افغان موج   

دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع

   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

عزیزان همه مطلع هستند که افغانهای صلحخواه بار دیگر به امید رفتن به سوی انتخابات هستند. در قانون اساسی کشور ما آمده است که انتخابات  باید در ماه جوزا سال 1388 برگذار گردد. اما حکومت فعلی که تا گلو غرق در فساد اداری و ضعف مبارزه با مواد مخدره است و چندین بار است که حکومت فعلی بر افشاء لست از قاچاق چیان  ترافیک مواد مخدر را اعلام نمیکنند. چون بنا به وابستگی های مقامات این حکومت در ترافیک مواد مخدره این لست باید مخفی نگهداشته شود. حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی بنا به گفته های مقامات غربی یک از ضغیف ترین دولت های دنیا است. با وجود کمک ملیاردها دالر به  این دولت منتخب مردم که بخاطر تحقق اعدالت به این مقامات عالیرتبه رای دادند تا بتوانند که به حق خویش نایل آیند. مکر امروزه همین دولت منتخب خواهان به عقب انداختن تاریخ انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه که باید دخالت نداشته باشد؛ قانون برایش این حق را قایل نیست اعلان به تاخیر انداختن انتخابات را میکند . بدلیل اینکه این کمیسیون آمادگی در زمینه فراهم سازی زمینه انتخابات ندارد. در مدت این هفت سال تمام کامندان و مقامات این کمیسون از بودجه ملت حقوق گرفتند و مصراف کمیسیون را گرفتند بخاطر فراهم آوری زمنیه انتخابات که مردم دراین روند آشنای بسیار کم دارند. رئیس جمهور افغانستان بخاطر قدرت طلبی میخواهد که یکبار دیگر در صحنه انتخابات حضور پیدا نمایند. آیا ملت از آقای حامد کرزی نمیپرسند: جناب کرزی شما در این مدت هفت سال چی گلی بر سر مردم زدید که خواهان بقای بیشتر قدرت تان هستید. زمینه که برای ملت افغانستان فراهم شده بود در تاریخ کشور ما بی نظیر است تمامی جوامع ملل اظهار همکاری با ملت درد دیده افغانستان کمک نمودند مگر این دولتی که  همیشه شناخت ها را مد نظر گرفته حتی کوچکترین اهمیت به رای مردم هم قایل نشدند .تمامی قواه حافظ صلح در افغانستان حضور دارند که موقع خوبی برای به دادگاه کشانیدن  مجرمین سه دهه اخیر در کشور بود مگر این حکومت نه تنها این مجرمین را به دادگاه بین المللی معرقی نکرد بلکه به شکلی از اشکال از این افراد حمایت هم کرد. ملت افغانستان خواهان حق نقض شده شان از طرف چند افراد هستند که در طول سه دهه هر خانه افغان را به خاک و خون نشاندند. من منحیث یک افغان خواهان انتخابات در ماه جوزا هستم نه به ماه اسد چون در مدت که خلای نا مشروعیت بمیان میاید میتواند که پیامد های بد در زمینه وحدت ملی و امنیت ما باشد. اقتصاد مردم ملت عزیز ما هم چنان خوب نیست در این خلاء بسیاری از سرمایه گذار ها هم بنا به خلای مشروعیت نظام نمیحواهند که سرمایه گذاری نمایند. و این تاثیر مستقیم به زندگی مردم ما دارد.

پس هرچه زودتر ملل متحد در زمینه اقدام نمایید تا انتخابات در تاریخ معین انجام شده آن در قانون اساسی است برگذار کردد تا مردم عزیز ما دیگر از شر این قدرت طلبان رهایی پیدا کنند . به قول خود حامد کرزی که "من نمیدانم که این ارگ چی کرامت دارد اگر یکبار در این ارگ داخل شدی دوباره به ترک آن دل نمیکنی! " اما من برای ایشان میگویم که ملت ما خوب میفهمند که چطور با این چنین افراد رفتار نمایند.

نجمان هستم از کابل محصل پوهنتون کابل امید وارم که مقاله من در سایت شما عزیزان به نشر برسد تا باشد در آینده ها هم با هم همکاری های داشته باشیم..

  موفق باشید .

 

  تبصرۀ افغان موج

دوست عزیز آقای نجمان تشکر از نامۀ شما!

انتخابات در افغانستان یک خیمه شب بازی است که مجریان آن امریکایی ها و انگلیس ها هستند. بعد از وقایع یازدهم سپتامبر و هجوم لجام گسیختۀ امریکاییها به افغانستان سیاست دو گانه میان امریکا و انگلیس بر سر منافع استعماری شان، افغانستانرا به کانون تشنج و بحران مبدل ساخته است. البته سیاست امریکا برای مهار کردن بنیادگرایی اسلامی در منطقه دروغ شاخداری بیش نیست. زیرا امریکا چون گذشته ها مجری اصلی این برنامه بوده و ملا عمر، بن لادن و مظاهری را پرورش داده و بزرگ ساخته است.انگلیس با استفاده از این موقع موجودیت این نطفه های شیطان را برای تداوم بر نامه های تفرقه بیانداز و حکومت کن خود در آسیای جنوبی شامل ایران آفغانستان و پاکستان غنیمت میداند. کشمکش بر سر این مسلۀ و کوشش امریکا و انگلیس برای از خود ساختن این مردم هر روز در حالت تغییرات چشمگیر است. انگلیس با دادن سرمایه، تداوی زخمیان طالب در کمپ های بیابانی اش و همچنان امریکا برای رسیدن به منابع دست نخوردۀ انرژی در اسیایی میانه و بوجود آوردن حصار های مطمئین بدور جمهوری خلق چین و روسیه برای سبقت جستن از روسیه و چین از هیچ نوع کوششی دست بردار نیست.

بنا بر آن دسیسۀ بقای قدرت یک پدیدۀ داخلی نیست. کرزی به مراتب و از طریق رسانه های جمعی موقف ضعیف و بی بنیاد خود را به مردم افغانستان گوشزد کرده است. کرزی شخصیتی نیست که بتوان به او سیاستمدار و یا رهبر نام نهاد. اوبا شخصیت ضعیف اجتماعی اش در میان دوسنگ اسیا ( انگلیس و امریکا) گیر کرده است. یکروز انگلیس ها دنبال میکند و روز دیگر به دنبال امریکا... و از همین جهت مثل بیک باریچه زیادتر از یک رهبر در میان مردم شهرت کسب کرده است.

توجه باید داشته باشم که یگانه دولتی که از ضعف کرزی شکایت دارد امریکاست. زیرا کرزی تمایل بیشتری نسبت به سیاست های انگلیس در قبال مسایل افغانستان دارد. کرزی وسیعا در معاملات پشت پرده چون مافیای مواد مخدره، قدرت، سیاست و منطقه به نفع انگلیس قدم بر میدارد و از همینجهت مورد خشم سیاستمداران امریکا قرار گرفته است. تعویق انتخابات، افزایش اعمال انتحاری، بمبارد های کور و کشتار مردم بیگناه همه و همه تحریکات  کرزی است که تیم اش کاذبانه علیه آن بیانیه صادر میکند.