افغان موج   

تبصره

فیلتر
«حلّاج» : دریچه ای برباغِ بسیار درخت،علی میرفطروس 28 ثور 1399 1513
به مناسبت سالگردِ خاموشیِ حسین مُنزوی 21 ثور 1399 1288
غول گری به کجا رسیده است 20 ثور 1399 1535
جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران افغانستان در روز جهانی کارگر 19 ثور 1399 1386
سکوت حکومت گندم بریان غنی و غرق کردن افغانها در ایران 18 ثور 1399 1464
آدمی؛ محتاج خودشناسی و جهانشناسی در «تنازع بقا» 15 ثور 1399 1359
ملا صاحب و خیال پلو چربش 09 ثور 1399 1516
توحید آگاهی برای پیشگیری از سقوط در گودال بنیادگرایی و افراطیت 08 ثور 1399 1311
طالبان و روزهای دشوار هرات 28 حمل 1399 1387
تکنوکراسي یا (تخنوکراسي) Technocracy 21 حمل 1399 1328
چرا امریکا؛ از خواندن «جعبه سیاه» "انتخابات؟!" طفره می رود؟ 09 حمل 1399 1577
ویدیوی ۷۵۲ شفیع عیار ( جهان در محاصره کورونا ـ از امریکا تا خانه خدا ) 08 حمل 1399 1453
تسلیم نشو لاشخور ها منتظر تسلیم شدن تو هستن 04 حمل 1399 1331
خاطره یی از سال ۱۳۷۰خورشیدی 03 حمل 1399 1667
ویدیوی ۵۷۰ شفیع عیار ( آیا ما در جریان یک جنگ بیولوژیک قرارداریم ؟ ) 29 حوت 1398 1689
جهان در آستانه تحول ؟ 28 حوت 1398 1429
چرا امریکا بی عبدالله و تیمش از دو لت غنی حمایت نمیکند؟ 26 حوت 1398 1402
ویدیوی ۷۴۸ شفیع عیار ( قدمهای بعدی را که حکومت عبدالله باید بردارد ) 24 حوت 1398 1498
آمریکا در ایالت پنجاه و یکم خود؛ دولت موازی را قبول ندارد! 20 حوت 1398 2271
ویروسهای سیاسی در خاورمیانه ! 13 حوت 1398 1594
چانسهای صلح را باید تقویت کرد 11 حوت 1398 1392
ویدیوی 741 شفیع عیار( عبدالعلی مزاری - مبارزات آزادی خواهی و عدالت خواهانه او ) 10 حوت 1398 1448
اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان 10 حوت 1398 1640
ما همه شکست خوردی 02 حوت 1398 2947
ضد انسانی ترین شادمانی بر مصیبت و مرگ بنی آدم 14 دلو 1398 1657
خدا با ماست 04 دلو 1398 2294
جر خوردن قاسم ! 25 جدی 1398 1639
خشونت وحشیانه و خشونت تکنولوژیک و «خشونت مقدس» 16 جدی 1398 1929
ویدیوی ۷۱۸ شفیع عیار ( انتخابات ریاست جمهوری را امریکا برد -افغانستان باخت ) 14 جدی 1398 1519
ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد! 25 قوس 1398 1522
ویدیوی 707 شفیع عیار ( نماز-صلات ) 14 قوس 1398 1533
خواجه بشیر احمد انصاری «در رهگذر سونامی مرگ» 11 قوس 1398 1824
آن روزهای مفت خوری ! 06 قوس 1398 1576
من «گنگ خواب دیده» و عالم تمام کر!.... 04 قوس 1398 1628
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 1725
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 1795
افغان مسلمان مارکسیست خلقی 22 عقرب 1398 1570
ویدیوی ۶۹۷ شفیع عیار ( مناظره من با عبدالرحمن ) 17 عقرب 1398 1571
ویدیوی شفیع عیار ( شیعه از نظر ملای سنی ) 08 عقرب 1398 2102
ویدیوی ۶۹۱ شفیع عیار ( خنده های غنی و عبدالله در سوگواری جنرال رازق ) 30 میزان 1398 1759
با خوانندگانِ «ما برای زیستن در عصر مُدِرن؛ تکامل نیافته ایم!» 22 میزان 1398 1640
ویدیوی ۶۸۳ شفیع عیار ( خانم نغمه از حکمتیار میپرسد ) 11 میزان 1398 1603
ویدیوی ۶۸۱ شعیع عیار ( انتخابات افغانستان غنی و عبدالله ) 03 میزان 1398 1582
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 31 سنبله 1398 1663
حمله به تاسیسات نفتی عربستان ! 27 سنبله 1398 1624
انقلاب چهارم و کار ما 25 سنبله 1398 1534
دونالد ترامپ؛ خشمگین شد؛ یا سیاست ورزی کرد؟ 18 سنبله 1398 1837
انسان در ابتذال عاشورا ! 13 سنبله 1398 1889
چند سناریو درباره آینده جهان 09 سنبله 1398 1554
ویدیوی ۶۷۶ شفیع عیار ( عبدالجبار ثابت ) 06 سنبله 1398 1661