خواند، از غار های خود بیرون نیامدند. 

حالا که پیامبر اسلام را عملا و رسماً از زبان خود و دو مخلص خودش قوماندان انتحاری و توزیع کننده برگه ورودی بهشت معرفی می کند؛ همه خاموش اند. درهمه جا خاموش اند. چنان خاموش اند که گویا رهبر تروریست های افغانی عین حقیقت را بر زبان رانده باشد. 

کجاستند کسانی که فرخنده را تکه تکه کردند

کجا هستند کسانی که احمد غوث زلمی را به خاطر چاپ قرآن به زبان فارسی تا سرحد قصاص نزدیک کرده بودند؟

محقق نسب بنیان گذار مجله حقوق زن در کابل به خاطر نوشتن یک مقاله تا چوبه دار بدرقه می کردند؟

آن کاسه های داغ تر از آش اکنون کجا اند که وظیفه اسلامی و دینی خود را از یاد برده و از ترس خلیفه صاحب از جوش و خروش افتاده و در مذمت رهبر تروریست ها هیچی نمی گویند؟

هزاران ملا و مولوی، در داخل و خارج از افغانستان همه روزه از صبح تا شام فقط در باره حجاب و زن گپ می زنند و دهان قف می کند؛ دربرابر خلیفه صاحب خاموش اند. 

آسان ترین بحث و فحص برای این فرقه فقاهت و لفاظی فقط داستان بافی در باره زن است. 

اما یک بار هم مقابل سراج الدین نمی ایستند که های میرغضب جاهل و خون آشام تو چی می گویی؟

چرا چنین است؟

در افغانستان هیچ گاه اسلام درخطر نبوده

سه نسل را به کشتن دادند و دریا های خون روان کردند.

 در چهار دوره، اما  دیده شد که به جای اسلام، حیثیت و ناموس و حقوق اساسی و کشور شان در خطر بود. افغانستان را با این اسلام هراسی خود در خطر قراردادند. امروز به حیات سیاسی افغانستان پایان داده اند.

کشور شان برباد شد. نان شان گرفته شد، آرامش شان مصادره شد. بیش از دو میلیون تن فرزندان شان زیر خاک شدند و میلیون ها تن معیوب و مفلوک

اما می بینند که اسلام درخطر نیست. 

اسلام جهاد گران عین همان چیزی است که در گفتار و کردار حقانی ها متجلی است. اسلام سیاست زده که با شعار آزادی و دشمنی با استعمار، پیشقراول استعمار است.

با اسلام حقانی ها و هم کیشان شان سی میلیون مسلمان زده و زخمی درخطر است. کشور رو به فنا و تعریف اسلام گم شده است

سراج الدین حقانی قهرمانان وطن و اسلام خواند.

۱۰ هزار افغانی پول نقد و یک نمره زمین وعده داد.

خانواده هشت نفره شریفه پس از مرگ پدرش با دشواری بسیار زیاد مواجه شد. او می‌گوید پس از آن حادثه خانواده‌اش روز خوش ندیده است: «مادر و برادرم مریض شدند و تکلیف عصبی پیدا کردند. بعد از پدرم زندگی ما خراب شد.»

شریفه می‌گوید مادرش پس از مرگ پدرش همیشه مریض است و دوای آرامش بخش مصرف می‌کند: «تا یک و نیم سال بعد از مرگ پدرم جگرخونی در خانه زیاد بود. برادرم همیشه جایش در شفاخانه بود. او همیشه جیغ می‌زد.»

ناتو می گوید یکی از فرماندهان ارشد شورشیان مخالف دولت که در حمله به هتل اینترکنتینانتال کابل دست داشت در حمله هوایی نیروهای ناتو در جنوب شرق افغانستان کشته شده است.

اما دروغ است.

اعلامیه ناتو از این فرد با نام "اسماعیل جان" یاد کرده و گفته است که او از فرماندهان وابسته به شبکه جلال الدین حقانی بود که گفته می شود با شبکه القاعده ارتباط دارد.

دروغ است.

امروز شبکه القاعده در ارگ کابل مستقر است. 

دست‌کم ۱۸ نفر کشته شده بودند.

سالم احساس به محفوظ ذبیدی، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گفت که ۱۴ نفر از کشته‌شدگان شهروندان کشورهای خارجی بودند.

160 نفر را نیروهای امنیتی نجات دادند. اما همان خارجی ها امروز سرنوشت همان نجات دهنده های خود را به سراج الدین دادند و خانواده های آن ناجیان در ترس و پریشانی و گرسنه هستند. 

اسلام همان 45 سال پیش درخطر بود یا حالا؟

 

از تیترِ دفاعِ مقدس 

مقاله از گزارش‌نامه‌‌ی وزینِ افغانستان است

۱۴۰۱ فروردین ۲۵, پنجشنبه